KONKURS LITERACKI ?o ZŁOTĄ NUTĘ REIMANNA? – PATRONAT

497_1

 

REGULAMIN  KONKURSU

1. Celem konkursu jest propagowanie i rozsławianie literackich talentów dzieci, młodzieży i dorosłych, a które zostały zainspirowane muzyką Ignazego  Reimanna ? znanego  kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich piszących na temat muzyki: amatorów i profesjonalistów.

3. Jury konkursowe, złożone z osób znaczących w kulturze na polsko-czeskim pograniczu przyjęło podział na następujące kategorie:

  • najmłodsi (wiek  6 do 15 lat)
  • średni (16 ? 18 lat)
  • dorośli (powyżej 18 lat)

4. Teksty konkursowe (uczestnik może ich dostarczyć dowolną ilość) muszą nawiązywać do muzyki lub osoby patrona konkursu. Prace konkursowe należy wysłać pocztą ? listem poleconym – na adres : Towarzystwo Miłośników Krosnowic 57-362 Krosnowice 205  z dopiskiem  ? Konkurs literacki?. W oddzielnej zaklejonej kopercie należy podać dane personalne i adresowe oraz   hasło, którym należy oznakować  również kopertę z tekstem literackim.

5. Jeśli chodzi o formę tekstów mogą to być wiersze, opowiadania, artykuły prasowe, reportaże, felietony, komiksy, recenzje, eseje itd., – oryginalne, dotąd niepublikowane!

6. Teksty nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Ich nadesłanie stanowi potwierdzenie akceptacji regulaminu.

7. Konkurs trwa od 5 września 2011 roku do 30 października 2011 roku i dzień 30.10.2011 jest ostatecznym terminem składania prac ? liczy się data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród przewidziano na 29 grudnia 2011 podczas konferencji w rocznicę urodzin kompozytora.

8. Organizatorzy przewidzieli nagrody w poszczególnych kategoriach:

  • dla kategorii a, b   ? nagrody rzeczowe
  • dla kategorii c –  nagrody finansowe: III miejsce ? 100 zł – II miejsce ? 300 zł – I miejsce ? 600 zł,
  • a wszyscy uczestnicy  okolicznościowe odznaki.

Opiekunowie uczniów ? laureatów  będą  uhonorowani  dyplomami  i nagrodami  rzeczowymi.  Wszystkie nagrodzone teksty zostaną opublikowane w specjalnym  wydawnictwie.

logo

Share:

Author: admin