LĄDECKIE IMPRESJE /odcinek 28/

Szkoda, że podobne nagrody i wyróżnienia są tak rzadko przyznawane w innych kłodzkich miejscowościach. A przecież instytucji czy osób szczególnie zaangażowanych w życie regionu jest wiele.

W Lądku przyznaje się tytuł ?Honorowego Obywatela Lądka Zdroju?. Ten zaszczytny tytuł Rada Miejska przyznaje od 1998 roku osobom szczególnie zasłużonym dla tej miejscowości.

Wśród nich jest ksiądz kardynał HENRYK GULBINOWICZ. W 1976 roku promowany na arcybiskupa metropolitę wrocławskiego. W 1985 roku wyniesiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II do godności kardynalskiej. Do roku 2004 kierował archidiecezją wrocławską. Wybitna postać Kościoła i Dolnego Śląska. Trudno np. wyobrazić sobie tutejsze obchody Dnia Patrona bez jego udziału.

VACLAV HAVEL – znany bardziej jako polityk niż pisarz czy dramaturg. Po praskiej wiośnie 1968 roku związał się z opozycją. Działacz Porozumienia Obywatelskiego, sygnatariusz Karty 77. Prześladowany za działalność opozycyjną. Ogółem spędził w więzieniach ponad 5 lat. Główny uczestnik aksamitnej rewolucji. Ostatni prezydent Czechosłowacji a jednocześnie pierwszy prezydent Republiki Czeskiej / 1993- 2003 /.

LOTHAR GRAF VON HOENSBROECHOV. inicjator pomocy ofiarom powodzi w roku 1997.

Dr hab. inż. WOJCIECH CIĘŻKOWSKI profesor Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, członek PAN. Urodzony w Lądku. Autor ponad 200 prac naukowych, promotor licznych prac. Przewodniczący Rady Naukowo-Społ. Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Inicjator udostępnienia byłej kopalni uranu w Kletnie. Propagator walorów turystycznych Dolnego Śląska, przewodnik sudecki. Autor publikacji ?Lądek Zdrój? ukazującej m.in. nieznane fakty i miejsca lądeckiej ziemi.

LUDWIK PIKUŁA znana lądecka postać. Fotograf dokumentujący historię Lądka i ziemi lądeckiej. Jego bogate archiwum fotograficzne prezentowane było częściowo na wystawach /m.in. wystawa w 2000 roku ?Lądek wczoraj i dziś? z racji 50-lecia jego pracy zawodowej/. Wielki popularyzator walorów turystycznych Lądka i okolicy. Znany z szeregu przedsięwzięć społecznych. Inicjator odnowy Sanktuarium na Cierniaku i postawienia krzyża na Iglicy. Całym sercem oddany Lądkowi?

CORNELIUS SINKE – były burmistrz holenderskiej miejscowości Goedereede, bratniej miejscowości Lądka Zdroju. MARTEN van der KLOOSTER komendant straży pożarnej. Inicjatorzy pomocy po powodzi w roku 1997. Za ich sprawą Holendrzy ufundowali pięć mostków w Konradowie. Pomoc tą kontynuują zresztą do dziś. Ufundowali m.in. samochód strażacki, aparaty tlenowe, zorganizowali wakacyjny pobyt dla dzieci z Konradowa. Propagują w Holandii urok i możliwości lądeckiej ziemi. Przyjaciele Polski ? i Lądka.

Podczas sesji Rady w dniu 29 czerwca 2006 roku podjęto uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela kolejnym osobom.

SŁAWOMIR PIETRAS znana postać polskiego życia kulturalnego. Jego kariera zawodowa obejmowała m.in. Operę Wrocławską, Polski Teatr Tańca- Balet Poznański, Teatr Wielki w Łodzi, Warszawie oraz w Poznaniu a ostatnio Teatr Wielki- Opera Narodowa w Warszawie. Współtworzył Lądeckie Lato Baletowe, które przerodziło się w Międzynarodowy Festiwal Tańca. Związany z ziemią lądecką a szczególnie z pobliskim Konradowem.

MIECZYSŁAW KRYWIEŃKO inżynier leśnik, zarządzał lądeckim nadleśnictwem, inicjator szeregu przedsięwzięć społecznych. Z jego inicjatywy m.in. odremontowano kaplicę w Karpnie jako kaplicę leśników i myśliwych oraz kaplicę we Wrzosówce. Zainicjował powstanie przy Nadleśnictwie Galerii Zielone Oko. Współorganizator Festiwalu Hejnalistów Myśliwskich.

Zapewne jeszcze wiele postaci zasługuje na ten tytuł. Może warto oprócz wspomnianego tytułu Honorowego Obywatela przyznawać wzorem kłodzkiej gminy również doroczne nagrody. Poddaję to pod rozwagę nowej już Rady. Kiedyś wystąpiłem z propozycją przyznawania np. tytułu Ambasadora Lądka w dziedzinie promocji, kultury czy usług turystycznych.

Niebawem kolejny Dzień Patrona Lądka św. Jerzego. Do tej pory miasto niezwykle starannie przygotowywało się do tych uroczystości. Czym zaskoczy nas tym razem?

Ale o tym już w następnych odcinkach.

 

Autor: Janusz Puszczewicz, ? 2007

/publikacja “BRAMA” nr 14 /788/ z dn. 6.04.2007 r./

Share:

Author: admin