Nagroda Roku Gminy Kłodzko “RANUNCULUS PENICILLATUS”

W skład Kapituły wchodzą: Stanisław Longawa – Wójt Gminy Kłodzko, Zbigniew Tur – Przewodniczący Rady Gminy, Edward Dąbrowa – wiceprzewodniczący Rady, Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Ludwika Golec – sołtys Marcinowa.

Ustanowiono kategorie wspomnianej nagrody tj.

  • inicjatywa, projekt, produkt roku
  • przedsiębiorca roku
  • sponsor roku
  • najlepsza działalność edukacyjno- kulturalna NGO
  • społecznik, wolontariusz roku
  • osobowość roku

Przewiduje się ponadto specjalny złoty jaskier za promocję.

Wnioski do wspomnianej nagrody należy składać do końca lutego br. więcej informacji na stronie www.gmina.klodzko.pl

Nas szczególnie zainteresowała nowa “medialna kategoria” promocja Gminy Kłodzko, wszak promocji nigdy nie za wiele?

 

 

 

 

 

 

Share:

Author: admin