Prasa i Wydawnictwa Ziemi Kłodzkiej i okolic

“Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland”

Regionalne czasopismo ukazujące się od 1989 roku nakładem Wydawnictwa Ziemia Kłodzka. Pismo jest w zasadzie periodykiem trójjęzycznym, chociaż nie wszystkie zamieszczane w nim teksty polskie są równolegle tłumaczone na czeski lub niemiecki. Ziemię Kłodzką redaguje międzynarodowe kolegium, zaś redaktorem naczelnym magazynu jest Teresa Bazała.

Za cel kłodzkiego czasopisma uznać należy szeroko pojętą promocję regionu oraz zaznajomienie czytelników z miejscowymi zabytkami oraz niepowtarzalnym charakterem lokalnej przyrody.

Redakcja:

www.czasopismo.ziemiaklodzka.pl , wydawnictwo@ZiemiaKlodzka.pl

ul. Bohaterów Getta 4, 57-400 Nowa Ruda, tel. 074/8725308

“Brama” – Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej

Prywatny 28-stronnicowy ilustrowany tygodnik o profilu społeczno- kulturalnym i gospodarczym. Istnieje od ponad 13 lat, w sierpniu br. ukazał się już 756 numer. Obejmuje zasięgiem całą Ziemię Kłodzką, 16 gmin regionu, część nakładu rozchodzi się w całej niemal Polsce. Nakład 2.000 egz. wysoka sprzedawalność ale i duża popularność. Bieżąca informacja regionalna, sondaże, wywiady, niezwykle ciekawe często kontrowersyjne felietony, stałe odcinki np. historyczne, lądeckie. Szczególnie polecamy odcinki z cyklu ?Ciekawostki sprzed lat?, już 176 odcinek.

Dodatek telewizyjny, dodatki branżowe np. ogrodniczy, edukacyjny, budowlany, medyczny itp. Informator dla małej i średniej przedsiębiorczości.  Wiadomości samorządowe – Powiatowe zbliżenia. Raz w m-cu wychodzi prestiżowy dodatek  “Przegląd Kulturalny” omawiający najważniejsze wydarzenia kult. regionu, jego historię i dorobek.

Redakcja:

www.MojaBrama.pl , redakcja@MojaBrama.pl

ul. Spadzista 1/2, Kłodzko, 57-300, tel. 074/ 867 99 49

Red. nacz. Mirosław Awiżeń. Z-ca red. nacz. Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

“Euroregio Glacensis” – Regionalny tygodnik Ziemi Kłodzkiej

Aktualności, informacje i regionalne rozmaitości. Ciekawe felietony /np. Z notatnika szydercy/. Dział “Od gminy do gminy”, a w nim m.in.: * Wiadomości spod Twierdzy czyli informator samorządowy miasta  Kłodzko, * Wiadomości Powiatowe, * Wokół Kłodzka /informator samorządowy Gminy Wiejskiej Kłodzko/, * Odgłosy Orlickie /Dusznik zdroju/.

Reportaże z życia regionu “Obiektywem po regionie”. Rozrywka, sport i informator o wazniejszych wydarzeniach i imprezach a nawet … miejscowe ploteczki. Rozbudowany dział reklam i ogłoszeń w tym giełda pracy. Dodatek telewizyjny.

Redakcja:

www.EuroGlas.ng.pl , euroglas@euroglas.ng.pl

ul. Lutycka 24, Kłodzko, tel.  074/ 867 25 96

Red. nacz. Bogusław Bieńkowski

Panorama Ziemi Kłodzkiej

Nowy miesięcznik regionalny, ukazujący się w nakładzie 5.000 egz. Skierowany do turystów i mieszkańców regionu. Prezentuje m.in. ciekawe wydarzenia i miejsca, ciekawych ludzi i ich dokonania. Stara się odpowiedzieć na pytanie ? co, gdzie, kiedy w kłodzkim regionie.

Z założenia ma służyć promocji regionu, w tym promocji regionalnych działań inwestycyjnych. Rozprowadzany m.in. w hotelach, pensjonatach, restauracjach.

Redakcja:

Alter Media Public Relations

www.panoramazk.pl , biuro@panoramazk.pl

57-300 Kłodzko, ul. Łąkowa 5, tel. 074/ 6470627

Red. nacz. Edyta Wolfson

“Panorama Zdrojowa” (zawieszony tymczasowo od września 2007)

Magazyn mieszkańca i turysty Kotliny Kłodzkiej. Miesięcznik  ukazujący się w połowie każdego m-ca, liczący 54 strony. Pismo o wysokim poziomie edytorskim. Ukazuje się od ponad roku, ostatnio ukazał się już numer 20. Dział turystyka wprowadza nas w najpiękniejsze miejsca regionu. 

