WYWIAD Z BURMISTRZEM LĄDKA ZDROJU

229_1

Najpilniejszym to przygotowanie budżetu na 2008 rok uwzględniając konieczność kontynuacji przedsięwzięć już rozpoczętych / np. rewitalizacja
miasta/ i wcześniej zaplanowanych na lata przyszłe /np. termomodernizacja budynków szkolnych/. Planuję, by budżet ten obejmował również nowe zadania stanowiące początek zmian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, koniecznych do realizacji na obszarze miasta i gminy Lądek Zdrój,
a zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców i kuracjuszy oraz ożywienia gospodarczego i kulturalnego gminy.

NAJWIĘKSZE LĄDECKIE PROBLEMY?

To są sprawy ciągnących się już od jesieni 2006 r. remontów lądeckich kamienic. Inwestycja ta obejmowała remont konstrukcji i pokrycia dachów,

elewacji z uwzględnieniem odnowy detali architektonicznych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Miała zostać zakończona na przełomie
października i listopada 2007 roku. Tymczasem zima za pasem a prace już od wiosny br. utknęły w martwym punkcie, gdyż jak to bywa w starych,
zabytkowych kamienicach, konieczne stało się rozszerzenie prac budowlanych o np. wymianę belek stropowych. Wiem, że wykwaterowani mieszkańcy chcieliby jak najszybciej wrócić do swych mieszkań, ale na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe i stanowi największy problem. Najpilniej trzeba zabezpieczyć
budynki z “odkrytymi” dachami.

JAKIE PRZEWIDYWANE SĄ DZIAŁANIA PROMOCYJNE dot. LĄDKA ZDROJU ?

W ostatnim okresie gościliśmy przedstawicieli międzynarodowej organizacji Word Leisure Organization – stowarzyszenia zajmującego się wolnym czasem.

Uczestniczyliśmy w czeskich Targach Pogranicza oraz promowaliśmy Lądek na poznańskim TOUR SALON-ie. W październiku wydaliśmy kilka drobnych gadżetów promocyjnych jak długopisy, kalendarzyki. Na dniach ukaże się kalendarz na 2008 rok. Z Telewizją Polonia nagrywać będziemy program prezentujący lądecką ofertę aktywnego wypoczynku.

Przygotowujemy też kilka nowych publikacji:

  • przewodnik z trasami m.in. pieszymi, rowerowymi czy konnymi, które pojawią się wiosną przyszłego roku i będą udogodnieniem dla turystów podczas ich wędrówek i letnich wojaży.
  • Uczestniczymy także w promocyjnym projekcie o zasięgu transgranicznym pn. “Szlak Królewny Marianny Orańskiej” oraz w projekcie promującym naturalne piękno lądeckiej i strońskiej gminy.

PYTANIE ZAPEWNE NAJTRUDNIEJSZE. PANI BURMISTRZ PRYWATNIE ?

Od dwóch miesięcy żyję w ciągłym biegu, ale mój instynkt samozachowawczy jeszcze działa i będąc ostatnio osobą bardzo zajętą staram się jednak
wygospodarować czas na odpoczynek, znajdując w ciągu dnia chociaż chwilę, by zaczerpnąć łyk świeżego powietrza – bez względu na pogodę, plany czy zawodowe misje. Nic tak nie poprawia mi samopoczucia jak spacer połączony z zabawą z córką, bo podczas harców z trzylatką najłatwiej oderwać się od codziennych problemów i nabrać do nich dystansu.

DZIĘKUJĘ UPRZEJMIE ZA ROZMOWĘ, TYM BARDZIEJ ŻE PANI BURMISTRZ NIE MA PRAKTYCZNIE ANI CHWILI WOLNEGO CZASU.

DZIĘKUJEMY WIĘC ZA POŚWIĘCONY NAM CZAS i UWAGĘ.

A ZA WSZYSTKIE PANI PLANY I ZAMIERZENIA TRZYMAMY MOCNO, MOCNO KCIUKI …

Share:

Author: admin