Rezerwaty i obszary chronione

120_1

 

Ziemia Kłodzka to jeden z najciekawszych krajobrazowo i kulturowo regionów Polski.  Łagodny klimat, rozległe obszary lasów, urozmaicona rzeźba terenu oraz niepowtarzalne piękno sudeckiego krajobrazu przyciągają tu co roku kilkaset tysięcy turystów. Na tym terenie wydzielono wiele obszarów chronionego krajobrazu oraz rezerwatów przyrody. Tereny te w większości udostępnione są dla turystów.

Góry stołowe:

Masyw Śnieżnika:

Góry Sowie:

Góry Bardzkie:

Góry Bialskie:

Góry Bystrzyckie:

Góry Bystrzyckie i Orlickie:

Share:

Author: admin