TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC

logotmk

wg. L.Rydla które wystawialiśmy m.in. w Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzku, Zbąszynie, we Wrocławiu czy w Gorzanowie.  W sumie ponad 20 spektakli w mojej reżyserii i scenografii, w ciągu blisko 20-letniej historii tutejszej sceny amatorskiej.

Gorzanowski występ zainspirował nas jednak do sfinalizowania tego tematu bowiem tamtejsze towarzystwo było niezwykle aktywne i dało nam przykład?

Założenie stowarzyszenia dawało nadzieję na pobudzenie społeczności lokalnej do twórczego działania na rzecz wspólnego dobra czy poznania  historii dawnych mieszkańców tej ziemi. W marcu 2001 doszło do powstania komitetu założycielskiego, któremu prezesował Hubert Krech. Dopiero w czerwcu 2003uzyskaliśmy rejestrację Krajowego Rejestru Sądowego. Po wyborach zostałem prezesem TMK. W kwietniu 2005 uzyskaliśmy status organizacji pożytku społecznego, co pozwala nam zabiegać o pozyskiwanie 1% podatku dochodowego.

ILU CZŁONKÓW LICZY OBECNIE TMK?

Obecnie TMK liczy 27 członków zwyczajnych, 5 – wspomagających i około 40 członków honorowych. Wśród członków honorowych jest m.in. ks. kard. Henryk Gulbinowicz, najstarsi osadnicy z lat 1945-47 a także praprawnuczki Ignazego Reimanna.

PROSZĘ WYMIENIĆ NAJWAŻNIEJSZE CELE i OSIĄGNIĘCIA TMK?

kro_kos23Celem działalności TMK jest m.in. rozwój kulturalny, ochrona dziedzictwa, integracja społeczności Krosnowic czy działalność charytatywna. Współpracujemy na codzień z miejscową Szkołą Podstawową , Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich czy Klubem ?Orlęta?.

Działalność kulturalna TMK wypełniała do niedawna wielką lukę jaką powodował kompletny brak zainteresowania ze strony dawnego kierownictwa GOK. Działający wówczas teatr amatorski, amatorski chór i okazjonalne występy  – wszystko w ramach wolontariatu ? był swego rodzaju wyjątkiem w najbliższej okolicy a dla mieszkańców odskocznią od szarości dnia codziennego.

Organizowane imprezy ? dla różnych grup wiekowych ? przyciągają zawsze najmłodszych i starszych. Bale dla przedszkolaków cieszą się niesłabnącą popularnością od kilku lat. Najbardziej masową imprezą jest  jednak dwudniowy festyn ? JAKUBEK? z okazji święta patronalnego parafii. Jak tylko pogoda dopisze festyn przyciąga do półtora tysiąca uczestników.

Wielkim powodzeniem cieszył się np. tegoroczny piknik ?Pożegnanie Lata? z udziałem 30 osobowej orkiestry dętej  z Kimratshofen z Bawarii a to dzięki naszemu parafianinowi, który jako sercanin proboszczuje w tamtejszej parafii.

W maju 2004 r wydaliśmy publikację ? Rankowo czyli Krosnowice ? wspomnienia osadników piórem gimnazjalisty? pod redakcją H.Krecha. Nakład 500egz  rozszedł się już w 80- procentach i wzbudził wielkie zainteresowanie nie tylko mieszkańców Krosnowic.
Mamy też na koncie kilka wystaw autorskich np. malarstwa ?Jacka Adamowskiego, fotografii – Marii Dzierżyńskiej. Były również wystawy okolicznościowe np. z okazji dwudziestolecia sceny amatorskiej czy dziesiątej rocznicy śmierci księdza prałata Jana Krzysińskiego / naszego byłego proboszcza/.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC ZNANE JEST RÓWNIEŻ Z BOGATEJ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ. PROSIMY O PRZYBLIŻENIE NAM TEJ SFERY DZIAŁANIA.

Po pierwsze ? przywóz i rozdział żywności z Banku Żywności ze Świdnicy. Kilka razy do roku rodziny z Krosnowic, Starkowa i częściowo z Żelazna ? łącznie około 140 rodzin i osób samotnych korzysta z tej pomocy. W 2005 roku wartość pomocy sięgała kwoty ponad 12 tysięcy złotych, w tym roku już ponad 15 tysięcy złotych.

Po drugie w okresie przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem wystawiamy w miejscowych sklepach kosze na produkty spożywcze dla potrzebujących. Należy tu podkreślić wielką ofiarność społeczności lokalnej, ks. proboszcza oraz zaangażowanie miejscowych kupców. Bez ich pomocy i hojnego wsparcia niewiele moglibyśmy zdziałać.

