JUBILEUSZ 10 – LECIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC

496_1

 

Członkowie TMK z okazji jubileuszu zorganizowali wiele atrakcji. Inauguracją było wypuszczenie przed Domem parafialnym 10 gołąbków – symbolu 10 lat istnienia. Głównym punktem spotkania był pokaz multimedialny, prezentujący 10 lat istnienia Towarzystwa. Prezes – narrator pokazu, nie krył dumy z dokonań jakich udało się podczas tej dekady Towarzystwu osiągnąć. Niewątpliwie największym sukcesem jest ?Festiwal Muzyczny im. Ignazego Reimanna”.

Nie małymi sukcesami są również: festyn ?Jakubek”, działalność charytatywna m.in.: pozyskiwanie z Banku Żywności, prowiantu dla najbardziej potrzebujących. Na uwagę zasługuje wydanie książki: ?Rankowo – Krosnowice wspomnienia osadników napisane piórem gimnazjalistów”, czy ?Krosnowice – Javornice – bliskie spotkania I stopnia” – projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Ze wsią Jawornica w Czechach, Krosnowice nawiązały współpracę, stąd pomysł na wspólne imprezy.

Ciekawy był program artystyczny, który przygotowała najmłodsza społeczność. Jak na miejsce, gdzie odbywa się festiwal muzyczny, dzieci i młodzież przygotowały ?muzyczną ucztę”. Wysłuchano m.in.: fisharmonii, fletu, klarnetu jak i śpiewu.
Można było posilić się smakołykami ze szwedzkiego stołu, wypić lampkę szampana za dalsze sukcesy Towarzystwa oraz podyskutować.

Prezesowi i członkom Towarzystwa życzymy, aby kolejna dekada była równie owocna w sukcesy jak ta, która minęła.

496_2 496_3

Katarzyna Redmerska

Share:

Author: admin