Przemarsz Średniowiecznej Straży Miejskiej

798 1

798 1

Rok 2015 to 70 rocznica państwowości polskiej na Ziemi Kłodzkiej. Założyliśmy sobie by naszymi działaniami wpisać się w obchody tej jakże ważnej dla naszego regionu rocznicy dlatego poprzez rekonstrukcję XV-wiecznego najemnego oddziału piechoty tworzącego Straż Miejską chcemy ukazać spuściznę wielokulturowego narodu zamieszkującego ówczesne tereny Kłodczyzny, kiedy to ten region będący tak bardzo nierozłączną częścią terytorium Korony Czeskiej musiał stawić czoła zbliżającym się działaniom wojennym na tle husyckiej rewolty.

Puta III z Czastolowic od 1422 roku królewski Pan Zastawny na Kłodzku, w 1424 podpisuje z Janem Ziębickim Antyhusyckie Przymierze na mocy którego, za ogromne pieniądze pochodzące z zastawu Kłodzka ściąga doń rycerzy najemnych pod dowództwem niejakiego Mikołaja von Mosch aus Arnsdorf, Puta powierza jemu organizacje i tworzenie najemnych oddziałów zbrojnych gotowych za odpowiednią aprowizację i żołd bronić miasta przed husyckim najeźdzcą. Tworzy także oddział piechoty uzbrojonej w różne rodzaje broni drzewcowej, obuchowej czy też broni czarnoprochowej. Oddział ten strukturalnie przypomina dzisiejszą Straż Miejską, patroluje miasto, pilnuje murów miejskich oraz tereny przedmurza mostowego czyli Wyspy Piasek, dba o spokój wewnętrzny mieszkańców i pilnuje by nocą nikt nie powołany nie otworzył bram miasta nieprzyjacielowi.

Kłodzkie Bractwo Rycerskie tworząc taki oddział gardy miejskiej wpisuje się zamierzeniami w dziedzictwo kulturowe i militarne międzynarodowej społeczności zamieszkującej Ziemię Kłodzką gdzie
pomimo państowości Królestwa Czech, językiem urzędowym był niemiecki, a przedstawicielami związków cechowych czy rajców miejskich byli mieszkańcy o rodowodzie czeskim, niemieckim, węgierskim czy polskim.

Naszym celem jest promocja Kłodzka oraz regionu jako dziedzica historycznych wartości. Poprzez obecność na miejskim trakcie XV-wiecznych Strażników pragniemy przybliżyć mieszkańcom miasta,
powiatu oraz licznie odwiedzającym Kłodzko turystom umundurowanie, broń czy też zwyczaje średniowiecznej straży miejskiej. Chcemy przybliżyć wiedzę o obszarze miejskim ściśle ograniczonym murami obronnymi, jego powierzchnią oraz zabudowaniami.

Chcemy wpisywać się w różne wydarzenia historyczno-kulturalne Kłodzka i regionu. Chcemy również uczestniczyć w edukacji dzieci i młodzieży poprzez różnorodne spotkania, eventy i lekcje żywej historii. Opowiadając o wydarzeniach lat 30-tych XV wieku, prezentując uzbrojenie, ubiory oraz narzędzia rozszerzymy wiedzę z zakresu historii i obyczajowości naszego regionu okresu średniowiecza.

Zachęcamy też turystów i mieszkańców do interaktywgo udziału w naszym przemarszu, zapewniamy iż Wasze pytania nie zostaną bez odpowiedzi.

Do zobaczenia z nami na trasie przemarszu Średniowiecznej Straży Miejskiej w granicach XV-wiecznego Kłodzka.

Daty kolejnych przemarszów / pierwszy odbył się już w maju br./ ogłosimy wkrótce.

Z rycerskim pozdrowieniem….

Bogdan Szmyd
Sekretarz Stowarzyszenia
Kłodzkie Bractwo Rycerskie
Tel: 693503566

Nasze działania w zakresie Średniowiecznej Straży Miejskiej otrzymały
dofinansowanie że Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Share:

Author: admin