Nowy zeszyt Muzeum Filumenistycznego

prasa_muzfilum
  • artykuł Tomasza Nowickiego o bystrzyckiej kaplicy św. Floriana wzniesionej na pocz. XVIII w. na wzgórzu zwanym Hopfenberg. Odwiedzając wspomnianą kaplicę zwróćmy uwagę na wyjątkowy wystrój, dzieło lądeckich mistrzów Michała Klahra Starszego i jego syna Michała Ignacego.
  • o bystrzyckim Kwartalniku Historyczno-Krajoznawczym Hrabstwa Kłodzkiego ukazującym się w latach 1881-91 pisze Irena Klimaszewska
  • architekturę rezydencjonalną Ziemi Kłodzkiej przedstawia Marek Stadnicki ?rok 2010 to niewątpliwie szczęśliwy czas dla ziemi kłodzkiej, szczególnie dla wielu obiektów z szerokiej grupy tzw. architektury rezydencjonalnej, które jak do niedawna mogło się zdawać, skazane zostały już na zagładę??
  •  o dworze którego już nie ma w Raczynie /część Gorzanowa / przeczytamy w publikacji Małgorzaty Jaworskiej
  • Adriana Mikołajczyk prezentuje z kolei portrety Marianny Orańskiej i pejzaże Hagi w zbiorach nyskiego muzeum.

W cyklu ?Młodzi artyści na Ziemi Kłodzkiej? Tomasz Nowicki prezentuje sylwetkę i dorobek młodego człowieka z Bystrzycy Kłodzkiej Nikodema T. Jacuka który zajmuje się fotografią. Może niebawem jego zdjęcia zagoszczą również i w naszym portalu, zapraszamy do współpracy.

Osobiście szczególnie zainteresowała mnie publikacja Janusza Bossa ?Propaganda na etykietach zapałczanych?. Doskonały tekst ukazujący nieznane ogółowi tajemnice zapałczanych etykiet. I drugi tekst pióra Romualda Waniurskiego ?Przemysł zapałczany w Galicji?. Nie wiedziałem, że np. istniała kiedyś fabryka zapałek w Komorowicach /dziś dzielnica Bielska-Białej/ założona w 1867 r. przez A. Schindlera. Mieszkał tu od wielu lat, ale tego jednak nie wiedziałem ?

Rocznik zamyka kalendarium muzealnych wydarzeń w roku 2010.

Wydawcą Zeszytu jest Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej. Red. nacz. Tomasz Nowicki, sekretarz redakcji Małgorzata Jaworska. Dziękuję za otrzymany egzemplarz.

Polecam Państwu wspomniany ZESZYT, naprawdę warto go przeczytać .

 

Share:

Author: admin