Przejścia graniczne

Przejścia samochodowe

Z Ziemi Kłodzkiej w granicach powiatu kłodzkiego do Republiki Czeskiej są trzy drogowe przejścia graniczne dostępne dla międzynarodowego ruchu samochodowego.

Najczęściej przekraczanym jest przejście Kudowa Słone – Nachod. Przez nie prowadzi trasa Wrocław-Praga oraz można dojechać do przygranicznego miasta zabytkowego Nachod, oraz Hradec Kralowe, Pardubic i do Piaskowcowego Skalnego Miasta w okolicach Teplic nad Metują i Dolnego Adrszpachu. Z Lądka Zdroju na drogowe przejście graniczne Kudowa Słone jest około 66 km i można dojechać drogą z Lądka Zdroju do Kłodzka do drogi krajowej nr 8, 29 km i dalej tą drogą 37 km na samo przejście graniczne.

Kolejne przejście jest w części południowej Ziemi Kłodzkiej na Przełęczy Międzyleskiej (534 m) Boboszów – Dolna Lipka i jest położone przy trasie Wrocław – Brno – Wiedeń. Z tego przejścia można też dojechać do pobliskich Kralik (muzeum i klasztor) lub do Morawskiego Krasu – dużego zespołu jaskiń. Z Lądka Zdroju na drogowe przejście graniczne jest około 50 km i można dojechać drogą nr 392 do Żelazna 17 km a potem w kierunku południowym drogą nr 33, około 33 km przez Bystrzycę Kłodzką, Międzylesie na samo przejście.

Trzecie drogowe przejście graniczne to Tłumaczów-Otolice, umożliwia ono dotarcie w ciągu jednego dnia do jednej z największych atrakcji przyrodniczych Piaskowcowych Skalnych Miast “Skał Adrszpacko-Teplickich” i przygranicznych zabytkowych miast Broumowa i Polic nad Metują. Z Lądka Zdroju na drogowe przejście graniczne w Tłumaczowie jest około 50 km i można dojechać drogą nr 392 do Żelazna 17 km i dalej nr 381 przez Kłodzka do Gorzóchowa 17 km, tu w lewo drogą nr 386 do Ścinawki Średniej 8 km do drogi nr 387 i dalej drogą nr 387 8 km dojeżdżamy na przejście graniczne w Tłumaczowie.

Przejścia kolejowe

Jedno przejście dostępne dla międzynarodowego ruchu kolejowego w Międzylesiu i przebiega przez nie magistrala kolejowa Wrocław – Praga.

Przejścia piesze

Na terenie powiatu kłodzkiego jest również trzynaście przejść dostępnych dla turystycznego pieszego ruchu przygranicznego. Natomiast niedaleko Ziemi Kłodzkiej w odległości około 34 km od Kłodzka, już na terenie województwa opolskiego jest przejście graniczne drogowe (do 3,5 t.) Gościce k/ Paczkowa – Bili Potok. Na przejście jedziemy drogą do Złotego Stoku 20km i dalej 10km drogą nr 46 w kierunku Paczkowa do skrzyżowania z drogą nr 410 i tą drogą w prawo na południe po około 4km bezpośrednio na przejście graniczne. Stąd możemy dojechać do przygranicznego Javornika (zamek średniowieczny, muzeum), Jesenika (zdroje) i Pradziada (1491 m).

Share:

Author: admin