GMINNY KONKURS LITERACKO-FOTOGRAFICZNY ?URODZENI NA KRESACH ? PORTRET?

651 1

Konkurs fotograficzny “Urodzeni na Kresach – Portret” odbywa się w Gminie Kłodzko po raz pierwszy. Mogą w nim wziąć udział wszyscy pasjonaci fotografii z terenu Gminy Kłodzko i okolic.

Celem konkursu jest przybliżenie i udokumentowanie życia osób związanych z przedwojennymi Kresami RP. Opisywanymi i fotografowanymi postaciami mogą być zarówno krewni jak i osoby, które uczestniczą w konkursie. Dzięki tej inicjatywie jest wykonywane dodatkowo bardzo ważne międzypokoleniowe zadanie, a mianowicie prawnuczek wsłuchany w opowieści pradziadka zakonserwuje wiedzę dla przyszłych pokoleń.

Aby w konkursie mogły wziąć udział też młode osoby, której przodkowie nie mogą poszczycić się kresową proweniencją, dopuszczalne są opracowania dotyczące Kresowian znanych i cenionych w danej społeczności, czy też w danym regionie.

1. Tematem konkursu jest portret osoby urodzonej na Kresach ukazany za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacyjnej i opisany językiem literackim \ze szczególnym wyróżnieniem takich danych jak imię i nazwisko osoby udostępniającej swój wizerunek, wiek, miejsce urodzenia i obecne miejsce zamieszkania, kilka zdań o życiu na Kresach ? max 1 strona A4, opis dowolną czcionką w wersji komputerowej, z wytłuszczeniem imienia i nazwiska \duże litery o wys. czcionki 20\.

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących z terenu Gminy Kłodzko i okolic.

3. Technika prac jest dowolna, a do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki papierowe w formacie A4 \dopuszcza się wydruki komputerowe\.

4. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia.

5. Prace nie podklejone i podpisane (imię i nazwisko, adres, telefon, tytuł konkursu ? w odrębne kopercie) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 17 października 2012 roku na adres ORGANIZATORA:
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzka 20 lub za pośrednictwem Filii w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojciechowicach, Wojborzu i Żelaźnie, a także Urzędu Gminy w Kłodzku.

6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac przesyłanych drogą pocztową.

7. Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe o wartości: 300 zł, 200 zł, 100 zł.

8. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora i będą wykorzystane do utworzenia WIRTUALNEGO MUZEUM HISTORII I PAMIĄTEK LWOWA I KRESÓW WSCHODNICH.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy odbędzie się 27 października 2012 roku podczas 5 SPOTKANIA KRESOWIAN PO LATACH W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. WŁ. ST. REYMONTA W KŁODZKU.

10. Jurorzy konkursu zostaną wyznaczeni spośród obecnych na spotkaniu gości \min. 5 osób\, a ich werdykt poprzez oddanie głosów na kartach przygotowanych przez Organizatora zostanie zsumowany i ogłoszony na stronie internach internetowych www.gmina.klodzko.pl oraz www.bibliotekagmina.klodzko.pl

11. Autorzy prac biorą pełną odpowiedzialność za prawa do prezentacji publicznej wizerunku osób na pracach wystawionych w konkursie.

12. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz, 883).

WÓJT GMINY KŁODZKO

Stanisław Longawa

Wy, co dzisiejszym dniem znużeni
Chwili wytchnienia tu szukacie
Zobaczcie, jakie z dawnych cieni
Wyłonią się postacie!

Fragment wiersza Jerzego Czecha “Postacie”

Share:

Author: admin