NOWA PŁYTA – X FESTIWAL MUZYCZNY im. I. REIMANNA – KONKURS !!!

573_1

 

Płyta zawiera utwory w wykonaniu Kaliskiego Chóru Nauczycielskiego, Rychnovskiego Chóru Kościelnego, Opolskiego Chóru Kameralnego i Cantate Domino z Nowej Rudy. Prowadzenie koncertu ? Franciszek Piszczek.

Promocja płyta odbędzie się podczas uroczystego spotkania reimanowskiego w dniu 14 stycznia br. Płyta dostępna w Towarzystwie Miłośników Krosnowic – które jest jej wydawcą. Więcej informacji znajdziemy na stronie www.krosnowice.pl

 

K O N K U R S :

Dla naszych czytelników mamy dwa egzemplarze tej unikatowej płyty festiwalowej / nakład limitowany /. Płyty rozlosujemy wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na nasze 3 pytania:

  1. W roku 1945 obecne Krosnowice nazywały  się początkowo? Proszę podać tą nazwę.

  2. Wspomniany Festiwal Muzyczny im. I. Reimanna odbywa się w dwóch kłodzkich miejscowościach. Odbywa się w Krosnowicach oraz w ?. Proszę podać nazwę tej miejscowości / dla ułatwienia jest to znana kłodzka miejscowość pielgrzymkowa/.

  3. Ignazy Reimann urodził się w dn. 27 grudnia 1820 roku w ? Proszę podać nazwę tej miejscowości.

Na odpowiedzi czekamy do dnia 20 lutego br. pod mailowym adresem: biuro@ziemiaklodzka.pl Fundatorem nagrody jest TMK.

JANUSZ PUSZCZEWICZ

573_1

 

573_2

 


Share:

Author: admin