Zabytki – Nowa Ruda

6. Ratusz

18. Kosciol Sw. Katarzyny

18. Kościół pw. św. Katarzyny, Słupiec- ul.Radkowska

Pierwsza wzmianka dotycząca istnienia kościoła w Słupcu odnosi się do roku 1359. Samodzielną parafią pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej parafia w Słupcu stała się w roku 1748. Ówczesny kościół, mimo stałych modernizacji był jednak wciąż za mały wobec rosnącej sukcesywnie liczby mieszkańców Słupca. Wreszcie w 1883 r. proboszcz Franz Heinisch, wykorzystując obecność w pobliskim Bożkowie arcybiskupa praskiego kardynała von Schwarzenberga, przedstawił mu plany budowy nowej świątyni. Poświęcenie kościoła pw. św. Katarzyny miało miejsce w roku 1887. Jego konsekracja odbyła się jednak dopiero w 1895 r.

Share:

Author: admin