Naszym gościem jest BURMISTRZ Lądka Zdroju – Pan Kazimierz Szkudlarek

199_1

Jestem mile zaskoczony zapowiedzią opracowania kompleksowej monografii Lądka i jego okolic. Może kilka słów na ten temat.

Z pomysłem opracowania monografii Lądka Zdroju / lata 1945-2010 / wystąpiła Małgorzata Bednarek – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji podczas obchodów 60-lecia lądeckiej biblioteki. Wówczas opracowano historię tej placówki. Zauważono jednak, ile obszarów życia społecznego jest jeszcze nieudokumentowanych. Lądkowi brakuje np. opracowania jego dziejów powojennych.

W drugiej połowie lutego br. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: prof. Wojciech Ciężkowski, Zbigniew Piotrowicz, Ludwik Pikuła, Lechosław Siarkiewicz, Małgorzata Bednarek oraz moja osoba. Powołaliśmy Komitet ds. Opracowania Monografii.

Dyskutowaliśmy, jakie opracowanie ma powstać. Zatrudnienie historyka gwarantuje systemowe podejście, metody naukowe przy zbieraniu materiałów. Z drugiej strony istnieje w Lądku duży potencjał społeczny i szereg osób już wykazywało chęć współpracy. Należy, więc skorzystać z tych możliwości.

Monografię gminę opracujemy sami, posiłkując się tylko na etapie korekty redakcyjnej fachowcami. Przyjęliśmy następujące założenia: przygotujemy tematy do opracowania i z końcem marca organizujemy spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców i instytucji przekazując zakresy tematyczne. Liczymy, że poszukiwanie materiałów i ich opracowanie potrwa o końca grudnia tego roku. Potem poprawki, korekty, uzupełnienia. Chcemy, by gotowe wydawnictwo pojawiło się z końcem sierpnia 2010.

Ostatnio pojawił się wątek zagospodarowania ruin byłego kościoła ewangelickiego. Jaka jest ostateczna koncepcja zagospodarowania tych ruin?

Nieruchomość wystawiamy na sprzedaż z przeznaczeniem na cele turystyczno-kulturalne. Mamy zainteresowanych inwestorów, którzy przedstawiali swoje koncepcję zagospodarowania obiektu podczas sesji Rady Miejskiej. Koncepcja wzbudziła żywe zainteresowanie. Zakładała m. in. zaadaptowanie wieży kościelnej na punkt widokowy a zatem wzbogacenie oferty turystycznej i kulturalnej poprzez funkcjonowanie tam galerii. Mam nadzieję, że kryzys nie zniechęci inwestorów. Nieruchomość jest przygotowana do sprzedaży, wkrótce ogłaszamy przetarg.

Lądek powoli, powoli, ale pięknieje jednak z roku na rok, sam to zauważam jeżdżąc tu od lat. Niestety dobry lądecki wizerunek psuje m.in. Dom Zdrojowy. Zdaję sobie sprawę, ze jest on w kompetencji uzdrowiska, ale co na to miasto ?

Cóż, faktycznie nasza rola tu jest mocno ograniczona. Ponieważ w ostatnich latach skupiliśmy się na renowacji lądeckiego rynku / remont kamienic/, CKiR-u, utworzeniu Galerii Muzealnej, renowacji figury Trójcy Św. teraz inwestujemy w zdrój.

Po remoncie kanału podziemnego i wybudowaniu nowej fontanny, zrobiliśmy częściowy remont ulic Cienistej i Zamkowej, doprowadziliśmy wspólnie z powiatem kłodzkim do remontu drogi przed Wojciechem. Mamy opracowane plany rewitalizacji Parku Zdrojowego Jana Pawła II.

W ramach tego zadania będą wykonane prace wokół muszli koncertowej. Jak sam Pan wie, zarówno muszla jak Dom Zdrojowy i teren pomiędzy nimi są własnością spółki uzdrowiskowej. Wiem, że prezes rozmawiał z chętnymi do wieloletniego wydzierżawienia obiektu, jednak na dzisiaj brak rozstrzygnięć. Będziemy rozmawiać ponownie na ten temat z prezesem uzdrowiska.

Plany, zamierzenia a i marzenia lądeckiego gospodarza…

199_2Marzenie o Lądku jako perle uzdrowisk polskich ? bo taką zresztą jest. Marzenie ? by nadać mu należny blask. Wykorzystać maksymalnie na jego rozwój fundusze unijne. Priorytetem są te zadania, na które możemy pozyskać dofinansowanie. Lecz ostatnio podjęliśmy się sami inwestycji termomodernizacji w szkołach.

Wszyscy myślą w kontekście Lądka Zdroju o mieście oraz o uzdrowisku. A przecież jest to gmina z dziewięcioma wsiami. Przepięknie położonymi, z dużym potencjałem turystycznym. Mobilizujemy mieszkańców wsi do większej aktywności. Powstały i powstają programy rozwoju wsi, abyśmy w ramach wojewódzkiego programu ?Odnowa wsi? mogli wykonać zadania inwestycyjne na tych terenach.

