WIESCI z GMINNO- KŁODZKIEJ BIBLIOTEKI

656 1

 

656 1656 2

 

Na zaproszenie dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko pani Marioli Huzar odpowiedzieli: pani Bożena Simlat ? Sekretarz Gminy Kłodzko, Radna Gminy Kłodzko pani Halina Witos, trener Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej pan Damian Dec , przedstawiciele bibliotek partnerskich z Ludwikowic Kłodzkich z panią dyrektor Urszulą Poźniak oraz z Lewina Kłodzkiego w osobie pani Haliny Tyrawy. Ponadto dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku ? Emil Kowalski i Walenty Mieszczak, dyrektorzy Ośrodka Kultury pan Krzysztof Matysiak i Szkoły Podstawowej pan Krzysztof Pindral, przyjaciel BPGK pani Dagmara Łastowska, liczna grupa seniorów z Ołdrzychowic Kłodzkich \13 osób\ – większość z nich po raz pierwszy od wielu lat odważyła się na udział w takim publicznym wydarzeniu. Nie zabrakło przedstawicieli Zarządu Klubu Seniora z Krosnowic oraz koła gospodyń wiejskich Kumy Krosnowice. Panie Halina Puk i Bronisława Klimczak przywiozły ze sobą pyszny sernik do kawy. Młodzież reprezentował pan Piotr Smółka z Młodzieżowego Centrum Kariery, a przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko Magdalena Bloch \rozchorowała się\ przekazała telefonicznie zobowiązanie do współpracy. Była też 7-osobowa delegacja z Domu Pomocy Społecznej w Podzamku oraz bibliotekarze z terenu naszej gminy.

 

656 6Na dobry początek na bibliotecznej scenie cudownie zaśpiewał zespół Podzamek Boys z DPS, który zebrał wiele pochwał od wszystkich uczestników spotkania. Zapanowała radosna atmosfera do dalszej pracy. Dyrektor BPGK Mariola Huzar przypomniała w skrócie o tym, co wydarzyło się podczas pierwszego czerwcowego spotkania. Damian Dec ? trener CAL opowiedział o idei partnerstwa, o dobrych jego przykładach, szansach i zagrożeniach. Następnie pani Mariola Huzar przedstawiła i omówiła wieloletni Program Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do seniorów. Zaproponowała trzy obszary współpracy: aktywizacja twórcza, oferta edukacyjna i integracja wielopokoleniowa. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń i przystąpiono do pracy w grupach. Urodziło się wiele nowych i ciekawych pomysłów, które zostaną dopisane do Planu Biblioteki Dobrych Zdarzeń \hasło promocyjne BPGK, wybrane przez społeczność lokalną w głosowaniu internetowym\. Autorem hasła jest pani Monika Fedak z filii w Szalejowie Górnym.

 

Obszar aktywności twórczej proponuje w bibliotekach: babcine bajanie \babcia opowiada\, kąciki literackie, rękodzieło \wyszywanie, haftowanie, szydełkowanie, florystykę\, warsztaty kulinarne i nie tylko \zdobienia tortów i ciast obrzędowych, finezyjne układanie pater i dekoracji stołów\ oraz wieczory pasji \spotkania, wystawy, opowieści, historia i tradycja\.

 

Obszar edukacja widzi takie potrzeby jak: akcje profilaktyczne typu ?bezpieczny senior na wsi?, kursy obsługi komputera i języków obcych, profilaktyka zdrowia i aktywne formy spędzania czasu wolnego \szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy\, warsztaty literackie i twórcze, spotkania z przewodnikami turystycznymi oraz edukacja ekologiczna \segregacja odpadów\.

 

Obszar integracji wielopokoleniowej wskazuje na: wspólne śpiewanie i kalambury, spotkania z klubami seniora i Święto Niezapominajki, robótki ręczne i kulinaria, taniec i nowoczesne technologie.

 

656 3656 4

 

 

Efekty pracy grupowej wskazują na to, że budowanie partnerstwa lokalnego w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko nabiera dynamicznego tempa i może przynieść tylko dobre korzyści dla wszystkich partnerów. Za to trzymamy kciuki. Trzecie spotkanie odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2012 roku.

 

Spotkanie było także okazją do rozpowszechnienia regulaminu bibliotecznego konkursu literacko-fotograficznego ?Urodzeni na Kresach-Portret?, którego celem jest przybliżenie i udokumentowanie życia osób związanych z przedwojennymi Kresami RP. Działanie znakomicie wpisuje się w obszar integracji wielopokoleniowej ? stwierdzili uczestnicy spotkania.

Autor: Mariola Huzar

Share:

Author: admin