X Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna w Krosnowicach – ODSŁONA KROSNOWICKA

intro2

Relacja z X Międzynarodowego Festiwalu im. I. Reimanna ? odsłona krosnowicka 08.10.2011.

Tegoroczny koncert odbywał się w ramach projektu ?Renesans muzyki I. Reimanna w Polsce i w zjednoczonej Europie?, a pod patronatem J.E. Biskupa Świdnickiego i Marszałka Sejmiku Dolnośląskiego. Trwający jeszcze projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Kłodzkiego, Wójta Gminy Kłodzko oraz dobroczyńców i środków własnych TMK. Pośród znakomitej publiczności z Krosnowic i rozległych okolic witano: Jakuba Szulca v-ce Ministra Zdrowia i Posła na Sejm RP, Bogusława Wijatyka Dyrektora Dep. Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Macieja Awiżenia i v-ce Adama Łąckiego, Wójta Gminy Stanisława Longawy, Przewodniczącego RG Zbigniewa Tura, Ewy Madej – Popiel Dyrektora Biura Administracyjnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ewy Wróbel z D. O. D. R. we Wrocławiu, v-ce Burmistrza Kłodzka Henryka Urbanowskiego, Radnego Powiatu Huberta Krecha, Radnych Gminy: Edwarda Dąbrowy ? sołtysa i v-ce przewodniczącego RG , Wandę Piotrowską , dyrektora tutejszego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Zdzisławę Stańczyk, dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko oraz dyrektora Uzdrowiska Lądek – Długopole Zbigniewa Piotrowicza. Z radością witaliśmy licznie przybyłych naszych przyjaciół z czeskiej Javornicy ze Starostą Frantiszkiem Duszankiem na czele. Nie zabrakło mediów – Gazety Prowincjonalnej ?Brama? ? Krystyny i Mirosława Awiżeń.

Słuchaczom koncertu, a teraz czytelnikom należy się kilka słów o kompozytorze. Z urodzenia obywatel Wambierzyc, z wyboru obywatel Krosnowic, zaś ze względu na dorobek artystyczny – obywatel Europy. We Wrocławiu, gdzie kształcił się w seminarium nauczycielskim, został powołany na kierownika muzycznego seminarium. W okresie studenckim pracował jako nauczyciel w Ołtaszynie na przedmieściu Wrocławia. Od 1843 roku pracował w szkole w Krosnowicach jako kierownik i nauczyciel muzyki, był równocześnie organistą, dyrygentem chóru i orkiestry parafialnej. Jego dorobek artystyczny obejmuje około 800 utworów. Ignaz Reimann ? jest najbardziej znanym kompozytorem Hrabstwa Kłodzkiego , a jego dorobek artystyczny wnosi wielki wkład dla rozwoju muzyki kościelnej na Śląsku w XIX wieku . Jego utwory cechuje prosta forma muzyczna o charakterze ludowym.

Ten swoisty charakter muzyki stał się wzorem dla chórów, a ?Każdy dom kantora jest dla mnie czymś w rodzaju Konserwatorium w danym regionie.? (Fritz Lubrich) a Krosnowice dzięki Reimannowi stały się znanym ośrodkiem kształcenia muzyków kościelnych.

Jako wybitny pedagog przygotowywał kandydatów do seminariów nauczycielskich i szkół muzycznych, co zapewniało im dobry start w karierze zawodowej. Przez całe swoje życie cenił sobie Reimann przyjaciół i spotkania w wesołej kompanii. Był dobrym, serdecznym człowiekiem i wspaniałym rozmówcą. Uczniowie często korzystali z jego ogromnej serdecznej gościnności. Wśród grona pedagogicznego ten mały człowiek z wesołym okrągłym obliczem traktowany był jak patriarcha. Powszechnie nazywany był przez wszystkich ?ojciec Reimann?, lub ojczulek?.

Nie przywiązywał wagi do gromadzenia dóbr materialnych. W spadku pozostawił potomnym swe dzieła muzyczne dla chórów kościelnych o nieocenionej wartości.

Jako przybysze do Kraju Pana Boga , pielęgnujemy tradycje muzyczne Ziemi Kłodzkiej przez wytrwale organizowane międzynarodowe festiwale – już od 10 lat , a od 2007 roku, na mocy porozumienia z Sanktuarium Wambierzyckim i Stowarzyszeniem Reimanna w Wambierzycach w dwóch odsłonach: WAMBIERZYCKIEJ w lipcu i KROSNOWICKIEJ w jesieni. W krainie, w której przenikają się kultury trzech narodów nasze działania o charakterze międzynarodowym nie tylko jednoczą Czechów , Niemców i Polaków ale też zakreślają coraz szersze kręgi.