Trudno wymienić wszystkie rubryki. Gorące tematy, forum samorządowe, informacje o najważniejszych wydarzeniach i ludziach regionu, historia, kultura , za miedzy, rubryka kryminalna, sport , porady, rozrywka, propozycje itd? a wszystko bogato ilustrowane. Jak pisze jeden z czytelników “Panorama to rzecz świetna, cały region nam naświetla ?”. Wydawcą miesięcznika jest EUROGRAF.

Redakcja:

www.PanoramaZdrojowa.pl , redakcja@PanoramaZdrojowa.pl

ul. Zdrojowa 3, Duszniki Zdrój, tel/fax 74 8660 115

Red. nacz. Edyta Wolfson

“Gazeta Noworudzka”

Tygodnik ukazujący się od 1990 roku na terenie miasta i gminy Nowa Ruda oraz Radków. Nakład 2.000 egz. w sprzedaży w każdy czwartek. Aktualne wiadomości z życia regionu. Stałe rubryki m.in. Słowo na niedzielę, wolne miejsca pracy. Dodatek sportowy “Sprintem przez stadiony”. Miejscowe informacje i ogłoszenia.

Redakcja:

www.GazetaNoworudzka.pl, frost@netgate.com.pl

ul. Bohaterów Getta 4, 57-400 Nowa Ruda,  tel/fax 74 872 5308

Red. nacz. Irena Żabska

“Gazeta Kłodzka”

 

Nowy tygodnik lokalny wydawany przez firmę Intergol. Ukazuje się od 2 października 2009 roku,z tym że pierwsze zerowe numery ukazały się już we wrześniu br.

Kolportowany w ponad 200 punktach na terenie Kłodzka, Polanicy Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej i okolic. Liczy 24 do 34 stron. Wydawana w nakładzie 2- 3,3 tys. egz.

Wiadomości lokalne, dział sportu i rozrywki, dobre rady w tym porady m.in. prawnika, psychologa czy projektanta terenów zielonych. Ogłoszenia i reklamy.

Redakcja:

www.gazetaklodzka.pl , redakcja@gazetaklodzka.pl

Red. nacz. Romuald Piela

Wydawca:

Wydawnictwo Ziemia Kłodzka

57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4

centrala: 0-74 872 53 08

KURIER NOWORUDZKO- RADKOWSKI

Informator samorządowy wydawany wspólnie przez Miasto Nowa Ruda, Gminę Nowa Ruda oraz Miasto i Gminę Radków.
Wiadomości samorządowe ? są strony poszczególnych miast i gmin. Specjalna strona Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie. Informacje o lokalnych wydarzeniach i imprezach. Publikacje dot. edukacji, kultury, pracy i biznesu. Lokalne ogłoszenia i reklamy.
Nakład 4.000 egz. Dostępny bezpłatnie na terenie wspomnianych miast i gmin.

Wydawca:

Agencja Rozwoju Regionalnego ?AGROREG? S.A.

57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 27

Telefon: 074 / 872 50 25, e-mail: kurier@nowaruda.com

Red. naczelny Jan Zieliński

“Kurier Hrabstwa Kłodzkiego”

Biuletyn Informacyjno- Reklamowy / Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Nowa Ruda, Polanica Zdrój. Ukazuje się od września 2006 roku, w nakładzie 10.000 egz. Informacje z życia regionu. Obecnie ukazuje się nieregularnie, docelowo zamierza być tygodnikiem.

Publikacje dot. historii regionu, przyrody, zagadnień społ. itp. Zapowiedzi i omówienia imprez kulturalnych. Sport. Program tv, repertuar kin, informacje oraz ogłoszenia /w tym oferty pracy dla bezrobotnych/. Reklama.

