Zabytki – Nowa Ruda

6. Ratusz

2. Schronisko na Gorze Sw. Anny2. Schronisko ?Góra Anny? na Górze Świętej Anny

W 1882 r., w pobliżu wierzchołka Góry Świętej Anny wybudowany został pawilon letniskowy, który obsługiwał przybywających na nasze tereny turystów i pielgrzymów. Jego przebudowa, mająca na celu poszerzenie o funkcje noclegowe miała miejsce prawdopodobnie w 1903 r. Tuż po II wojnie światowej był to obiekt prywatny, jednak w latach 50. przekształcono go w ośrodek wczasowo-kolonijny. Pod koniec lat 80 – tych schronisko było własnością tutejszej straży pożarnej. Obecnie pozostaje w prywatnych rękach.

Share:

Author: admin