LĄDECKIE IMPRESJE /odcinek 128/

 

Wydana w 2009 roku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko ciekawa seria poetycka. Serię wydano w ramach projektu ?Czytanie zbliża Polsko- Czeskie podróże po literaturze?. To wtedy tutejsza biblioteka zaprosiła do udziału mieszkańców gminy piszących lub próbujących tworzyć często do przysłowiowej szuflady. Ostatecznie wybrano sześciu twórców a ich poetyckie utwory zebrano w trzech tomikach. Pierwszy / ?W kalejdoskopie?/ wypełniają wiersze Grażyny Sobczak z Krosnowic, wiersze pełne ciepła, dobroci ale i umiłowania swojej Małej Ojczyzny.

?widzę obrazy pięknej Ziemi Kłodzkiej

urocze wsie i małe miasteczka

otoczone pasmami gór, tu jestem ?

Ziemia Kłodzka inspiracją malarzy i natchnieniem poetów

najpiękniejszą pieśnią i słońcem życia?

Jej twórczości poświęciłem już zresztą oddzielny odcinek bo też postać i twórczość wyjątkowa.

W drugim tomiku ?Rymem malowane? zaprezentowano utwory poetyckie Krystyny Radomskiej i Emeryka Drozdowskiego z Wojborza oraz Marii Kantor z Ołdrzychowic. Trzeci tomik / ?Karuzela uczuć?/ wypełniają utwory poetyckie i sceniczne Lilianny Figurskiej z Krosnowic oraz Marka Sempika z Wojciechowic. Jakoś nie dopatrzyłem się jednak w wspomnianej serii poezji Jadwigi Łazarowicz a szkoda.

Mam natomiast wydany oddzielnie tomik poetycki wspomnianej Pani Jadwigi pt. ?Zakamarki mego serca?. Gdzie jak pisze autorka ?moje myśli zapisane strofami, otwierają przed czytelnikiem mój mały intymny świat. Świat pełen piękna, miłości, życzliwości, dobrej woli i też refleksji??. Wyjątkowo też cenię jej twórczość jak i jej opowieści o życiu. O życiu bez przemocy, życiu pełnym miłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Wbrew wichrom które nawiedzały jej dom.

I kolejna udana kłodzka seria wydawnicza ?miejsca niezwykłe i ciekawe?. Seria ukazująca historię i zabytki poszczególnych miejscowości. Szalejów Górny i Dolny, Stary Wielisław, Krosnowice, Doroszków, Podzamek, Wojciechowice, Żelazno, Ołdrzychowice, Jaszkowa … Z tą serią koresponduje też książka ?Wojbórz ? historia i współczesność? gdzie wykorzystano materiały zebrane przez uczniów oraz Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jaśnica. Podobną publikację nawiązującą do powojennych losów pierwszych osadników mają też Krosnowice.

Warto wspomnieć o przewodniku historycznym ?Cudowne wizerunki, kapliczki i krzyże pokutne w gm. Kłodzko?. Pierwsze takie wydawnictwo dokumentujące te małe dzieła w tym regionie. Wprawdzie temat omówiono dość pobieżnie a same zdjęcia nie są najwyższego lotu, ale ważne że zrobiono już pierwszy krok. Może w następnej edycji warto pokusić się raczej na artystyczne zdjęcia Tomasza Gmerka którego wystawę / właśnie o kłodzkich kapliczkach/ mieliśmy okazję podziwiać w muzeum.

Kolejna seria przedstawia kłodzką gminę w różnych odsłonach. Jest więc publikacja ?Igłą, dłutem, kowadłem ? szlakiem twórców w Gminie Kłodzko?, ?Kłodzkie smaki i klimaty?, ?Pod kłodzką gruszą?. Ta ostatnia ukazuje podkłodzkie agroturystyki, ich bogactwo ale i ich różnorodność. Szkoda, że jest to pozycja wydana w roku 2006, jako że zmian na agroturystycznej mapie jest już wiele. Czekamy więc z niecierpliwością na drugie, bardziej już aktualne wydanie. Skoro już była mowa o smakach warto jeszcze wspomnieć o publikacji ? Polskie i czeskie dania? zawierającej przepisy kulinarne naszych narodów. Sam pomysł zrodził się na spotkaniu czeskich i polskich kobiet w Jaszkowej Górnej bodajże w roku 2007. Serię zamyka pozycja o niezwykle wymownym tytułem ?Magiczna Gmina Kłodzko?. Jej rozwinięciem jest kolejna książka ?Niezwykła gmina Kłodzko? /M. Perzyński / w formie opowieści o historii czy najważniejszych wydarzeniach w życiu poszczególnych podkłodzkich wiosek. Niestety na mojej półce brakuje mi jeszcze np. przewodnika dla dociekliwych ?Gminy Kłodzko skarby i osobliwości? czy ?Przybytek Niebieski? o sanktuarium w Starym Wielisławiu.

Gminę Kłodzką a konkretnie Roszyce spotkamy również w opowieści naszej redakcyjnej koleżanki Kasi, ale to już inny temat. Wszystko to ukazuje, jakim bogactwem stoi ta gmina. Jak bujną i ciekawą ma historię. Jak bogaty i urozmaicony posiada też potencjał twórczy. Bo taka też jest ?moja? przepraszam ?nasza? Gmina Kłodzko?

Share:

Author: admin