WYWIAD Z WÓJTEM GMINY KŁODZKO Panem RYSZARDEM NIEBIESZCZAŃSKIM

241_1

GMINA KŁODZKO obejmuje trzydzieści pięć górskich wiosek. To 252 km kwadratowe gdzie mieszka 17.400 mieszkańców. To nie tylko wspaniałe krajobrazy, malownicze położenie, liczne zabytki czy jakże bogata historia.

To jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin. Doskonałe wprost warunki dla przyszłych inwestorów, którym oferuje się wiele udogodnień czy ulg. Ważnym atutem jest m.in. ciąg komunikacyjny z północy na południe Europy. Strefa pogranicza ale też cztery przejścia graniczne.

Ciekawe lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne, długo by o nich pisać ? To również wymarzone wprost miejsce do wypoczynku. Doskonała i bogata baza agroturystyczna. Wiele kłodzka gmina ma atutów; czyste rzeki, malownicze położenie a zwłaszcza znana wszystkim ?kłodzka? gościnność. Tu zawsze na Państwa czekają?

ZAPRASZAMY więc wspólnie do kłodzkiej gminy. Tu naprawdę warto przyjechać ? Wdzięczni będziemy Państwu za relacje z takich pobytów, za podzielenie się swoimi uwagami czy innymi kłodzkimi odczuciami. Niebawem i my specjalnie odwiedzimy tą gminę. Będzie więc i nasza szczegółowa relacja z tych odwiedzin?


WYWIAD Z WÓJTEM GMINY KŁODZKO Panem RYSZARDEM NIEBIESZCZAŃSKIM

GMINA KŁODZKO szczyci się wieloma sukcesami i osiągnięciami. Które z osiągnięć uważa Pan za te najważniejsze w minionej kadencji?

Gmina Kłodzko została zaliczona do najszybciej rozwijających się gmin w Polsce. Np. na budowę tutejszych dróg, mostów, wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni wydano w ostatnich czterech latach 30 milionów złotych. Są więc dobre drogi, czyste i uregulowane rzeki a w nich można łowić pstrągi a nawet pływać łodziami. Za dotychczasowe dokonania wyróżniona nas m.in.

  • Dolnośląskim Kluczem Sukcesu,
  • grantem finansowym w konkursie na najlepiej rozwinięta gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich,
  • certyfikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w programie aktywizacji obszarów wiejskich w zakresie zarządzania w administracji publicznej,
  • tytułemGminy Sukcesu w plebiscycie Gazety Wrocławskiej
  • drugim miejscem w Ogólnopolskim Konkursie ?Krzemowa Dolina 2002? za najlepiej zinformatyzowaną gminę wiejską,
  • certyfikatem Solidny Partner

itd? itd?

Wszystkie te wyróżnienia są ważne, bowiem są potwierdzeniem dobrej współpracy tutejszego samorządu z mieszkańcami. Szczególnie bliski jest mi tytuł ?Wójta Roku 2002? w ogólnopolskim konkursie Redakcji Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej oraz statuetka MUFLON 2003 w kategorii najbardziej przedsiębiorczej gminy w byłym województwie wałbrzyskim.

Gratuluję ponownego wyboru na stanowisko Wójta Gminy Kłodzko. Wybór to również nowe zadania i nowe wyzwania. Proszę wymienić te najważniejsze?

Dalszy dynamiczny rozwój gminy czyli m.in. budowa nowoczesnego kompleksu szkolno-sportowego dla wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny. Budowa wodociągu dla północno-zachodniej części gminy, który obejmie swoim zasięgiem 10 wsi. Niekończącym się zadaniem jest poprawa infrastruktury drogowej, zwłaszcza po powtarzających się powodziach oraz ostrych i długich zimach. Dużym wyzwaniem jest również doprowadzenie do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy trasie Kłodzko-Jaszkowa Dolna-Żelazno-Międzylesie.

Gmina Kłodzko znana jest z tak niebanalnych działań promocyjnych. Czym zaskoczy nas w najbliższym czasie?

Skuteczna promocja gminy wiejskiej jest ogromnym wyzwaniem. Od lat zmieniamy jej obraz podnosząc jej atrakcyjność oraz sławiąc jej imię nie tylko w Polsce. Świadczą o tym wyróżnienie specjalne Międzynarodowego Przeglądu Filmów Turystycznych TOUR FILM za film ?Gmina Kłodzko dziękuje i zaprasza?. Statuetka Róży Kłodzkiej w powiatowym konkursie promocyjnym im. Iwony Pilz za folder ?Kłodzkie smaki i klimaty? czy też tytuł Solidny Partner za stronę internetową www.gmina.klodzko.pl. Czym zaskoczymy? jest coś takiego, ale o tym opowiem za jakiś czas.

Jednym z priorytetów rozwojowych Gminy jest turystyka. Czym Gmina zamierza przyciągnąć kolejnych gości?

Dysponujemy tanimi i gościnnymi gospodarstwami agroturystycznymi, ścieżkami rowerowymi połączonymi z sąsiadującymi gminami Euroregionu Glacensis. Podjęte zostały procedury administracyjne do budowy jednej z największych atrakcji Turystycznego Hrabstwa Kłodzkiego ? Miniatury Ziemi Kłodzkiej w Boguszynie. Mamy również przygotowane tereny pod budowę lotniska turystycznego i otwartego kąpieliska wodnego.

Jakie jest największe Pana  “kłodzkie” marzenie?

Aby miasto Kłodzko stało się stolicą Powiatu Kłodzkiego, o czym marzy nie tylko Wójt Gminy Kłodzko.

Dziękuję za rozmowę. Korzystając z okazji życzymy Panu kolejnych sukcesów oraz osiągnięć w nowej kadencji.

/Dziękuję Pani Marioli Huzar z Biura Promocji Urzędu Gminy Kłodzko za pomoc w przeprowadzeniu tego wywiadu.
Wywiad autoryzowany w dn. 15 grudnia 2006 r./
Share:

Author: admin