LĄDECKIE IMPRESJE /odcinek 152/

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kłodzko. W skład instytucji wchodzi biblioteka centralna z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich i 9 fili /w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach – 2, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie/ oraz 8 punktów bibliotecznych /w Marcinowie, Szalejowie Dolnym, Wilczej, Święcku, Piszkowicach, Gorzuchowie, Podzamku-2/. Stan księgozbioru wynosi ponad 132 000 woluminów. Liczba czytelników ponad 3 100. Zatrudnienie 14 osób, w tym 11 na stanowiskach bibliotekarskich. Wszystkie biblioteki wyposażone są w stały dostęp do Internetu. Zakres działania obejmuje udostępnianie zasobów bibliotecznych, edukację i promocję czytelnictwa, realizację bogatej oferty kulturalnej i współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Więcej informacji polecam na www.bibliotekagmina.klodzko.pl

Biblioteka znana jest z wielu ciekawych pomysłów i działań. Wymieńmy kilka z nich.

Biblioteką kieruję od lutego 2011 r. Głównym celem do osiągnięcia był Program Rozwoju Bibliotek, który daje szereg możliwości. Udało się. Nowych inicjatyw jest wiele. Najważniejsze, aby odpowiadały na zapotrzebowanie lokalnego środowiska. Tym też kieruję się w tworzeniu oferty. Muszę wymienić Europejski Tydzień z Internetem, gdzie za wirtualną poradnię zdrowia dla seniorów otrzymaliśmy wyróżnienie. Nie mogę pominąć Nocy z Andersenem, gdzie w rolę bajkopisarza wcielił się osobiście wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa. Potem był atrakcyjny Tydzień Bibliotek, w każdej bibliotece coś się działo. Rozpoczęliśmy warsztaty komputerowe dla seniorów. Ruszył nordic walking, gdzie spotykają się trzy pokolenia.
W akcji prewencyjnej ?bezpieczny maluch na wsi”, współfinansowanej przez PZU udział wzięło około 500 dzieci. Czytelnicy poznają legendy polskie i czeskie. Teraz seniorzy mają zajęcia z Make UP, a dzieci w wieku 6-12 lat rozpoczynają interaktywne kursy języka angielskiego FunEnglish. A głowa pełna jest jeszcze kolejnych pomysłów…

Mnie osobiście szczególnie zainteresowała inicjatywa ?zostań przyjacielem- ambasadorem biblioteki”. Proszę przybliżyć nam tę inicjatywę.

W całym kraju powstają lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju bibliotek. Właśnie trwają prace nad utworzeniem Samorządowej Rady Bibliotek NOVA10, jako nieformalnego ciała wsparcia. Tworzą ją przedstawiciele różnych obszarów życia społecznego gminy, których ma połączyć wspólna wola wspierania rozwoju naszej biblioteki. Rada swoje cele będzie realizowała m.in. poprzez rzecznictwo w sprawie realizacji planów rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko na poziomie gminy i powiatu. Dbałość o to, aby biblioteki były uwzględniane w planach rozwoju lokalnego /plany inwestycyjne, strategie, programy itp./. Wsparcie organizacyjne i finansowe dla planów rozwoju biblioteki. Współpracę i wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Także promowanie działań podejmowanych dla społeczności lokalnej oraz Programu Rozwoju Bibliotek.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 7 grudnia. Są liczne akcesy udziału. Podpisanie porozumienia zaplanowane jest na styczeń, podczas noworocznego spotkania Wójta Gminy Kłodzko z biznesem Dolnego Śląska.

Będzie nam miło, jeżeli i my zostaniemy zaliczeni do grona ?ambasadorów” kłodzkiej biblioteki.

Z wielu wizyt i spotkań wiem, że tutejsza biblioteka to nie tylko przysłowiowe wypożyczanie. To również miejsce spotkań miejscowej społeczności, miejsce kulturalnego życia danej miejscowości. Tak jest np. w Wojborzu, ale nie tylko tam…

Współczesne biblioteki stają się ośrodkami życia społecznego, gdzie książka współistnieje z komputerem, kulturą, sztuką, edukacją i nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Moi bibliotekarze przygotowują się do tej roli bardzo solidnie. Uczestniczą w warsztatach z planowania pracy biblioteki, szkoleniach informatycznych, z pisania projektów czy też pracy z seniorami. Każda wieś ma swoje miejsce, gdzie można się spotkać, poświętować, poczytać czy złożyć zamówienie na nowości. Biblioteki w tym zakresie współpracują ze świetlicami i odwrotnie. I to się udaje. Cenię sobie ?zielone światło” od Wójta Gminy Kłodzko.

Kończąc zapytam o najbliższe plany i marzenia…

Oczywiście są. Dotyczą złożonego wniosku na realizację przygranicznego mikroprojektu ?Bajeczne Animacje Kulturalne” o wartości blisko 28 000 euro. Wyniki w styczniu.

Może jeszcze kilka słów o sobie…

Jestem pędziwiatrem. Od zawsze fascynuje mnie biografia angielskiej królowej Elżbiety 1, córki Henryka VIII. Podróżowanie po świecie mam w genach, ale Polska to jest moje miejsce.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Share:

Author: admin