LĄDECKIE IMPRESJE /odcinek 27/

Trudno określić jednoznacznie czas powstania tej miejscowości.  Pierwszymi właścicielami byli od 1342 roku Hanco von Knoblauchsdorf i Nicolas Ulersdorf. W XVII wieku właściciele miejscowych dóbr tracą majątek w wyniku przegranej bitwy pod Białą Górą. Następuje pacyfikacja a następnie rekatolizacja wioski. W 1621 roku wybucha powstanie a miejscowi chłopi tworzą związek obronny.

Złoty okres Ołdrzychowic następuje w XVIII i XIX wieku głównie za sprawą potężnego rodu von Magnisów. W ich pałacu gości wtedy m.in. Luiza małżonka króla pruskiego. Na pamiątkę tego wydarzenia hr. von Magnis funduje żeliwną kolumnę wówczas jeden z największych odlewów żeliwnych na świecie. Niestety, kolumna, która przeżyła kolejne wojny ?poległa? w 1974 roku przy przebudowie drogi.

W Ołdrzychowicach powstaje pierwsza na Śląsku mechaniczna przędzalnia bawełny, napędzana parą i wyposażona w angielskie maszyny. Powstaje też przędzalnia lnu. Wieś staje się powoli przemysłową osadą. W tym okresie istnieje również browar, gorzelnia, trzy młyny wodne, cegielnia, wapienniki, szpital oraz szkoła.

Do miejscowych zabytków należy zaliczyć kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Wzmiankowany już w 1384 roku. Początkowo w stylu gotyckim, później przebudowany w stylu renesansowym i barokowym. W roku 1732 dobudowano wieżę a sam obiekt znacznie powiększono. Wewnątrz barkowe figury z pocz. XVIII wieku, z tego też okresu obraz olejny. Na wieży dzwon z roku 1699.

Mauzoleum von Magnisów w stylu neoromańskim zbudowane w 1889 roku tuż obok kościoła. Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem wykonana z białego marmuru.

Pałac trudno określić jego styl, to wynik licznych przeróbek i zmian. Jego początki datują się na rok 1572. Obok pałacu zabudowania gospodarcze z XVIII w. Wokół pałacu powstał w 1800 roku park z wyspą na stawie i licznymi atrakcjami ogrodowymi. Zespół pałacowo ? parkowy jest obecnie własnością Agencji Rynku Rolnego, która nie radzi sobie kompletnie z jego utrzymaniem.

Dawny Dwór Oppersdorfów z XVIII wieku. W 1930 roku hrabina ofiarowała dwór siostrom zakonnym.

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE liczą ponad 2.400 mieszkańców. Są dużą wsią o charakterze łańcuchowym położoną w dolinie Białej Lądeckiej. Od południa pasmo Krowiarek, od północy – wzgórza Rogówki a od północnego wschodu – Góry Złote.

Z miejscowością związany był m.in. Joseph Kogler /1765- 1817 / długoletni miejscowy proboszcz i wybitny historyk kłodzkiego regionu. Kolejna wybitna postać to Herman Dietrich Lindheim /1791- 1860/ jeden z najbogatszych wtedy ludzi w Europie, który zlokalizował tu maszynową przędzalnię bawełny, zbudował szkołę oraz domy dla pracowników zakładu. Gustav Olbricht /1851-1892 / pejzażysta i konserwator zabytków, związany Ołdrzychowicach wrocławskim Muzeum Sztuk Pięknych Po wojnie osiadł tu z kolei Jan Szczypiński /1893- 1981/ znany działacz turystyczny. Jego imieniem nazwano zresztą pobliski szlak.

Obecnie w Ołdrzychowicach ma siedzibę Kłodzki Ośrodek Kultury znany z wielu znaczących inicjatyw i działań kulturalnych. Jego pracami kieruje Pan Hubert Krech. W ramach Ośrodka działa Galeria Polsko- Czeskiego Porozumienia.

Miejscowość znana jest z wielu aktywnych działań społecznych. Koło Gospodyń Wiejskich powstałe w 1959 roku prezentuje często miejscowość oraz gminę na wielu imprezach. Zespół Śpiewaczy ?JASKIER? założony w 1999 roku. Występuje w strojach ludowych wzorowanych na strojach dolnośląskich z XIX wieku. Liczne wyróżnienia i nagrody. Podobnym dorobkiem może się również poszczycić chór parafialny powstały w 1980 roku. Pewną ciekawostką jest, że wykonuje utwory również w języku czeskim, niemieckim czy ? esperanto.

Wieś powoli, powoli budzi się do życia chociaż jeszcze tak wiele tu do zrobienia.. Niestety liczne jeszcze zaniedbania. Być może pewna poprawa nastąpi z chwilą przeniesienia uciążliwego zakładu z centrum do nowej strefy przemysłowo- inwestycyjnej w Żelaźnie. Ma to nastąpić według zapewnień Urzędu Gminy w maju br. Przeraża również stan miejscowego pałacu. Obawiam się, że już niedługo będziemy o nim pisać tylko w czasie przeszłym?

I na koniec wątek bardziej już osobisty. Stara łacińska sentencja mówi ?dobra rzeczą jest mieć przyjaciół?. Ołdrzychowice ?odkryły? po tylu latach moich wspaniałych Przyjaciół. I im też dedykuję ten odcinek.

 

Autor: Janusz Puszczewicz, ? 2007

/publikacja “BRAMA” nr 12 /786/ z dn. 23.03.2007 r./

Share:

Author: admin