Aktualizacja kalendarza Ziemi Kłodzkiej

Serdecznie zapraszamy wszystkie:

  • muzea,
  • organizacje,
  • urzędy promocji i informacji turystycznej miast i gmin Ziemi Kłodzkiej,
  • oraz wszystkich zainteresowanych

do współpracy nad redagowaniem i aktualizacją kalendarza imprez i uroczystości regionu w Portalu Ziemia Kłodzka.

Czytelnicy naszego portalu i goście odwiedzający Ziemię Kłodzką bardzo często planują swój pobyt i sposób spędzania czasu bazując na kalendarium imprez i wydarzeń w regionie. Bardzo nam miło że często pierwsze kroki kierują na Portal Ziemi Kłodzkiej.

Aby kalendarz ten był zawsze aktualny i promował wszystkie imprezy o charakterze kulturanym i turystycznym w regionie niezbędna jest nasza współpraca z organizatorami.

Wystarczy wysłać na nasz adres email biuro@ziemiaklodzka.pl list z opisem imprezy:

  • tytuł imprezy / wydarzenia
  • data i godzina rozpoczęcia (i ewentualnie data zakończenia)
  • opis
  • oraz załączyć zdjęcia lub inne pliki

a uroczystość zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie głównej i w kalendarium Portalu Ziemia Kłodzka.

 

Zapraszamy i szczególnie dziękujemy tym, którzy już z nami współpracują nad redakcją kalendarza Ziemi Kłodzkiej.

 

Redakcja Portalu

Ziemia Kłodzka.pl

Share:

Author: admin