Masyw Śnieżnika

Najczęściej odwiedzanym zakątkiem Ziemi Kłodzkiej – obok Gór Stołowych – jest Masyw Śnieżnika. Śnieżnik to najwyższy szczyt w regionie Kłodzka – wznosi się na wysokość 1425m n.p.m. Kopuła szczytowa leży powyżej granicy lasu i jest doskonałym punktem widokowym. Panorama stąd, przy dobrej pogodzie, obejmuje Karkonosze i Masyw Ślęży.

Ze względu na rzadkie gatunki roślin na kopule Śnieżnika utworzono rezerwat przyrody “Śnieżnik Kłodzki”. Również w innych częściach gminy Stronie Śląskie utworzono rezerwaty w celu zachowania fauny i flory tego regionu (Puszcza Śnieżnej Białki, Nowa Morawa, Jaskinia Niedźwiedzia).

Przez góry przechodzi kilka szlaków znakowanych i wiele dróg leśnych, co umożliwia dowolne planowanie tras. Aby umożliwić turystom zwiedzanie gór po czeskiej stronie, otworzono dwa graniczne przejścia turystyczne: na Śnieżniku i na Przełęczy Płoszczyna.

Śnieżnik widoczny jest prawie z każdego miejsca Kotliny Kłodzkiej, jednak najciekawsza panorama na Masyw Śnieżnika roztacza się z szosy z Lądka Zdroju w kierunku Stronia Śląskiego, Siennej, Przełęczy Puchaczówka. Natomiast patrząc na Masyw Śnieżnika z Kotliny, widzimy przede wszystkim Czarną Górę, stromą wyniosłą i z czarną czapą boru świerkowego na szczycie, która często jest mylona ze Śnieżnikiem, którego płaską kopułę reguły widać niewyraźnie w tle. Niepowtarzalny krajobraz Masywu Śnieżnika cechują szerokie, płaskie i często trawiaste wierzchowiny grzbietów, urozmaicone kopułami szczytów i samotnymi skałkami oraz rozdzielające te grzbiety głębokie, kręte i wąskie doliny potoków o bardzo stromych zboczach. Prawie cały Masyw za wyjątkiem wyżej położonych wierzchowin i zwieńczenia pokrywają lasy, przeważnie świerkowe, choć nie brak również mieszanych pocięte dziesiątkami kilometrów dróg budowanych w połowie XIX do celów przemysłowych, a obecnie służących do spacerów.

Share:

Author: admin