XI Międzynarodowy Festiwal im. Ignazego Reimanna – RELACJA

657 1

Przed szeroką publicznością wystąpił: Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej Consonanza pod dyrygenturą prof. Marty Kierskiej – Witczak; Chór Kameralny Uniwersytetu Opolskiego, któremu dyrygował dr Marian Biliński; Chór Ex Animo z parafii NMP Wspomożycielki Wiernych z Wrocławia z dyrygentem Piotrem Matuszewskim; Miejski Chór Mieszany Lutnia z Kłodzka wraz z dyrygentem Witoldem Juranem; Cantate Domino z parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie oraz Kameralna Orkiestra Festiwalowa pod kierownictwem Krzysztofa Bilińskiego.

657 2657 3

Otwarcia festiwalu dokonał w sobotni wieczór Prezes Zarządu TMK- Pan Franciszek Piszczek uroczyście witając przybyłych na festiwal dyrygentów, chórzystów, gości oraz ks. Kan. Adama Łyczkowskiego – proboszcza krosnowickiej parafii. Zaprezentował również historię festiwalu i przybliżył osobę Ignazego Reimanna- patrona festiwalu.

Koncert rozpoczął recital organowy / na świeżo nastrojonym instrumencie przez organmistrza Pana Marka MIkonowicza z Wrocławia/ Pana Marka Fronca z Akademii Muzycznej z Wrocławia, który wykonał ?Preludium i fuga C-dur? op.1 nr 2 i Przygrywkę chorałową “Auf meinen lieben Gott” op. 4 nr 2 Moritza Brosiga oraz Josefa Gabriela Rheinberger (1839-1901) ?Passacaglia? (z VIII sonaty e-moll op.132).Występ Pana Marka okazał się fascynujący i nietuzinkowy. Jego gra na organach była na naprawdę na wysokim poziomie. Wzbudziła duże zainteresowanie przybyłej na koncert publiczności i poruszyła uczucia gości. Podczas występu wyraźnie zarysowany został kunszt muzyczny organisty. Nie budziło wątpliwości, że Pan Marek Fronc jest wspaniałym muzykiem. Jego brawurowa gra na organach została nagrodzona gromkimi brawami i była mocnym punktem koncertu.

657 5657 4

Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej Consonanza prezentował swoje umiejętności w utworach: ?O viridissima virga?- Hildegarda von Bingena, ?Zdrowaś Królewno wyborna?- Andrzeja Koszewskiego, ?Sanctus z Missae pulcherrimae?- Bartłomieja Pękiela, ?Zdrowa bądź Maryjo?- Henryka Mikołaja Góreckiego oraz ?Ave Maria? – Marka Jasińskiego. Muzycy dali poznać się z jak najlepszej strony. Profesjonalizm chórzystów wzbudził wśród widzów duże emocje. Wykonywana muzyka kształtowała nastrój festiwalu i pobudzała wyobraźnię. Na szczególną uwagę zasługuje osoba Pani Dyrygent prof. Marty Kierskiej- Witczak. Wspaniale poprowadziła ona występ swojego chóru. Współpraca Pani Dyrygent z członkami zespołu była naprawdę na wysokim poziomie. W skład chóru bez wątpienia wchodzą profesjonaliści, ceniący i kochający muzykę. Warto wspomnieć, że chór jest laureatem wielu nagród i wyróżnień zarówno na polskich, jak i międzynarodowych konkursach. Pani prof. Marta Kierska – Witczak w Akademii Muzycznej pełni funkcję kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej, oraz koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Współpracowała i koncertowała z zespołami w wielu krajach europejskich. Juror konkursów chóralnych, prowadziła lekcje mistrzowskie w uczelniach w Niemczech, we Włoszech, Bułgarii, Chorwacji i na Białorusi. Inicjuje sympozja i warsztaty dla chórmistrzów i muzyków kościelnych.

657 8Jako drugi chór, który na festiwal przybył z Wrocławia zaprezentował się chór Ex Animo z parafii NMP Wspomożycielki Wiernych. Zaprezentował on dwa utwory: Tomasa Albinoni- ?Magnificat In G minor? i CharlesFrançoisa Goundona- ?Laudate Dominum?. I tym razem nie było miejsca na rozczarowanie. Chór z dyrygentem Panem Piotrem Matuszewskim na czele zaprezentował się z jak najlepszej strony. Wykonane utwory były wyjątkowe i pasjonujące. Chórzyści doskonale operowali swoimi głosami. Muzyka tworzyła niesamowitą atmosferę. Członkowie chóru z radością oddają się śpiewowi i sprawia im to ogromną przyjemność.

