Góry Bardzkie

Góry Bardzkie to pasmo górskie w Sudetach Środkowch, między przełęczami Srebrną i Kłodzką. Najwyższy szczyt to Kłodzka Góra o wysokości 765 m. Zbudowane z paleozoicznych zlepieńców, piaskowców i łupków. Przez środek Gór Bialskich przepływa Nysa Kłodzka, tworząc malowniczy przełom w rejonie miasta Bardo. G. Bardzkie porośnięte są lasami iglastymi i mieszanymi (wielogatunkowymi), w północnej części pasma znajdują się rezerwaty leśne Cisy i Cisowa Góra.

 

Share:

Author: admin