A DZIAŁANIA TMK W SFERZE KULTURY?

kro_kos33

W ramach współpracy między Gminą Kłodzko a Okręgiem Rychnowskim nawiązaliśmy współpracę z największą tamtejszą wioską JAWORNICA. W maju 2007 roku tamtejsi malarze będą wystawiać swoje prace w siedzibie naszego Towarzystwa które mieści się w Domu Parafialnym.

Uczestniczymy w projekcie ?Leader? oraz w projekcie INTERREG III pilotowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Ołdrzychowicach.

Największym jednak naszym kulturalnym osiągnięciem jest Festiwal im. Ignazego Reimanna.

Pierwsze po wojnie wykonanie muzyki I.Reimanna miało miejsce w Krosnowicach u boku samego Mistrza w listopadzie 2002 roku podczas poświęcenia kościoła po remoncie dachu i elewacji. Ceremonii przewodniczył wtedy ks. kard. H. Gulbinowicz – metropolita wrocławski. Chór Symfonietta Opoliensis i Studencka Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Opolskiego pod batutą dr Mariana Bylińskiego wykonała wtedy Pastoral Messe in C. Było to po pierwszym festiwalu który odbył się w Wambierzycach w październiku 2002 roku. Byłem wtedy na tym koncercie. Wróciłem naładowany nowymi siłami oraz pomysłami. Zaryzykowałem zaproszenie muzyków do Krosnowic. Rezultat przeszedł wtedy nasze oczekiwania. Kardynał wytrzymał czasowo a parafianie zachwycili się tą muzyką.

Oferta ks. Ryszarda Szkoły z Wambierzyc po pierwszym festiwalu zachęcała wprost nas do współpracy. Nie mogło być zresztą inaczej. W Wambierzycach urodził się I.Reimann natomiast w Krosnowicach  przez  43 lata pracował jako organista, dyrygent chóru i orkiestry, dyrektor szkoły i korepetytor licznej grupy kandydatów do seminariów nauczycielskich. Tu też się ożenił z Karoliną , tu rodziły się jego dzieci i wreszcie tu skomponował około 800 utworów / w tym msze, kantaty, requiem itp?/. Tak więc od 2003 roku festiwale odbywają się w Krosnowicach i Wambierzycach oraz dodatkowo w Brumov, Radkowie czy w Czermnej.

kro_kos13W tym roku odbył się już piąty jubileuszowy festiwal. Był szczególny bowiem w obecności dwóch praprawnuczek kompozytora; Christel Kaven i Karin Kutzbach z Berlina. Wszystko za sprawą Siegmunta Pchalka profesora szkoły muzycznej w Kolonii, członka tamtejszego Stowarzyszenia im. Reimanna /jest zresztą autorem pracy doktorskiej o kompozytorze/.

Każdego roku gościmy nowe chóry oraz orkiestry m.in. z Wielkopolski, z Górnego Śląska czy Opolszczyzny.Są również goście z Bystrzycy Kłodzkiej, z Kłodzka czy Nowej Rudy. W 2004 roku koncert w Krosnowicach zainaugurował recitalem organowym prof. Andrzej Chorosiński na świeżo wyremontowanych organach. TMK przeznaczyło na ten cel 1000 zł.

W ciągu tych koncertów śpiewało w naszym kościele ponad 400 chórzystów i grało blisko 100 muzyków. Występowały chóry w ludowych strojach, orkiestry górnicze i strażackie.

Kolejne koncery festiwalowe czekają nas już w październiku 2007 roku.

DZIĘKUJĘ  PANIE PREZESIE ZA ROZMOWĘ i TAK SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o TMK. ŻYCZĘ JEDNOCZEŚNIE TOWARZYSTWU MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC KOLEJNYCH TAK ZNACZĄCYCH SUKCESÓW i OSIĄGNIĘĆ.


Aktualny skład ZARZĄDU TMK:

* Prezes                       Franciszek Piszczek

* V-ce Prezes                Anna Piasecka

* Sekretarz                   Anna Paśko

* Skarbnik                    Alicja Wąsik

* Członek Zarządu         Irena Kurowska

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC,  57-362 Krosnowice nr 205

Tel./fax 074/ 86 85 254 lub 0509 947 117, e-mail: franciszekpiszczek@o2.pl

Dyżury w co drugi wtorek miesiąca w godz. 16.00 ? 18.00


TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW KROSNOWIC apeluje o przekazanie 1 procentu należnego podatku na rzecz tego tak aktywnego towarzystwa regionalnego. TMK ma bowiem status organizacji pożytku publicznego a przekazane środki wykorzystane będą wyjątkowo efektywnie na rzecz krosnowickiej społeczności. Podajemy numer konta bankowego:

BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział KŁODZKO, Nr konta: 28 9523 0001 0000 3610 2000 0001. Druk przelewu dostępny jest m.in na stronie www.bazy.ngo.pl

Share:

Author: admin