Miejski Chór Mieszany Lutnia z Kłodzka pod dyrygenturą Pana Witolda Jurana zaprezentował utwory sakralne ?Regina Coeli i Benedicta? Ignazego Reimanna, ?Signore delle cime? Giuseppe de Marzi oraz ?Kto szuka Cię? Józefa Świdra. I także ten chór stanął na wysokości zadania. Wspaniale wkomponował się w atmosferę koncertu. Jego występ również zasługuje na duże uznanie. Śpiew członków chóru i wykonane przez nich utwory wzbudziły wśród publiczności ciepłe emocje. Występ okazał się bardzo emocjonujący i wyjątkowy.

Kolejno zaprezentował się Chór Cantate Domino z Nowej Rudy. Przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego wykonał utwór Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego ?Conductus Funebris?. Występ chóru okazał się bardzo emocjonujący i efektowny, świadczył o doskonałym warsztacie muzycznym, odznaczał się ciekawym zamysłem kompozycyjnym. Radość śpiewania malowała się na twarzach wykonawców. Orkiestra towarzysząca śpiewowi chórzystów nadała całemu występowi nadzwyczajny charakter. Pan Piotr Bałanda znakomicie dyrygował chórzystom. Profesjonalizm chóru spotkał się z aprobatą publiczności wyrażoną gromkimi brawami.

Dla uszanowania tradycji głównym akcentem wieczoru była muzyka Maestro. Do wykonania ?Messe In G nr 2? przystapiły chóry: Opolski Chór Kameralny Uniwersytetu Opolskiego, Consonanza i Ex Animo z Wrocławia oraz Cantate Domino z Nowej Rudy z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej pod kierunkiem Krzysztofa Bilińskiego. Na krosnowickich organach akompaniował Marek Fronc, a dyrygowała prof. Marta Kierska ? Witczak i dr Marian Biliński. Wykonana przez chóry msza Ignazego Reimanna dała niesamowity wyraz koncertu. Słuchacze zostali oczarowani bogactwem wykonania. Wspólny występ chórów okazał się ogromnie ciekawy i zaskakujący. Moc instrumentów towarzyszących wspaniałym głosom chórzystów oddała w pełni uroczysty wyraz koncertu. Widzowie byli zachwyceni. Również ten występ tak, jak wszystkie wcześniejsze został nagrodzony gromkimi brawami. Zachwycona publiczność postanowiła nagrodzić wykonawców także owacjami na stojąco.

657 7Wszyscy dyrygenci, którzy wykonali naprawdę znakomitą pracę, zostali nagrodzeni pięknymi, czerwonymi różami oraz dyplomami. Słowa uznania zostały również przekazane wszystkim chórzystom. Po podziękowaniach przyszedł czas na finał festiwalu. Przybyłe na koncert chóry wykonały ?Hymn Ziemi Kłodzkiej?. Pełna wzruszenia publiczność z przyjemnością słuchała uroczystego wykonania, tak bliskiej naszym sercom pieśni. Podniosły nastrój festiwalu, przejmująca i różnorodna muzyka sprawiły, że cieszył się on szczerym uznaniem publiczności. Festiwal został świetnie zaplanowany, co pozwoliło spojrzeć na otaczający nas świat przez pryzmat muzyki i dać się ponieść niesamowitym emocjom. Festiwal z całą pewnością dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Słowa podziękowania kierujemy do publiczności krosnowickiej i mieszkańców różnych zakątków ziemi kłodzkiej. Przy kolacji, przygotowanej pod kierunkiem szefowej KGW, długo wymieniano się wrażeniami z koncertu, a w gronie muzyków snuto plany na przyszły rok. Za pomoc w przyjęciu gości i wykonawców dziękujemy Pani Halinie Puk Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, Wychowawcom i Wychowankom z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krosnowicach, oraz Paniom z Klubu Seniora i Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Za wsparcie finansowe i rzeczowe dziękujemy PP: Wójtowi Gminy Stanisławowi Longawa, Krzysztofowi Brosig Prezesowi Zarządu RONAL Polska, Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodzku, Mieczysławowi Bromboszczowi Prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kłodzku, Janinie i Andrzejowi Olender, Teresie i Ryszardowi Rapacz, Elżbiecie i Czesławowi Pogoda, Irenie i Andrzejowi Madej, Danucie i Stanisławowi Żabskim i Leszkowi Kumor. Z ogromną niecierpliwością i zainteresowaniem czekamy na XII festiwal, który odbędzie się już za rok!

Krosnowice, we wrześniu – Iwona Sandłak

Share:

Author: admin