RELACJA z UDZIAŁU NASZEGO PORTALU w KATOWICKIM SEMINARIUM DZIENNIKARSKIM

Dziękuję organizatorom a szczególnie p. Agnieszce Detko-Osipowicz oraz Katarzynie Sumisławskiej za zaproszenie i możliwość zapoznania się z tą tematyką. Dodam tylko, że pierwsze spotkanie odbyło się na Dolnym Śląsku. Tym razem zaskoczył nas Górny Śląsk swoim rozmachem i dokonaniami.

Mieliśmy okazję zobaczyć jak efektywnie wydawane są unijne fundusze. Dobitnym tego przykładem jest stworzona na bazie byłej kopalni “Katowice” nowa super nowoczesna siedziba Muzeum Śląskiego czy adaptacja byłej elektrowni w Czeladzi na Galerię Sztuki Współczesnej /gdzie możemy podziwiać również stare oryginalne maszyny /. Zapraszam Państwa do odwiedzenie gościnnego województwa śląskiego. Jesteśmy praktycznie sąsiadami a tak niewiele o sobie wiemy …

Dla mnie osobiście ten wyjazd miał również pewien akcent sentymentalny. Tak się złożyło, że młodość spędziłem w sąsiedztwie tych obiektów. Idąc np. do szkoły średniej przechodziłem obok odnowionego i udostępnionego dzisiaj dla zwiedzających szybu dawnej kopalni “Prezydent”. Z okien mojej uczelni jak i pierwszej pracy oglądałem codziennie dawną kopalnię “Katowice” a dzisiaj nową siedzibę Muzeum Śląskiego. Z zabrzańską Kliniką Serca spotkałem się po raz pierwszy niestety jako pacjent. Miałem też kontakt z Politechniką Śląska gdzie obecnie mieliśmy okazję podziwiać Wirtualną Pracownię Latania.

Nie przypuszczałem jednak, że wszystko tak się tutaj zmieni. To dzięki m.in. unijnym środkom miejsca te zmienią swoje oblicze lub odzyskają swój dawny blask. Zachęcam więc gorąco do odwiedzenia tak magicznych śląskich miejsc.

Poniżej przedstawiam relację z tego spotkania przygotowaną przez Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Janusz Puszczewicz


14/11/2014 20:14:09

„Śląsk. Pozytywna energia” tak promuje się województwo śląskie. W jaki sposób przekłada się ono na codzienne życie mieszkańców? Jak województwo śląskie zainwestowało środki pochodzące z funduszy z Unii Europejskiej? Odpowiedzi na te pytania szukała grupa dziennikarzy z zachodniej Polski podczas wyjazdu studyjnego w dniach 12 -13 listopada. Dziennikarze, wraz z pracownikami Regionalnego Przedstawicielstwa  Komisji Europejskiej, przemierzyli województwo śląskie szlakiem inwestycji sfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

 
 

Województwo śląskie obejmuje region bogaty kulturowo i historycznie, nastawiony na rozwój technologii, kultury, a także sektora MŚP. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z funduszy unijnych, które otrzymało województwo śląskie, na terenie Górnego Śląska zrealizowano wiele spektakularnych inwestycji. Tylko z samego Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2007-2013 w województwie śląskim do końca 2015 r. zrealizowane zostaną inwestycje za ponad 1,7 miliarda euro.W ramach seminarium odwiedziliśmy następujące obiekty.

W dniach 12-13 listopada dziennikarze mieli okazję zwiedzić wybrane miejsca na Górnym Śląsku. Celem seminarium było zapoznanie środowiska dziennikarzy z dofinansowanymi przez UE obiektami i projektami. Dla uczestników przygotowano także prezentacje dot. funduszy unijnych przedstawione przez Rafała Szyndlauera z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Pierwsza z nich dotyczyła podsumowania wydatkowania środków pochodzących funduszy unijnych w Polsce w latach 2004 – 2014. Druga z prezentacji dotyczyła nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020 i jej wpływu na podział środków pochodzących z UE w Polsce w nadchodzących latach. Wyjazd ten był także dla przedstawicieli mediów okazją do wymiany doświadczeń oraz zaplanowania przyszłych projektów związanych z tematyką unijną w Polsce.

