Bardzkie Nowinki 11.2011

558_1

558_1Do zbierania pieczątek służą specjalnie przygotowane kupony, które można otrzymać między innymi w punktach Informacji Turystycznej wszystkich trzech miast. Każdy, kto osobiście dostarczy kupon z kompletem pieczątek (1 miasto = 1 pieczątka) do punktu Informacji Turystycznej w Bardzie (Pl. Wolności 4), otrzyma pakiet gadżetów promocyjnych, takich jak kubek, daszek, folder, widokówka, długopis, czy ręcznie zdobiony piernik, a dodatkowo weźmie udział w losowaniu nagrody głównej ? jednego z 10 zestawów kijków nornic walking.

Losowanie odbędzie się w Bardzie podczas obchodów Dni Barda ? 23 czerwca 2012 r.

W losowaniu nagrody głównej wezmą udział także wszyscy, którzy prześlą wypełnione kupony za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Punktu Informacji Turystycznej w Bardzie (dokładny adres znajduje się na odwrocie kuponu, który stanowi część ulotki promującej projekt).

Akcja trwa do wyczerpania nagród, jednak nie krócej niż do 23 czerwca 2012 r.

Po ulotki zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej, który jest otwarty w poniedziałki i piątki od 10.00 do 17.00 oraz w soboty i niedziele od 9.00 do 17.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu 74 8 171 478 wew. 73.

 

 

Kopia Cudownej Figury Matki Bożej Bardzkiej w Kazachstanie

558_2W poniedziałek 23 października 2011 roku poprzez Warszawę i Frankfurt, późnym wieczorem dotarła do Astany stolicy Kazachstanu, kopia Cudownej Figury Matki Bożej Bardzkiej.

Przywiózł ją tam kustosz bardzkiego sanktuarium o. Mirosław Grakowicz CSsR wraz z ks. prałatem Edwardem Dzikiem, proboszczem z Pieszyc oraz s. Anną Winnicką, przełożoną klasztoru redemptorystek z Bielska Białej. Przywiezienie figurki z Barda odbyło się przy okazji, zaplanowanej wcześniej, wizyty w Kazachstanie w związku ze ślubami zakonnymi siostry klauzurowej (redemptorystki), pierwszej w tym zakonie Rosjanki. Siostra Iryna, pochodzi z Rosji z Orenburga, była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Orenburskim. Po swym nawróceniu i przyjęciu Chrztu św. wstąpiła do Zakonu Najświętszego Odkupiciela. Swe pierwsze śluby zakonne złożyła 31 października br. w Pietropawłowsku w Kazachstanie.

Przekazanie kopii Figurki Bardzkiej (poświęconej 8 sierpnia br. w sanktuarium w Bardzie przez ks. bpa Ignacego Deca ordynariusza diecezji świdnickiej) nastąpiło w siedzibie ordynariusza diecezji astańskiej we wtorek 24 października. Ksiądz arcybiskup przyjął kopię figurki z rąk kustosza bardzkiego sanktuarium, ucałowawszy relikwie św. Jana Newmana CSsR (pierwszego świętego Stanów Zjednoczonych), które umieszczone zostały w podstawie figurki,  z wielkim szacunkiem przeniósł ją do swej prywatnej kaplicy, gdzie nastąpiła chwila krótkiej modlitwy i adoracji. Pierwszym miejscem pobytu figurki stała się domowa kaplica arcybiskupa Astany. Docelowo trafi ona do kaplicy pełniącej funkcję kościoła parafialnego w miejscowości Arszały, która znajduje się na trasie: Astana – Karaganda, jakieś 70 km od stolicy Kazachstanu.

W ten sposób powstają szczególne więzi pomiędzy sanktuarium w Bardzie na terenie diecezji świdnickiej a diecezją astańską w Kazachstanie. Na terenie tej ostatniej komunistyczne władze Związku Sowieckiego stworzyły ogromne więzienie bez krat i murów, nazwane również ?nieludzką ziemią”. Nieludzką, ale przecież w jakiś sposób ?drogą” dla tych Polek i Polaków, którym przyszło żyć, cierpieć i umierać z dala od umiłowanej Ojczyzny, tylko dlatego, że byli Polakami i katolikami. Niezliczona rzesza naszych rodaków tu pozostała na zawsze. Ich pot, łzy i krew, które nasyciły tę ziemię spowodowały, że stała się ona swoistą relikwią. Wyraz temu dał Bł. Jan Paweł II podczas swojej pamiętnej wizyty w Astanie w 2001 roku. Ci, którym udało się przeżyć do dzisiaj noszą w sercach ból doznanego cierpienia i wdzięczność Bogu za wytrwanie poprzez dar nadziei, którą wiara w Chrystusa w nich rodziła.

Nie można nie zauważyć również tego, że przekazanie kopii Figurki czczonej w Bardzie, od przeszło ośmiu wieków, jako Strażniczki Wiary Świętej, nastąpiło w czasie, w którym Ojciec Święty Benedykt XVI zapowiedział rok 2012/ 2013 ?Rokiem Wiary”.

o. Mirosław Grakowicz CSsR

 

IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska

Zapraszamy na koncert Zespołu Wiolinek z Barda w ramach IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, który odbędzie się w dniu 19 listopada 2011 roku (sobota), w godz. 18.00 -20.00,
w Operze Wrocławskiej.

Zespół Wiolinek z Barda, prowadzony przez p. Annę Bartkiewicz, został ponownie zaproszony do zaprezentowania się podczas IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska na scenie Opery Wrocławskiej. Organizatorem Festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zaproszenie odczytujemy jako wyróżnienie, zarówno dla Zespołu jak i dla Gminy Bardo.

