Program Rozwoju Bibliotek

559_1

559_1

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO ZAPRASZA CIEBIE, CIEBIE I CIEBIE TEŻ do formalnego przystąpienia i tworzenia SAMORZĄDOWEJ RADY BIBLIOTEK NOVA10 na rzecz Rozwoju Bibliotek w Gminie Kłodzko. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w kwietniu 2011 roku znalazła się na liście finalistów ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, którego grantodawcą jest Fundacja Billa i Melindy Gates. Jest to przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach.

 

559_2

W sposób szczególny zaproszenie to kieruję do wszystkich tych, którzy podzielają zdanie iż, książnica to miejsce do czytania i do działania, to miejsce rozwoju zdolności i zainteresowań, miejsce dla każdego aktywnego z pomysłem i dialogiem?

Zapraszam także organizacje, instytucje i osoby fizyczne, aby zechciały zostać Przyjaciółmi i Ambasadorami SRB NOVA10 i jej celu głównego.

Pierwsze spotkanie wszystkich przyjaciół i ambasadorów bibliotek odbędzie się w środę dnia 7 grudnia 2011 roku o godzinie 16.00 w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Serdecznie zapraszam. Proszę o potwierdzenie swojego udziału telefonicznie lub faksem pod nr 74 8689207, na facebooku lub mailowo dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

Mariola Huzar

dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

559_3

 

 

Share:

Author: admin