Redakcja:

www.kurier.ng.pl , kurier@kurier.ng.pl

57-300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 8a, 

tel. 074/86 7124, fax 074/ 86 59 000

Red. nacz. Krzysztof Oktawiec

Wydawnictwo: Szkoła Języków Obcych Glacensis
Nieregularnik Polanicki”

Pismo Towarzystwa Miłośników Polanicy. Ukazuje się od września 2001 roku, ostatnio ukazał się dziesiąty już numer pisma  /  serdecznie gratulujemy !!! /.  Ukazuje się średnio dwa razy w roku. Nakład 300- 400 egz. Objętość 34 strony, format A-4, kolorowa okładka. Kolportaż poprzez miejscowe kioski ?Ruchu? oraz sklepy, sprzedaż przy kościele. Możliwość nabycia numerów archiwalnych na płytach CD.

Pismo promuje historię miasta i regionu, przedstawia losy i dokonania jego mieszkańców. Przybliża mieszkańcom i gościom uzdrowiska również działalność samego Towarzystwa. Nieregularnik wydawany jest niezwykle starannie. Ciekawe publikacje, interesująca tematyka. Polecamy szczególnie to pismo.

Redakcja:

www.NieregularnikPolanicki.ZiemiaKlodzka.pl , nieregularnik.tmp@wp.pl

Towarzystwo Miłosników Polanicy

57-320 Polanica Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, tel. 074/ 868 17 03

Redaktor Nacz. Grażyna Redmerska, Przewodnicząca Rady Programowej Krystyna Jazienicka-Wytyczak

Wydawnictwo: Towarzystwo Miłośników Polanicy
NOWE WIADOMOŚCI WAŁBRZYSKIE / WIADOMOŚCI KŁODZKIE

Tygodnik z kłodzką edycją. Raz w miesiącu specjalny dodatek “Dobre wiadomości” /w pierwszy poniedziałek m-ca/ bez afer, skandali czy polityki … ale w zamian duża porcja kultury, turystyki i dobrych w sumie wiadomości. Co miesiąc /w każdy pierwszy poniedziałek m-ca/ ukazuje się specjalny dodatek pt. “NOWE WIADOMOŚCI GMINNE” gdzie m.in.  gminne wiadomości z Ziemi Kłodzkiej.

/notkę opracowano na podstawie informacji ze strony www.nww.pl/

Redakcja:

www.nww.pl , redakcja@nww.pl

Redakcja Wałrzyska: 58-309 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 16, 

tel. 074/ 840 12 81 i  840 12 70

Redakcja Kłodzka: 57-300 Kłodzko ul. Rodzinna 1a,  tel. 074/ 865 90 09

Redaktor Naczelny Aldona Ziółkowska, Kierownik kłodzkiej redakcji Iwona Petryla

?NOWA GAZETA GMIN?

Dwutygodnik /niebawem stanie się już tygodnikiem/ wychodzący od sierpnia 2007 roku w Dusznikach Zdroju. Tradycją nawiązuje do ?Gazety Gmin? która znikła z lokalnego rynku wydawniczego 3 lata temu. 

Tytuł zarejestrowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dusznik Zdroju, które zleciło wydanie firmie EuroGraf. Swoim zasięgiem obejmuje Kudowę, Duszniki, Szczytną, Polanicę i Bystrzycę Kłodzką. Wkrótce rozszerzy swój zasięg również na teren Lewina, Radkowa i Lądka.

Publicystyka, reportaże, wydarzenia kulturalne, wywiady, sport i lokalne wiadomości z pierwszej ręki. Nakład 3.000 egz. w planie zwiększenie nakładu.

 

Redakcja:

www.gazetagmin.pl , sekretariat@gazetagmin.pl

Adres: 57-340 Duszniki Zdrój , ul. Zdrojowa 3 , Tel. 074/ 866 01 15

Red. Naczelny Maciej Schulz

ZESZYTY MUZEUM FILUMENISTYCZNEGO

Rocznik Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej, Bystrzyckiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Filumenistów.

Rocznik prezentuje artykuły poświęcone tematyce regionalnej oraz filumenistyce. Dokumentuje bogatą działalność muzeum. Informuje m.in. o wystawach, projektach zapałczanych i wydawniczych. Niezwykle ciekawie redagowane wydawnictwo. Nakład 500 egz. Dostępny w bystrzyckim muzeum. Muzeum prowadzi również sprzedaż wysyłkową.

 

Redakcja:

www.muzeum.filumenistyka.pl , muzeum.filumen@wp.pl

Redakcja: Muzem Filumenistyczne, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,  Mały Rynek 1, 

tel/fax 074 811 06 37

Redaktor Naczelny dr Marek Sikorski

WITRYNA MUZEALNA ? PERIODYK MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

Jak pisze w przedmowie do pierwszego numeru Pani Klaudia Lutosławska ? Dyrektor MZK ?jego zadaniem jest promocja Muzeum, informacja o działalności placówki i jej ofercie kulturalnej. WITRYNA MUZEALNA pomocna będzie w zrozumieniu roli Muzeum w regionie i ?pomoże wybrać z naszej oferty interesujące przedsięwzięcia??

