Kłodzko 2016 ogłasza Konkurs na opowiadanie

677 1

Dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego rozpoczynamy projekt o nazwie ?Narraton V4 Tournee?, który otwiera konkurs na teksty literackie związane z konkretnym miastem z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski (Kłodzko), Czech (Brno), Słowacji (Bratysława), Węgier (Budapeszt). Tematem konkursu jest hasło ?Obcy w moim mieście?, a prace przesyłać można od 9 stycznia do 15 marca 2013 r. na adres: narratonv4@gmail.com; na zwycięzców czekają oczywiście nagrody (szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej projektu: www.narratontournee.eu). W kwietniu 2013 roku laureaci ? autorzy najlepszych dwóch opowiadań z Polski, wezmą udział w spotkaniu autorskim podsumowującym konkurs, które zorganizowane zostanie w Kłodzku. Natomiast w maju, również w krajach naszych partnerów zostaną zorganizowane podobne spotkania autorskie, gdzie rodzimi ?opowiadacze? zaprezentują swoje opowieści.

 

Co to jest Narraton?

Chcielibyśmy zbudować przenośny format artystyczny, który ma promować modę na powszechne
i międzynarodowe opowiadanie historii. Wszystko po to, aby historie związane z danym, interesującym miejscem poznali ludzie z innych krajów, innych miast. Tym samym Narraton to projekt, dzięki któremu chcemy pokazać najciekawsze i najbardziej oryginalne historie, te prawdziwe i te fikcyjne, ale przede wszystkim te związane w jakiś określony sposób z konkretnym miejscem.

W Kłodzku oraz w każdym z pozostałych miast biorących udział w projekcie zorganizowane zostanie spotkanie ?opowiadaczy? z publicznością, na którym przedstawią historie ze swoich krajów, jak również teksty z pozostałych państw uczestniczących w projekcie.

 

Multimedialne Centrum Opowieści

Kłodzko 2016, realizując projekt ?Narraton V4 Tournee?, stworzy platformę dialogu międzykulturowego poprzez promocję twórczości literackiej związanej z konkretnymi miejscami, miastami i krajami.
Na stronie projektu www.narratontournee.eu zamieszczone zostaną najlepsze powstałe teksty (po dwa z każdego kraju), gdzie wraz z materiałami multimedialnymi tworzyć będą ?multimedialne centrum opowieści?. Każdy tekst (w czterech wersjach językowych) zostanie zilustrowany grafiką, materiałami wideo i dźwiękiem. Będzie to początek bazy opowieści, którą chcemy rozwijać w przyszłości.

 

Kłodzko 2016

Kłodzko 2016 jest gminną instytucją kultury powstałą na początku 2012 roku, która ma poszerzać ofertę kulturalną regionu ziemi kłodzkiej w związku z przyznaniem Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Tym samym Kłodzko 2016 stało się pierwszym i jak na razie jedynym regionalnym partnerem Biura Festiwalowego Impart 2016 ? instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie oraz realizację idei i programu ESK. Porozumienie o współpracy podpisano w październiku 2012 roku.

 

Strona internetowa projektu:

www.narratontournee.eu

 

Kontakt:
Karolina Pszeniczna
Kłodzko 2016// www.klodzko2016.pl (lider projektu)
e-mail: biuro@klodzko2016.pl

 

Partnerzy Projektu:

Czechy: Nakladatelstvi a kulturni agentura Větrné mlýny

Słowacja: literarnyklub.sk, občianske druženie

Węgry: Magvet? Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.


 

 ?Obcy w moim mieście?: konkurs na opowiadanie

 

Konkurs zostaje ogłoszony w czterech krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i jego temat dotyczy odpowiednio czterech miast: Kłodzka, Brna, Bratysławy i Budapesztu. W każdym przypadku

regulamin jest przygotowany w języku danego kraju i odpowiednio dana wersja językowa regulaminu jest obowiązująca dla danego kraju.

 

1. Gminna Instytucja Kultury ?Kłodzko 2016? (zwana dalej Organizatorem) w związku z projektem o nazwie ?Narraton V4 Tournee? realizowanym dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego ogłasza konkurs na dwa najlepsze opowiadania związane z Kłodzkiem. Hasło przewodnie konkursu brzmi: ?Obcy w moim mieście?.

2. Nieprzekraczające 3 stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami) opowiadania w pliku: doc, docx, rtf, odt lub txt, można przesyłać do 15. marca 2013 pod adres narratonv4@gmail.com.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski; musi być również napisany po polsku (nie przyjmujemy tłumaczeń).

4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do przesyłki prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.

6. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

7. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.

8. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie tematu przewodniego, rozumianego jako inspiracja do rozważań o Kłodzku, jako mieście szczególnym i wyjątkowym, w którym to co tradycyjne, rodzime, tutejsze miesza się z tym co nowe, nieznane, obce.

9. Autorzy dwóch najlepszych opowiadań (wybrani przez jury) otrzymają honorarium (w ramach zawartej umowy o dzieło) w wysokości 800zł brutto każdy (podatek dochodowy od niniejszego honorarium uiści Autor). Niniejsze honorarium zostanie wypłacone w ramach zakupu autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza – w ramach zawartej umowy i wypłaconego w jej ramach honorarium – zgodę Autora na publikację przesłanego do konkursu tekstu w formie drukowanej i na stronach internetowych: ?Kłodzko 2016? oraz projektu ?Narraton V4 Tournee?.

10. Ogłoszenie nazwiska Autorów dwóch najlepszych opowiadań nastąpi dnia 30 marca 2013 na stronie internetowej www.narratonv4tournee.eu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

11. Autorzy dwóch najlepszych opowiadań zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu autorskim, podsumowującym konkurs, które odbędzie się w kwietniu 2013 roku w Kłodzku. Organizator pokryje wcześniej uzgodnione koszty przejazdu i pobytu w Kłodzku Autorów dwóch najlepszych opowiadań.

12. Organizator rezerwuje sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Lider Projektu:

Polska: Gminna Instytucja Kultury ?Kłodzko 2016?

 

Partnerzy Projektu:

Czechy: Nakladatelstvi a kulturni agentura Větrné mlýny

Słowacja: literarnyklub.sk, občianske druženie

Węgry: Magvet? Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

Share:

Author: admin