“POKAŻ SWÓJ TALENT”

606_1

 

Każdy, kto skończył 16 lat i nie wyobraża sobie życia bez muzyki, śpiewania czy grania na instrumentach, powinien spróbować sowich sił. Być może nasza impreza stanie się trampoliną, która umożliwi rozwój dalszej kariery artystycznej. Nagrodą dla zwycięzcy będzie występ jako support podczas imprez miejskich w Kłodzku ? Dniach Kłodzka i Open Summer Festival.

 

606_1

 

 

Regulamin Przeglądu ?Pokaż swój talent?

 1. Przegląd odbędzie się 20 kwietnia 2012 r. w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu
  i Rekreacji, w sali widowiskowej o godz. 18.00.

 1. Każdy ze zgłoszonych i zakwalifikowanych zespołów muzycznych oraz solistów będzie miał możliwość wykonania dwóch przygotowanych i wybranych przez siebie utworów z repertuaru muzyki rozrywkowej (pop, rock itp.). Zespół zapewnia swoje instrumenty muzyczne.

 1. KCKSiR zapewnia obsługę techniczno-nagłośnieniową podczas koncertu.

 1. Udział w przeglądzie mogą wziąć osoby powyżej 16-go roku życia.

 1. Zgłoszenia solistów i zespołów należy przesłać do 16 kwietnia 2012 roku na adres:

Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Plac Jagiełły 1

57-300 Kłodzko

Te. 74/ 867 33 64

e-mail:  m.lukasik@centrum.klodzko.pl

Szczegółowych informacji udziela Marta Łukasik (Wydział Organizacji Imprez i Działań Artystycznych), pod numerem tel. 74/ 867 33 64.

 1. Zakwalifikowani do Przeglądu soliści i zespoły występować będą według kolejności zgłoszeń.

 1. Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie:

  • dobór programu,

  • stopień opanowania utworu,

  • ogólny wyraz artystyczny.

 1. Program powinien być wykonany z pamięci.

 1. Punktację i przydział nagród ustalają jurorzy w oddzielnym regulaminie.

 1. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 1. Nagrodą dla zwycięzcy Przeglądu jest występ jako support przed gwiazdą wieczoru podczas imprezy plenerowej: 51.Dni Kłodzka (26. i 27.05.2012 r.) lub Open Summer Festival (30.06.2012 r.)

 1. Organizatorem Przeglądu jest Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Share:

Author: admin