Stale rubryki m.in. Nasze zbiory, Obrazki z przeszłości, Kartki z kalendarza. Omówienia aktualnych wystaw, imprez i godnych polecenia publikacji regionalnych. POLECAMY !

Nakład 500 egz.

Redakcja:

Wydawca i Redakcja: Muzeum Ziemi Kłodzkiej,  

57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4, tel. 074/ 867 35 70

e-mail: sekretariat@muzeum.klodzko.plwww.muzeum.klodzko.pl

GŁOS BOGUSZYNA

Informator wsi Boguszyn, ukazujący się co dwa tygodnie. Redagowany przez młodego mieszkańca Pana Marcina Krzywdę. Rozprowadzany bezpłatnie wśród mieszkańców wioski ale i w Urzędzie Gminy Kłodzko. Dostępny również w Regionalnej Informacji Turystycznej w Kłodzku.

Nakład początkowy to 100 egz, obecnie już 200 egz i często dodruk dzięki wsparciu sponsorów.

Bieżące informacje o pracy i działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Bieżące informacje o miejscowych wydarzeniach / m.in. prace społeczne, inwestycje / w cyklu ?Z życia Boguszyna?. Historia wioski ale i historie jej mieszkańców. Kalendarium imprez, zapowiedzi, ogłoszenia.

Szeroka promocja miejscowych twórców i artystów. Do ich grona można zaliczyć m.in. Pana Leszka Wiśniowskiego /rzeźbiarz i malarz /, Pana Eustachego Krypowycza /muzyk, śpiewak, wirtuoz akordeonu /, Pana Pawła Garncarza /założyciel i lider zespołu ?Sans Example?, poeta, grafik, fotograf/ czy Pana Mateusza Mazurka / zespół hip-hopowy ?CSP SQUAD?

Gratulujemy pomysłu i wydawniczej inicjatywy. Życzymy zwłaszcza zwiększenia objętości bo tematów wokół naprawdę wiele?

Wydawca:

?GŁOS BOGUSZYNA?, Boguszyn 23, 57-300 Kłodzko   

Redaktor Naczelny: Marcin Krzywda (casper4@orange.pl)

tel. 0509 476 610, strona internetowa w trakcie tworzenia.

GŁOS GOWOROWA

 

Lokalny miesięcznik informacyjno- kulturalny, ukazujący się od września 2005 roku w GOWOROWIE koło Międzylesia.

Redagowany w miejscowej bibliotece w ramach zajęć dodatkowych dla młodzieży. Redagowany i wydawany własnym sumptem, dzięki m.in. wolnym datkom i pomocy sponsorów. Rozprowadzany bezpłatnie w nakładzie ok. 50 egz. Cieszy się dużym powodzeniem. Informuje o miejscowych wydarzeniach ale też prezentuje ciekawe postacie tego regionu. Na jego łamach można spotkać np. wiersze miejscowych autorów.

Redakcja:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie Filia w Goworowie, 57- 530 Międzylesie

Redaktor Naczelny: Lila Kucfir (lila.kucfir@gmail.com)

Pismo dostępne również w wersji internetowej na stronach:

  www.GlosGoworowa.ZiemiaKlodzka.pl ,   www.miedzylesie.pl

GŁOS KŁODZCZAN

Od marca 2008 roku ukazuje się w Kłodzku nowe pismo ?GŁOS KŁODZCZAN?. Jego pierwsza nazwa brzmiała ?Głos ? Gazeta Kłodzczan?. Bezpłatna gazeta mieszkańców Kłodzka.
Początkowo liczyło 8 stron. Obecnie zwiększa objętość do 12 stron. Nakład 10 tys. egz. dostępny w wybranych kioskach.

