Zabytki – Nowa Ruda

6. Ratusz

14. Kościół pomocniczy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny-ul.Cmentarna

Kościół drewniany istniał w tym miejscu już przed końcem XV wieku. Obecną świątynię wzniesiono w latach ok. 1500 ? 1502, jako kościół parafialny pw. św. Mikołaja, gdyż przeniesiono tutaj siedzibę noworudzkiej parafii z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Nowe wezwanie, Wniebowzięcia NMP, kościół otrzymał jeszcze przed 1693 r. Od 1693 r. zwany był także Kościołem Brackim z uwagi na fakt istnienia przy nim erygowanego Bractwa NMP. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie, jaka miała miejsce w latach ok. 1700 ? 1730. Obecnie świątynia pełni funkcję kościoła pogrzebowego.

Share:

Author: admin