SERWIS INFORMACYJNY “jaskierek” BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKO

logo_01

 

orangeAKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich przystąpiła w październiku 2010 roku do programu “Akademia Orange dla bibliotek”.  Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by wiejskie biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Dotacja za rok 2010 w kwocie 10 629,01 złotych  pokryje koszty dostępu do internetu w bibliotece głównej i ośmiu filiach.

347szalejowAKADEMIĄ ORANGE ROZWIJAMY SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

W październiku 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko przystąpiła do projektu Fundacji Orange “Akademia Orange – Program dla Bibliotek”. Dzięki przyznanym środkom pokryto koszty dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i jej ośmiu filiach ( w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Krosnowicach, Wojborzu, Bierkowicach, Żelaźnie, Szalejowie Górnym, Jaszkowej Górnej, Starym Wielisławiu i Wojciechowicach). W ramach działalności edukacyjnej z wykorzystaniem internetu zrealizowano następujące działania;

1. dwumiesięczne kursy języka angielskiego w dwóch bibliotekach Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu,
2. cykliczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu posługiwania się zasobami internetowymi, przeglądarkami internetowymi, zakupami książek w sieci, czy też obsługą edytora tekstowego,
3. warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkół podstawowych w Krosnowicach i Szalejowie Górnym oraz młodzieży gimnazjalnej, które prowadzili dziennikarze programu 1 Polskiego Radia ? 40 osób,
4. spotkania uczniów szkół podstawowych z kolegami czeskimi, celem poznania języka sąsiada, z wykorzystaniem programu komputerowego, 
5. cykliczne lekcje biblioteczne nt. sporządzania dokumentów aplikacyjnych, formularzy urzędowych, załatwiania spraw przez internet,
Powyższe działania przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Kłodzko. Biblioteki stały się miejscem, gdzie poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych ? ich użytkownicy i klienci mogą (bez ponoszenia dodatkowych kosztów, bez wyjeżdżania z miejsca zamieszkania) załatwić sprawy urzędowe, uzyskać informację i pomoc w wielu obszarach tematycznych, nauczyć się posługiwać nowymi technologiami internetyzacyjnymi.

398szalejowgr 6180roza2

 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE W BIBLIOTECE

sesjadzienW ramach Akademii Orange dla Bibliotek miały miejsce warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Krosnowicach, Kłodzku, Szalejowie Górnym i Ołdrzychowicach Kłodzkich. Zainteresowanie warsztatami przerosło wszelkie oczekiwania. 80% uczestników chce zostać w przyszłości dziennikarzami. Była to też dobra lekcja dla dziennikarzy, którzy na swoich obszarach działaniach zamierzają wprowadzić taką formę edukacji dzieci i młodzieży. Tematyka warsztatów obejmowała; poprawność językową w prasie lokalnej i radio, metody zdobywania informacji i przetwarzania ich na materiał prasowy-radiowy, zasady budowania tekstów, relacje z mediami w strategii komunikacyjnej oraz fotografia i grafika prasowa.

Mariola Huzar
dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

Share:

Author: admin