Ukazuje się również w wersji elektronicznej na stronie:  www.klodzko.org.pl. Jak pisze wydawca ?będzie to pismo powstające dla mieszkańców i przy ich wydatnym udziale. Będziemy pisać o sprawach nam najbliższych. O tym co dzieje się w mieście dobrego, ale i o tym co wymaga poprawy i tym co zupełnie nie wychodzi. Chcemy zaprezentować również pomysły i sugestie przydatne dla przyszłości miasta? Jest to pismo niezależne??. Będą więc miejskie wieści, kłodzkie ciekawostki, ogłoszenia. Od kolejnego numeru zapowiedziano również kącik kulinarny. Ze stałych rubryk wspomnę m.in. ?Rozmowy o Kłodzku?. Gościł w nich m.in. Henryk Urbanowski, Roman Lipski. Pierwszym redaktorem nacz. i wydawcą był Tomasz Żabski.

Redakcja:

Wydawca: NetGate Kłodzko

Redakcja: 57-300 Kłodzko, skrytka poczt. 111, tel. 074/ 660 42 62,

www.klodzko.org.pl , redakcja@klodzko.org.pl

Redaktor Naczelny: Mirosław Rudziński (kuc@ng.pl)

PAMIĘTNIK KUDOWSKI

Kwartalnik społeczno- kulturalny, ukazujący się od 2008 roku. Ukazuje się w ostatnią dekadę marca, czerwca, września i grudnia.

Pismo informuje o szeroko rozumianej działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju. Odnotowuje również ważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne i gospodarcze miasta oraz regionu.

Redagowane jest społecznie, nie zamieszcza reklam. Nie korzysta z dotacji samorządowych. Redaktor Naczelny ? Bronisław MJ Kamiński

Redakcja:

Redakcja: 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Pstrążna 14, tel. 074/ 866 28 43

skansen@kudowa.pl , www.skansen.kudowa.pl/pamietnik

Redaktor Naczelny: Bronisław MJ Kamiński

Kłodzka Prasa Samorządowa

“Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Szczytna”

Samorządowy biuletyn informacyjny wydawany w formie elektronicznej i tradycyjnej /papierowej/ przez Urząd Miasta i Gminy Szczytna. Zawiera informacje o najważniejszych sprawach i wydarzeniach w obrębie gminy. Ukazuje się w miarę regularnie, zazwyczaj jako kwartalnik. Ostatni październikowy numer /3- 2006/ zawiera m.in. informacje z działań jednostek organizacyjnych Gminy, materiał o miejscowej jednostce straży pożarnej, o współpracy partnerskiej z Międzychodem w Wielkopolsce oraz z Velke Porici w Republice Czeskiej. Są komunikaty miejscowego klubu sportowego “Hutnik”, Urzędu Pracy, liczne zaproszenia…
Nakład ok. 250- 300 egz. dostępny w Urzędzie Gminy oraz w placówkach gminnych.

Redakcja:

www.szczytna.pl , gci@szczytna.plpromocja@szczytna.pl

Gminne Centrum Informacji i Promocji UMiG Szczytna

57-330 Szczytna ul. Wolności 1, tel/fax 074/868 45 80

“Debaty Lądeckie”

Informator samorządowy Miasta i Gminy Lądek Zdrój. W okresie od maja 1997 roku do kwietnia 1998 roku wydawany nieregularnie, wydano wtedy dwanaście numerów. Wznowiony w czerwcu 1999 roku, obecnie ukazuje się jako miesięcznik. Do tej pory ukazały się już łącznie 82 numery. Obecny nakład 1.500 egz. Dostępny w instytucjach samorządowych gminy oraz w wybranych sklepach.

Oficjalne ogłoszenia i komunikaty. Informacje z życia miasta i gminy. Zapowiedzi i omówienia imprez kulturalno-społ. Informator turystyczny, sport, szkolne wieści. Ciekawie redagowany przez Panią Małgorzatę Bednarek gminny biuletyn informacyjny. Szczególnie polecamy czytelnikom ten samorządowy tytuł.

Redakcja:

www.ladek.pl , promocja@ladek.pl

Gminne Centrum Informacji

57-540 Lądek Zdrój, ul. Strażacka 3, tel. 074/81 46 473

“Informator Gminy Międzylesie”

Samorządowy miesięcznik wydawany od 1998 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu. Nakład 250-350 egz. rozprowadzany w 21 miejscowościach tej gminy. Oficjalne komunikaty, ogłoszenia i zaproszenia. Dział “Sprawy małe i duże, ale … ważne” czyli ciekawie redagowany kalejdoskop gminnych wydarzeń.Ciekawe rozmowy z nie mniej ciekawymi ludźmi /ostatnio np. z gospodarzami dożynek czy z dyrektorem miejscowej biblioteki/. 

