LĄDECKIE IMPRESJE /odcinek 145/

Panie Prezesie skąd to zainteresowanie postacią i dorobkiem Ignazego Reimanna?
Zainteresowanie  muzyką I. Reimanna  zrodziło się na I Festiwalu w Wambierzycach w październiku 2002 roku. Swoje zrobił urok wambierzyckiej bazyliki, niepowtarzalna atmosfera tamtego koncertu, świetni  wykonawcy oraz wspaniały  gospodarz parafii ks. Ryszard Szkoła, który zaprosił do wspierania i współorganizowania kolejnych festiwali. Zdeklarowałem więc  współpracę przy kolejnych festiwalowych edycjach.  Po powrocie do Krosnowic pierwsze kroki   skierowałem na  plebanię,  gdzie za zgodą śp. ks. proboszcza Mariana  Kobylarczyka ?przekopałem?  parafialne archiwa. Tam odnalazłem ocalałe resztki nut  kompozytora. Festiwal wpisał się na trwale w kalendarz wydarzeń kulturalnych nie tylko Krosnowic, ale i całego kłodzkiego regionu począwszy od listopada 2002 roku. Wtedy to chór opolski uświetnił uroczystość poświęcenia kościoła po remoncie elewacji, dachu oraz wieży.

Proszę przybliżyć zbliżający się Festiwal.

W tym roku czeka nas jubileuszowa dziesiąta już festiwalowa odsłona / w dn. 8- 9 października/. W Wambierzycach spotkaliśmy się z kolei w lipcu br. Spodziewamy się wykonawców z kraju /z Opola, Wrocławia, Milicza, Nowej Rudy/ oraz z zagranicy /z Czech i Niemiec/. Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne, będzie wyjątkowo uroczyście. To największy zawsze problem i nasze zmartwienie.  Na szczęście mamy kilku  dobroczyńców oraz dofinansowanie ze Starostwa. Wójt Gminy Kłodzko obiecał sfinansować nagranie koncertu na płycie CD. Może po raz kolejny przyjadą też spadkobiercy kompozytora.

Wielokrotnie już pisałem o bogatej i wszechstronnej działalności TMK. Wielokrotnie też stawiam innym TMK za wzór wspaniałego regionalnego działania. Jakie były najważniejsze dokonania w ostatnich latach?

W 2004 wydaliśmy książkę  ?Rankowo ? czyli Krosnowice ? wspomnienia pierwszych osadników piórem gimnazjalisty? projekt H. Krecha. W 2007 z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi  realizowaliśmy  artystyczne warsztaty wakacyjne dla 53 dzieci.  W 2008 podpisaliśmy z kolei umowę partnerską o współpracy z czeską Javornicą, która owocuje m.in. wymianą i wystawami ich malarzy w Krosnowicach czy projektem ? Krosnowice i Javornice ? bliskie spotkania I stopnia?. O festiwalu muzycznym już wspomniałem.

Do tego dodać należy kilka wystaw z zaprzyjaźnionej Javornicy tamtejszych twórców V. Sedlaczka i J. Korejza ? Blatyńskiego, fotografii artystycznej Marii Dzierżyńskiej, malarstwa i komiksów Jacka Adamowskiego, Nasze Kresy-Lwów czy wieczór autorski krosnowickiej poetki Grażyny Sobczak. Ogromnie ważną dziedziną jest działalność charytatywna. Przywóz i rozdział żywności z Banku Żywności z Wałbrzycha, którą otrzymują rodziny z Krosnowic, Marcinowa, Starkowa i częściowo z Żelazna ? około 250 rodzin i osób samotnych.

Marzenia i plany Pana Prezesa ?

Po kolejnej powodzi w lipcu br. śni mi się uregulowane i pogłębione koryto Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej, uprzątnięte z pni i pozostałości po 1997 roku. A bardziej wzniośle – marzę o chórze w Krosnowicach. Niech nie będzie może tak wielki, żeby znowu rozbudować chór w kościele, jak za dawnych lat w Rengersdorf. Przeszkodą jest brak zapaleńca, który by się tego podjął nie wiedząc co za to będzie miał. Zanim to się wydarzy mamy pomysł na ?Opowieści starego dębu ? Czerwona Góra historia i legendy?, a za parę tygodni postawimy ?witacze? w siedmiu tradycyjnych dzielnicach Krosnowic.
Na szczęście mam kochającą żonę, która wspiera mnie w tym działaniu. Mam przyjaciół i oddane sprawie 30- osobowe grono członków TMK, z którym na pewno zdziałamy jeszcze niejedno. Jakby jeszcze do tego Pan Bóg dał zdrowie a św. Tekla będzie czuwała na kasą ? będzie extra.

Na koniec tak prywatnie kilka słów o sobie ?

Najtrudniej proszę mi wierzyć mówić o sobie? bo też przez niektórych może to być odebrane jako przechwałki. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia. Emerytowany nauczyciel z 30-letnim stażem pedagogicznym.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko w l. 1990-94, radny w l.1994-98 i od 2010. Współinicjator i założyciel TMK
a od września 2003 Prezes Zarządu. Założyciel Teatru Amatorskiego w Krosnowicach, reżyser i scenarzysta jasełek ?Betlejem Polskie? wg. L. Rydla, w sumie 23 przedstawienia. Autor wielu kłodzkich wystaw kwiatowych, współorganizator korowodów KGW Krosnowice na dożynkach Gminy Kłodzko w latach 1985-93.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Share:

Author: admin