EURO2012 ? szansa turystyczna dolnośląskich subregionów

457_0

 

457_1

Szansa dolnośląskich subregionów

Dolnośląska Organizacja Turystyczna działając w partnerstwie z firmą PCC rozpoczyna realizację projektu pn. EURO 2012 ? szansa turystyczna dolnośląskich subregionów.

Celem projektu jest wykorzystanie imprezy EURO 2012 dla promocji subregionów Dolnego Śląska, a także wskazanie możliwości rozwoju turystyki wodnej na wybranych obszarach tj. Doliny Baryczy, Ziemi Kłodzkiej, Borów Dolnośląskich oraz obszaru Odra Wschód – Wrocław – Odra Zachód. Cele te będą realizowane poprzez budowanie lokalnych partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz prywatnym biznesem.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna wraz z firmą PCC stworzy sieć lokalnych biur stanowiących wsparcie logistyczne dla partnerów. Projekt stworzy nowe obszary aktywności społecznej i gospodarczej stanowiące podstawę do równomiernego rozwoju całego regionu.

 

www.subregiony2012.pl

 

Broszura Informacyjna

 

Trwa nabór do partnerstw lokalnych w ramach projektu “Euro 2012 – szansa turystyczna dolnośląskich subregionów”.
Formularze zgłoszeniowe do udziału w partnerstwie należy przesłać do dnia 21 marca 2011r. do biura regionalnego:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Biuro Regionalne Projektu
ul. Zdrojowa 39
57-320 Polanica-Zdrój
polanica-zdroj@subregiony2012.pl

Share:

Author: admin