W ostatnich numerach m.in. o XII Dniach Międzylesia, Dożynkach 2006 czy o II Kulturalnych Zderzeniach Przygranicza Międzylesie-Kraliky 2006. Niebawem kolejny setny już numer INFORMATORA, twórcom oraz redagującym życzymy ciekawych tematów oraz nowych pomysłów.

Redakcja:

www.miedzylesie.pl , urzad@miedzylesie.pl

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie,

57-530 Międzylesie, pl. Wolności 1, tel. 074/ 8126 347,  fax 074/8126 126

“Nowinki Strońskie” – Biuletyn Samorządowy Gminy Stronie Śląskie

Ukazujący się od trzech lat miesięcznik samorządowy, wydawany w nakładzie 1.000 egz. Objętość 6 stron,powielany w formacie A-4. Rozprowadzany na terenie gminy. Oficjalne komunikaty oraz informacje z życia gminy /m.in. cykl “W telegraficznym skrócie”/. Problemtyka samorządowa, kultura, sport, edukacja, ogłoszenia.

W ostatnich numerach m.in o partnerskiej współpracy z węgierskim Szikszo, 25-leciu Solidarności Polsko- Czesko- Słowackiej, plenerze artystycznym Art-Ex 2006, kolejnych gminnych inwestycjach, poszukiwaniach minerałów czy piątym Lecie Jaskiniowców w Kletnie.
Ciekawy tekst o 40-leciu Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie /odkryta przypadkowo w 1966 roku, w 1977 uznana za rezerwat przyrody a udostępniona turystom w 1983 roku, odwiedziło ją już ponad 1,5 miliona osób/.

Redakcja:

www.stronie.plgmina@stronie.pl , a.kuklis@stronie.pl

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim,

57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 55,

tel.074/811 77 22, faks 074/ 811 77 32

Redaktor Naczelny Alicja Kuklis

KURIER KŁODZKI

Bezpłatny miesięcznik kolportowany na terenie Kłodzka. Dociera bezpośrednio do wszystkich kłodzkich domów i mieszkań. Nakład 12.500 egz. Istnieje od trzech lat. Przeważa tematyka społeczna, kulturalna i samorządowa. Systematycznie powiększa swoją objętość, poprawia kolorystykę i szatę graficzną. Dostępny jest również w wersji internetowej na stronach: www.klodzko.pl oraz www.centrum.klodzko.pl

Redakcja:

Wydawaca: FORMAT

58-210 Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 34

Tel. 074/ 89 39 139, kurierklodzki@gazeta.pl

Redaktor Naczelny Tomasz Malejki, Redaktor prowadzący Karolina Żurek

“Biuletyn Bystrzycki” – Informator Samorządowy Bystrzycy Kłodzkiej

Wydawany przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej informator samorządowy, nakład 5.000 egz. Samorządowe wiadomości i informacje.  Wiadomości z życia gminy i jej mieszkańców. Ciekawe teksty kulturalno- społeczne /w ostatnim numerze 5/59 z października 2006 r. m.in. publikacja nt. I Polsko- Czeskiego Jarmarku Średniowiecznego jaki odbył się we wrześniu br. w Bystrzycy Kłodzkiej czy nt. biesiadnego śpiewania w Starej Bystrzycy/. Lokalne komunikaty i ogłoszenia. 

Redakcja:

www.bystrzycaklodzka.plbr@bystrzycaklodzka.pl 

Biuro Rady Miejskiej, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6

tel. 074/ 811 76 81,  fax 074/ 811 15 88

Redaktor Naczelny Kazimierz Kustra

Dusznicki Kurier

Informator samorządowy Dusznik- Zdroju, ukazuje się jako miesięcznik /8 stron/. Zawiera informacje o lokalnych wydarzeniach i imprezach. Samorządowe ogłoszenia. Zawiera też niezbędnik teleadresowy. Stałą rubryką są m.in. informacje o aktualnej działalności miejscowego Muzeum Papiernictwa, informacje kulturalne czy sportowe.

Wychodzi od września 2011 roku.

Redakcja:

Urząd Miejski, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

Te./Fax 074/ 869 76 76,

e-mail: ro@duszniki.pl

Prasa związana z Ziemią Kłodzką

“Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”

Popularny dziennik dolnośląski, ukazujący się we Wrocławiu. Regularnie na jego łamach gości kłodzka tematyka. W Kłodzku zresztą redakcja posiada swoich przedstawicieli. Powstało poprzez połączenie trzech popularnych gazet wrocławskich “Słowa Polskiego”, “Wieczoru Wrocławia” oraz “Gazety Wrocławskiej”. Pierwszy połączony już numer ukazał się 1 grudnia 2003 roku.