W odsłonie krosno wickiej pięknie zaprezentował się Chór Kościelny z Rychnowa pod kierunkiem Evy Fuksowej w utworach epoki renesansu i baroku : Adama Michna z Otradovic: Hle přijde Pán, Jacobus Gallus – Handl: Resonet in laudibus, Bohuslav Matěj Černohorsky : Laudetur Jesus Christus.

Aksamitnie brzmiący Cantate Domino z Nowej Rudy pod batutą Piotra Bałandy po raz kolejny zaskoczył swoim kunsztem w utworach: Cantigas de Santa Maria, Tomás Luis de Victoria, 3.Pierre Passereau madrygał z XVI Il est belle et bon.

Tradycyjnie wystąpił jak zawsze oczekiwany i oklaaskiwany filar festiwali – Opolski Chór Kameralny Uniwersytetu Opolskiego pod dyrekcją dra Mariana Bilińskiego z utworami : John Milford Rutter A Clare Benediction, The Evening Birds The Lion Sleeps Tonight, Ennio Morricone Angele Dei, Ks. Frisina Jesus Christ You Are My Life.

Najstarsze miasto w Polsce, gród na szlaku bursztynowy, z sanktuarium św. Józefa, miejsce urodzin o. Klemensa Kordeckiego, Adama Asnyka, Marii Dąbrowskiej, braci Niemojowskich – ?kaliszan? ?opozycji wobec cara Aleksandra I – reprezentował młodziutki, a wspaniały Kaliski Chór Nauczycielski pod batutą prof. Andrzeja Ryłko. Usłyszeliśmy utwory kompozytorów współczesnych: Wielebny James Moore Sr – An Irish Lessing, Giuseppe (Bepi) De Marzi “Signore delle cime, Andrzej Koszewski – “Zdrowaś Królewno Wyborna”, oraz pieśń andaluzyjską – “Con el vito” ? Żyjmy pełnią życia.

W głównej części koncertu usłyszeliśmy ?PASTORAL MESSE In C? [CHRISTKINDLMESSE] Ignazego Reimanna w wykonaniu połączonych chórów: z Kalisza, Rychnova, Nowej Rudy i Opola. Chórom towarzyszyła wspaniała orkiestra festiwalowa pod kierunkiem Krzysztofa Bilińskiego, a całością dyrygowali na zmianę prof. A. Ryłko i dr M. Biliński. Ten utwór chóry przygotowywały w ramach warsztatów, które odbywały się w Zamku w Żelaźnie. Piękna, melodyjna, najbardziej znana msza, dopełniła wspaniały nastrój i atmosferę koncertu. Muzyka Reimanna piękna i harmonijna zapada głęboko w duszy, dodaje sił, podnosi na duchu, wyzwala radosne i wzniosłe uczucia. A wszystko to możliwe się stało dzięki wspaniałym wykonawcom , za co serdecznie dziękujemy. Takich koncertów się nie zapomina! To była uczta duchowa, piękne delikatne dźwięki pozwalały oderwać się od pyłów codzienności. Kronika TMK roi się od wspaniałych podziękowań i zachwytów. Wykonawcy i Goście otrzymali kopie portretu I. Reimanna autorstwa Katarzyny Pacan.

Na zakończenie koncertu wykonawcy razem z publicznością wykonali ?Hymn Ziemi Kłodzkiej?. Wszystkim wykonawcom, Gościom, dobroczyńcom oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Członkom TMK i oczywiście Melomanom składam gorące podziękowania.

Ofiarodawcy i wspierający ; Christel Kaven, Jakub Szulc, Bank Spółdzielczy w Kłodzku, JESPOL, PERFEKTA, RAPMET, T. i A. Budziwojscy, I. i A. Madejowie, E. i Cz. Pogoda, Rodzina Puków, K. Wład z Córkami, Piotr Bugaj.

Do zobaczenia za rok – Franciszek Piszczek

Zdjecia: Marek Wieliczko

DSC00293 DSC00298
DSC00302 DSC00326
DSC00350 DSC00352
DSC00280 DSC00289
DSC00353 DSC00389
DSC00430 DSC00427
DSC00060 DSC00092

Zdjecia: Marek Wieliczko

Share:

Author: admin