LĄDECKIE IMPRESJE /odcinek 85/

Spotykam tu panią GRAŻYNĘ SOBCZAK, która poetyckimi strofami opisuje otaczający nas świat i swoje odczucia. Urodziła się w Lądku Zdroju. Dzieciństwo i młodość spędziła w pobliskich Trzebieszowicach. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w Kłodzku. Tam też uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego. Tu rozpoczyna się jej przygoda z muzyką i śpiewem. Gra na gitarze, bierze udział w licznych konkursach i przeglądach. Kończy Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy. Rozpoczyna pracę pedagogiczną w Kłodzku a następnie w Krosnowicach. Kończy studia we Wrocławiu. Przez wiele lat śpiewała w kłodzkim chórze ?Lutnia?, bowiem muzyka obok poezji jest jej drugą pasją. Kolejną pasją był jeszcze film. Wraz z mężem działała aktywnie w kłodzkim klubie filmowym ?Nefryt?. Nakręcili wspólnie wiele filmów amatorskich, były też znaczące nagrody. Udział w polanickich festiwalach ?POL8?, prestiżowe nagrody w Oświęcimiu czy w Poznaniu. Niestety czas nie pozwala na kontynuowanie tej pasji.
Poetyckie strofy tworzy od ponad dwudziestu lat, początkowo jak to zwykle bywa do szuflady. Za namową promotora pracy magisterskiej pani prof. Alicji Kargulowej z Wrocławia otwiera swoje szuflady a jej wiersze wreszcie poznają inni. Publikuje w prasie regionalnej oraz w łódzkiej ?Angorze?. 

 

?Cieszę się z tego,
że mogę pisać bez powodu.
Wymyślać kształty liter,
które zlewają się w podświadomości.
Czuję jak pulsuje
całe wnętrze skrytego pragnienia,
aby być po prostu sobą ??

 W 2007 roku wydaje pierwszy tomik wierszy ?Refleksje?. Dzisiaj trudno już ?zdobyć? tamto wydawnictwo. W przygotowaniu kolejny tomik poetycki pod roboczym jeszcze tytułem ?W kalejdoskopie?, gdzie zamierza zamieścić ponad 70 wierszy. Jak zwykle ? trud wydania spoczywa na autorce, zapewne wart więc wesprzeć panią Grażynę w tym przedsięwzięciu. Może np. kłodzki Urząd Gminy zacznie sponsorować i takie inicjatywy. Warto bowiem promować nie do końca jeszcze odkryte talenty swojej ?Małej Ojczyzny?.

 

?Widzę obrazy
pięknej Ziemi Kłodzkiej
Urocze wsie i małe miasteczka
Otoczone pasmami gór
Tu jestem?
Tak mocno wrosłam
To moja codzienność
Dotykam piękna?
Lasy, łąki i widoki
Na szczyty gór?
Tak bliskie sercu…
Nie potrafię wyrazić zachwytu
Odwiedzam różne miejsca?
Brakuje mi słów?
Ziemia Kłodzka inspiracją malarzy
I natchnieniem poetów
Najpiękniejszą pieśnią
i słońcem życia?
Gdybym była malarzem?
Wszystkie barwy
zmieszane ze słodyczą chwil
i czarownych uniesień
znalazłyby swoje miejsce
na płótnie?
Wymalowany kształt
mojej małej Ojczyzny??

 

Pani Grażyna Sobczak jest osobą niezwykle delikatną i skromną. Swoje odczucia i doznania zamyka w swoich wierszach. Tak jak w życiu, unika gwaru czy wielkich słów. Jak sama mówi ?uwielbia pracę z dziećmi a jej inspiracją jest miłość do ludzi, Boga i samej przyrody??.

 

?Tak chciałabym jak dobry duszek
natchnąć każdego dobrocią
Może utkam dywan
po którym stąpać będą 
wyklęci z raju
zawieszeni w próżni
samozwańcy i kłamcy.
Mówią ? nie ma szczęścia
Mówią ? to nie jest miłość
to tylko wnętrze
nierozwiniętej wyobraźni
Chciałabym zostawić smutku łezkę
wspomnienie upalnych nocy
przeraźliwie zimnych dni
Walkę przekleństw
o lepsze jutro??

Zbiera już pierwsze pozytywne recenzje i opinie. Osobiście jestem pod wielkim wrażeniem poetyckich strof pani Grażyny. Jej talent czeka tylko na pełne odkrycie i tego też życzę najbardziej. Na koniec zacytuję jeszcze wiersz ?Oczekiwania?, wiersz który wywarł na mnie największe przyznam się wrażenie.

 

?Tylu nieznajomych
Czeka na dobre słowo.
Tylu nieznajomych
Czeka na uśmiech.
Tylu nieznajomych
Czeka na kromkę chleba.
Tylu nieznajomych
Czeka na własny dom.
Tylu nieznajomych
Czeka na miłość.
Tylu nieznajomych
Czeka na poprawę zdrowia.
Tylu nieznajomych 
Czeka na lepsze jutro.
Tylu nieznajomych 
Czeka na modlitwę.
Tylu nieznajomych
Czeka na zrozumienie.
Tylu nieznajomych
Czeka?? 

Piękne i budujące zarazem strofy ? które napełniają nadzieją i pozwalają uwierzyć, że świat nie jest jednak aż tak zły?

 

 

Autor: Janusz Puszczewicz, ? 2009

/publikacja “BRAMA” nr 26  z dn. 26.06.2009 r./

Share:

Author: admin