W ramach seminarium odwiedziliśmy:

Wieża Wyciągowa „Sztygarka”, Chorzów. Celem projektu było nadanie nowej funkcji zabytkowej wieży wyciągowej dawnego szybu „Prezydent” w Chorzowie. W wyniku realizacji tego projektu powstała pierwsza w województwie śląskim platforma widokowa umieszczona na kopalnianej wieży wyciągowej, udostępniona turystom wraz z przyległym do niej parkiem. W budynkach pokopalnianych stworzono restaurację, galerię sztuki, a także centrum kulturalne. Obiekt wykorzystywany jest do celów turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych np. organizowania imprez plenerowych u stóp „Prezydenta”.

   
   

Laboratorium Wirtualnego Latania, Gliwice. Najnowocześniejsze w południowej Polsce i unikatowe w skali Europy laboratorium powstało na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Na 120m2 nowocześnie zaaranżowanej powierzchni stanęły dwa pełnowymiarowe symulatory lotu, gabarytowo przypominające kadłuby samolotów, oraz dziesięć mniejszych symulatorów, będących naziemnymi komputerowymi urządzeniami treningowymi służącymi do nauki pilotażu i nawigacji. W Laboratorium Wirtualnego Latania prowadzone są również prace naukowo-badawcze.

   
   

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, Zabrze. Celem projektu była rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, oświatowe, a także gospodarcze i społeczne poprzemysłowych obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze w zamkniętej Kopalni Guido. Dziś w kopalni Guido zamiast węgla wydobywa się kulturę i sztukę – opowiadał dziennikarzom przewodnik. Na poziomie 170 i 320 można zobaczyć, jak wyglądała praca górników, poznać historię górnictwa, a nawet wybrać się na podziemne przedstawienie czy wziąć ślub! 

   

Kardiomed, Park Technologiczy i Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze. Działalność Parku opiera się na pięciu obszarach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych i nowoczesnych technologii medycznych.  Działa we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca. 

   

Galeria Sztuki Elektrownia, Czeladź. Galeria mieści się w dawnej, zabytkowej elektrowni kopalni „Saturn”, wyremontowanej w 2013 r. Stała się znakiem rozpoznawczym Czeladzi, a także miejsce licznych spotkań mieszkańców oraz swoistym domem kultury, w którym odbywają się wernisaże, wykłady, zajęcia dla senorów i dzieci oraz szkolenia.

   
   

Centrum Wspinaczkowe Poziom 450,Sosnowiec. Centrum powstało w ramach adaptacji budynku nadszybia oraz wieży szybowej dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec”, która została zamknięta  w 1997 r. Dziś jest to jedno z większych centrów wspinaczkowych w Polsce, które chętnie odwiedzają byli pracownicy kopalni wraz z rodzinami.

   
   

Nikiszowiec, Katowice. Osiedle robotnicze pochodzące z początku XX wieku, położone na południu Katowic. W dzielnicy tej przebiega Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego. Dziennikarze zwiedzili tu również Muzeum Historii Katowic oraz Galerię Sztuki Szyb Wilson”.

   

Muzeum Śląskie, Katowice. Obiekt zbudowany w miejscu dawnej kopalni „Katowice”. Po oficjalnym otwarciu w czerwcu 2015 r. wraz z powstającymi niedaleko innymi projektami budowlanymi, jak np. nowy budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe, tworzyć będzie tzw. „Strefę Kultury”, czyli nowe kulturalne centrum na mapie Katowic.

   
   
   

Wizytę studyjną zakończyło spotkanie z Aleksandrą Gajewską, byłą wicemarszałek i radną sejmiku województwa śląskiego, podczas którego dziennikarze mieli okazję do zadawania pytań na temat planów rozwoju województwa oraz wykorzystania funduszy strukturalnych na w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014- 2020.  Aleksandra Gajewska podkreśliła specyfikę regionu, kształtowaną przez jego wielokulturowość i ciekawą historię. Zachęciła też dziennikarzy do odwiedzenia pozostałych licznych obiektów, których powstanie lub rewitalizacja możliwa była dzięki wsparciu pochodzącemu z funduszy unijnych jak np. skansen górniczy „Królowa Luiza”, czy zespół pałacowy w Koszęcinie, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Seminarium było drugą z cyklu wizytą studyjną dla dziennikarzy szlakiem inwestycji sfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Pierwsza odbyła się w listopadzie 2013 r., na terenie województwa dolnośląskiego.

Share:

Author: admin