Jakie działania promocyjne przygotowują władze miasta na najbliższy okres?

W ubiegłym roku nastąpiła reorganizacja w Urzędzie Miasta i Gminy. Zadania z zakresu promocji gminy wchodzą obecnie w zakres Centrum Kultury i Rekreacji. To CKiR organizuje imprezy, które promują Lądek / m.in. Międzynarodowy Festiwal Tańca czy Przegląd Filmów Górskich /. Stąd wydaje się naturalne połączenie zadań organizacyjnych imprez z ich reklamą. Uważamy, że jest to najlepsza droga na zmaksymalizowanie zysków.

CKiR pozyskało w tym roku środki z EWT na projekt ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych?, który zakłada odtworzenie przedwojennych tras kuracyjnych. Po ich oznakowaniu chcemy, by lekarze uzdrowiskowi jak dawniej zapisywali kuracjuszom wędrówki poszczególnymi trasami (dzisiaj to się nazywa terenoterapia).

A wracając do projektu; zostanie wydany folder, postawimy 13 tablic z systemem ścieżek. Zorganizujemy nową imprezę ?Obrazki z historii pogranicza?, opartą na słynnych postaciach historycznych, które w Lądku kiedyś bywały.

Sezon otwieramy 1 maja wspólnie z Czechami na Górze Borówkowej. 2 maja obchody św. Jerzego a potem już co weekend będzie się coś działo. Nowością w tym roku będą letnie prezentacje zespołów ludowych w amfiteatrze. Część imprez z okazji Dni Lądka (w czerwcu) odbywać się będzie pod logo ?EkoLądek?. Chcemy się promować jako miasto ekologiczne, stąd działania z tym związane. Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową Lądka.

Niebawem kolejny Dzień Patrona Lądka. Czym tym razem zaskoczy nas Ladek? Wcześniej była przecież Izba Pamięci św. Jerzego, później Galeria Muzealna.

Na początek informacja ? eksponaty z Izby poświęconej patronowi miasta przeniesione zostały do Galerii Muzealnej /Rynek 1/. Właściciel dotychczasowego pomieszczenia zdecydował się przeznaczyć je na cele gospodarcze a ponieważ miasto ma swoje pomieszczenia ekspozycyjne, zapadła więc decyzja o umieszczeniu tam zbiorów.

W tym roku planujemy 23 kwietnia uroczystości przy kaplicy św. Jerzego. Festyn odbędzie się natomiast 2 maja na lądeckim rynku.

Oczywiście będą lokalne dukaty. Nazwaliśmy je – ogłaszając wcześniej konkurs ? ?lądenami?. Ich inauguracja odbędzie się podczas obchodów święta patrona. Zamówiliśmy specjalną serię oprawioną w okolicznościowe pudełko. Lądecka piekarnia przygotowuje z kolei niespodziankę ? replikę św. Jerzego z portalu przy ul. Kościuszki w postaci specjalnego wypieku. Chcemy, by turyści przyjeżdżający do Lądka mogli kupić tą oryginalną pamiątkę.

Zapytam też nieskromnie, czy czyta Pan Burmistrz ukazujące się w naszym portalu oraz w kłodzkiej “Gazecie Prowincjonalnej Brama” – “Lądeckie impresje”. Pytam nie bez przyczyny, bowiem w wielu odcinkach zawarte było wiele uwag, sugestii czy wręcz propozycji odnośnie “naszego” Lądka. Z drugiej strony, nigdy i nikt z władz miasta nie ustosunkował się jeszcze do tychże sugestii czy uwag.

Mogę Pana zapewnić, że z wielkim zainteresowaniem czytam wszystko o Lądku Zdroju. Odbiór miasta i gminy przez osoby zarówno stąd, jak i spoza jest niezwykle cenny. Dostarcza nam, bowiem wielu wskazówek, jak np. odbierane są działania władz miejskich. Proszę jednak wybaczyć, ale po prostu nie wystarcza czasu, aby wykonując codzienne obowiązki związane z zarządzaniem gminą móc jeszcze odpowiadać na publikacje. Cieszę się, że Lądek ma w Panu swojego orędownika i sprzymierzeńca.

I na koniec tradycyjnie już pytamy naszego gościa o prywatną wizytówkę Może tak prywatnie kilka słów o sobie?

Pochodzę z Wielkopolski, ale mieszkając już tyle lat na Ziemi Kłodzkiej czuję się w pełni jej obywatelem. Najbliższa rodzina to małżonka Edyta i córeczka Kornelia. Żałuję, że nie wystarcza mi czasu na korzystanie z możliwości turystycznych, jakie stwarza nasz region, ale wszystkim polecam ? u nas wypocznie się najlepiej!

 

Faktycznie tu wypoczywa się najlepiej, sam tego doświadczam od lat. Dziękuję za rozmowę, życząc jednocześnie spełnienia wszelkich lądeckich planów i zamierzeń.

/Dziękuję Pani dyr. Małgorzacie Bednarek za pomoc w przeprowadzeniu tego wywiadu/

Autor: Janusz Puszczewicz, ? 2009-03-07

Share:

Author: admin