Zabytki – Nowa Ruda

6. Ratusz

13. Koscioł Podwyzszenia Krzyza Sw13. Kościół pomocniczy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego -ul.Cmentarna

Początki kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego związane były z pierwszą wzmianką o Nowej Rudzie wymieniającą jej proboszcza Reynharda w 1337 r. Była to zapewne świątynia drewniana, spalona przez husytów w 1428 r. Na jej miejscu powstała nowa, również drewniana budowla. Kościół stracił na znaczeniu w roku 1502, kiedy wybudowano murowany i lepiej usytuowany ówczesny kościół pw. św. Mikołaja (dzisiaj kościół Wniebowzięcia NMP). Dzisiejsza, murowana już świątynia, pochodzi z 1726 roku i reprezentuje dojrzały barok. W latach 1946 ? 68 z uwagi na zły stan kościół był nieczynny. Odnowiony w latach 1975 ? 77, ponownie został zamknięty w 1980 r. z uwagi na szkody górnicze. W 1991 r. świątynia została wyremontowana i po raz drugi poświęcona.

Share:

Author: admin