Ciekawa jest zresztą historia samego “Słowa Polskiego”. Było to pismo z ponad 100-letnią tradycją, pierwszy numer ukazał się już w 1895 roku we Lwowie. Po wojnie ukazało się 27 sierpnia 1945 roku w Legnicy /wtedy pod tytułem Pionier/. W pażdzierniku przeniosło się do Wrocławia a od 1946 roku zmieniło nazwę na Słowo…

Ukazuje się sześć razy w tygodniu, zasięgiem obejmuje cały Dolny Śląsk. Nakład ok. 50.000 egz. Ukazuje się również wydanie internetowe online /www.e.gazeta.wroc.pl/. Liczne dodatki m.in. Sport, Praca, Gratka Nieruchomości, Region, Moto Gratka, Wieczór Wrocławia i Na Zdrowie.

Redakcja:

www.wroclaw.naszemiasto.pl , redakcja@gazeta.wroc.pl

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42a,

tel. 071/ 374 81 51,  fax 071/ 374 81 75

Wydawnictwo:

Polskapresse Sp. z o.o Oddział Prasa Wrocławska

Panorama Wałbrzyska

Panorama Wałbrzyska, bezpłatny tygodnik, ukazuje się od 1 kwietnia 2007r. w każdy wtorek wraz ze Słowem Polskim*Gazetą Wrocławską w nakładzie ok. 10 tyś egz. Swoim zasięgiem obejmuje powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki i wałbrzyski.

Zajmuje się lokalną tematyką, najświeższe informacje z regionu, dużo ciekawych artykułów, wywiady, uliczne sondaże, sport, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele ciekawych dodatków typu płyty, mapy itp.

Redakcja:

www.e-walbrzych.pl

Redakcja w Wałbrzychu: 58-300 Wałbrzych, Rynek 13

Przedstawiciele w Kłodzku: 

Reklamy i ogłoszenia: Michał Kowalczyk

tel: 0608 623 998, fax: 074 647 23 81,

michal.kowalczyk@gazeta.wroc.pl

Wydawnictwo:

Polskapresse Sp. z o.o Oddział Prasa Wrocławska

“Wrocławianin”

Wprawdzie pismo wychodzi we Wrocławiu ale często na jego łamach prezentowana jest “kłodzka” tematyka. Prezentowane są m.in. poszczególne kłodzkie gminy, są wywiady z gospodarzami tych gmin czy miast. Ostatnio był np. materiał o Lądku Zdroju. Należy tylko życzyć, aby częściej kłodzki region gościł na ich stronach…

WROCŁAWIANIN jest prywatnym 32-stronicowym miesięcznikiem. Nakład ok. 29-30 tys. egz. Jak sami piszą ” nie zajmujemy się polityką, plotkami, kryminalnymi aferami i przemocą. Dla nas najważniejszy jest obywatel z jego bolączkami i radościami, samorządowiec z problemami wynikającymi z zarządzania gminą … “.

Dociera nie tylko do wrocławskich mieszkań ale i wielu dolnośląskich gmin. Dociera również do środowisk polonijnych. Jest patronem medialnym min. Dolnośląskiego Forum Samorządowego i Gospod. w Krzyżowej.

Na jego łamach m.in. informator miejski, publicystyka gł. społeczna, zapowiedzi i omówienia wydarzeń kulturalnych. Propozycje aktywnego wypoczynku na Dolnym Śląsku, w tym i na Ziemi Kłodzkiej. Prezentuje osiągnięcia i dorobek poszczeg. gmin, miast i powiatów Dolnego Śląska.

Redakcja:

Strona internetowa: www.wroclawianin.pl

email: wroclawianin@wroclawianin.plredakcja@wroclawianin.pl

53-330 Wrocław, ul. Energetyczna 14,  tel. 071/ 791 13 62 do 63

Redaktor Naczelny Maciej Woźny

Prosimy wydawców i redakcje z terenu Ziemi Kłodzkiej o kontakt z naszym portalem, celem prezentacji swoich tytułów. Nasz adres: biuro@ZiemiaKlodzka.pl

Share:

Author: admin