Góry Złote

Góry Złote, jedno z najdłuższych pasm górskich w Sudetach, leżą we wschodnim paśmie Sudetów, stanowią wschodnie obrzeżenie Kotliny Kłodzkiej. Mierzą około 55 km przy średniej szerokości około 6km.

Sam grzbiet Gór Złotych zbudowany z pofałdowanych gnejsów i łupków krystalicznych, opada stromo ku północnemu wschodowi, natomiast od strony kotliny i doliny Białej Lądeckiej zbocza ich są łatwiej dostępne. Strome lesiste zbocza porozcinane są malowniczymi dolinami licznych potoków, uchodzących bądź do Nysy Kłodzkiej na północy, bądź do Białej Lądeckiej po południowej stronie. W ich obrębie leży łagodne pasmo wzgórz Krowiarek z kopalniami białych i różowych marmurów.

Najwyższymi szczytami są: Masyw Smerka (1109m), Kowadło (989m n.p.m.).

Ciekawe miejsca położone na terenie Gór Złotych to między innymi udostępniona do zwiedzania dawna podziemna kopalnia arsenu w Złotym Stoku, Jaskinia Radochowska, kalwaria na Cierniaku, ruiny zamku Karpień, skały Trojan i in. oraz Przełęcz Lądecka, gdzie znajduje się przejście do Czech. Tereny Gór Złotych są słabo zaludnione i bardzo atrakcyjne dla turystyki pieszej oraz narciarskiej.

Share:

Author: admin