Podczas Festiwalu, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada br. zaprezentowany zostanie dorobek artystyczny 22 zespołów folklorystycznych, tanecznych i śpiewaczych.

Repertuar Festiwalu stanowić będzie przekrój tradycji muzycznych, przywiezionych na Dolny Śląsk z różnych regionów Polski. Zaprezentowane zostaną m.in.: tańce Krakowiak i Kujawiak, tańce rzeszowskie, tradycyjne pieśni weselne z regionu lubelskiego, wielkopolskiego, radomskiego oraz z Mazowsza, wiązanka łemkowskich tanców  ludowych: potriaska, polka, kywanyj, koleczko, koszyczok, konyk, czardasz, wiązanka melodii i pieśni łemkowskich, a także wiązanka łemkowskich czardaszy “Werbung”. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć i usłyszeć tańce i przyśpiewki Górali Żywieckich.

Celem Festiwalu, jest kultywowanie tradycji, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, integracja środowisk ludowej twórczości artystycznej oraz dążenie do poszerzenia kręgu wspólnych działań w oparciu o folklor i tradycje prowadzące do upowszechniania dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

Przy okazji przeglądu zespołów ludowych z terenu Dolnego Śląska, w foyer Opery Wrocławskiej, zaprezentowane zostaną najlepsze dolnośląskie gospodarstwa agroturystyczne, które dbają o kultywowanie tradycji dolnośląskiej wsi oraz stanowią przykład dobrze funkcjonującej turystyki wiejskiej.

Zapraszamy!

 

Otwarcie Południowo-zachodniego Szlaku Cysterskiego

W sobotę 5 listopada br. w opactwie pocysterskim w Krzeszowie odbyła się uroczysta inauguracja Południowo-zachodniego Szlaku Cysterskiego. Gmina Bardo, dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu ?szarych mnichów”, jest jednym z partnerów w tym projekcie.

Krzeszów gościł przedstawicieli władz samorządowych reprezentujących cztery województwa biorące udział w przedsięwzięciu ale również przedstawicieli Szlaku Cysterskiego w Polsce, księży, biskupów, dziennikarzy i wielu innych zaproszonych gości. Gminę Bardo reprezentowali: Burmistrz Krzysztof Żegański, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich oraz Sekretarz Gminy Grażyna Cal, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Podczas sobotniego pikniku rodzinnego w Krzeszowie można było przenieść się do średniowiecznej wioski, wziąć udział w turnieju rycerskim, postrzelać z łuku, skosztować rycerskiej strawy czy odwiedzić warsztat średniowiecznego rzemieślnika, który na oczach widzów pokazał sztukę wykonywania rycerskiego uzbrojenia. Nie zabrakło pokazów walk rycerskich, stoisk jarmarcznych, warsztatów, wystaw, gier i konkursów dla dzieci a także muzyki na żywo, która umilała licznie przybyłym gościom zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków opactwa krzeszowskiego.

?Południowo-zachodni Szlak Cysterski” to efekt partnerstwa czterech województw (dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego) dwunastu gmin (Gmina Bardo, Gmina Kamienna Góra, Gmina Mięcinka, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Trzebnica, Gmina Miasto Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wołów, Gmina Jemielnica, Gmina Kuźnia Raciborska, Gmina Jodłownik) oraz czterech regionalnych organizacji turystycznych (Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Śląska Organizacja Turystyczna, Małopolska Organizacja Turystyczna). Wszyscy partnerzy w projekcie połączyli swoje siły, by spoić rozproszony dorobek cystersów i wykorzystać go do celów turystycznych.

W wyniku realizacji projektu powstał nowy, liniowy produkt turystyczny: Południowo-zachodni Szlak Cysterski, przebiegający z założenia przez główne korytarze tranzytowe związane z EURO 2012. Trasa szlaku prowadzi przez obiekty pocysterskie m.in. w Bardzie, Kamieńcu Ząbkowickim, Lubiążu, Trzebnicy, Krzeszowie, Lądzie, Łeknie, Obrze, Ołoboku, Owińsku, Przemęcie, Wągrowcu, Wieleniu, Ludźmierzu, Mogile, Szczerzycy, Szklanych Domach, Jemielnicy, Rudach, w sąsiedztwie 11 z 19 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Szlak posiada również pętle lokalne, czyli odnogi biegnące przez obszar oddziaływania poszczególnych opactw cystersów. W przypadku Gminy Bardo, oprócz zabytków w mieście, na szlaku znalazł się dwór pocysterski w Dzbanowie oraz dawny młyn w Przyłęku.

W ramach projektu rozbudowana została podstawowa infrastruktura turystyczna. W Bardzie trwają jeszcze prace przy budowie dwóch, od dawna wyczekiwanych, parkingów wraz z sanitariatami: obok klasztoru – przy krajowej ósemce oraz przy ul. Noworudzkiej. Parking obok klasztoru z pewnością zainteresuje uczestników ruchu tranzytowego krajowej ósemki i skusi do zatrzymania się w Bardzie. Inwestycja przy ul. Noworudzkiej sprawiła, że nieciekawy teren podwórek zyska zupełnie nowe, eleganckie i funkcjonalne oblicze. Na terenie Gminy stanie już wkrótce 10 tablic i kilka infokiosków z informacjami o naszych zabytkowych obiektach pocysterskich. Elementami wspólnej kampanii promocyjnej projektu będą także liczne publikacje, foldery, ulotki, film reklamowy oraz spójny system oznakowania szlaku znakami informacji turystycznej, ustawionymi przy najważniejszych arteriach komunikacyjnych.

 

Share:

Author: admin