Kłodzkie zamki, pałace i twierdze

KŁODZKA TWIERDZA

Gotycki zamek wzniesiono w Kłodzku w XIII wieku. Rok 1662 – Austriacy postanawiają przekształcić m.in. istniejący obiekt na cytadelę. Rok 1742 – twierdza w wyniku oblężenia przechodzi w pruskie ręce. Rok później rozpoczynają się trwające aż 19 lat prace nad stworzeniem silnej i nowoczesnej twierdzy. Rok 1760 to ponowne oblężenie i zdobycie twierdzy przez Austriaków. Po zakończeniu wojny siedmioletniej wraca w ręce Prus. Wtedy rozebrano średniowieczny dawny zamek. W XIX wieku twierdza pełniła rolę koszar i więzienia.

SREBRNA GÓRA – FORTECZNY PARK KULTUROWY

Nad Srebrną Górą i Przełęczą Srebrną wznosi się potężna Twierdza Srebrnogórska strzegąca przejście przez przełęcz do Kotliny Kłodzkiej, składająca się z sześciu fortów oraz szeregu leśnych umocnień i bastionów, jeden z najciekawszych obiektów architektury militarnej w Polsce. Twierdza w Srebrnej Górze jest jedyną twierdzą górską na terenie Polski. Jest to także największa budowla forteczna w Europie z najwyższym bastionem basztowym – Donżonem. W granicy Fortecznego Parku Kulturowego znajdują się: Trzon Twierdzy z Donżonem i wieńcem detaszowanych bastionów na Warownej Górze, Fort Wysoka Skała, Fort Rogowy I, Schron Bramy Polnej, Fort Chochoł Mały, Luneta na Chochole Małym, Bateria Tarasowa na Chochole Średnim, Reduta Skrzydłowa na Chochole Wielkim, Bateria Kazamatowa na Chochole Wielkim, Fort Ostróg.

Ruiny zamku KARPIEŃ

Kiedyś średniowieczny kamienny zamek zbudowany z myślą o ochronie Drogi Solnej. W wieku XIV i XV był centrum małego państewka. W tym też wieku zniszczony przez husytów. W XVI wieku stał się ostoją miejscowych rabusiów, ostatecznie został zdobyty i zniszczony. Dzisiaj jego romantyczne ruiny powoli zarasta las.

Ruiny zamku HOMOLE

Zwany również Lewińskim zamkiem. Początkowo był to drewniany zamek zbudowany na przełomie X i XI wieku na szczycie Gomory. Dopiero później wzniesiono murowaną warownię z 30 metrową wieżą. Podobnie jak Karpień kiedyś centrum małego państewka homelskiego. Państewko obejmowało Duszniki, Lewin i 21 okolicznych wsi. W 1428 roku zdobyty przez husytów. Bywał w rękach zbójników, / wprawdzie rycerze ale zbójnicy Jan Kolde czy Hynka Kruszyna/. Opuszczony od 1560 roku powoli stawał się ruiną. W XIX wieku doprowadzono drogę z Dusznik do tego romantycznego miejsca. Przetrwały tylko fragmenty murów i wieży. Równie romantyczna jest też legenda o niewiernej żonie pana zamku, jej duch błądzi ponoć do dzisiaj.

Ruiny zamku SZCZERBA w Gniewoszowie

Wzniesiony podobno ok. 1360 roku, brak dokładnych danych co do daty i fundatora. Wiadomo tylko, że w roku 1358 właścicielem tutejszych dóbr był Otto Schuler syn rycerza Ottona Glaubicza. Zniszczony podczas najazdu husytów /1428 r./, częściowy rozebrany w 1769 roku. Materiał użyto do budowy pobliskiego browaru. Zachowały się tylko resztki murów obronnych, dziedziniec, fosa. Według podań mieszkał tu rycerz rozbójnik Jan Dziki znany w okolicy z okrucieństwa. Podobno do dzisiaj błąka się po zamku jego córka strzegąc jego skarbów. A znajdzie je .. człek poczciwy i pobożny.

Ruiny zamku w BARDZIE ŚLĄSKIM

Na wzniesieniu nad przełomem Nysy Kłodzkiej. Zamek zbudował prawdopodobnie książe ziębicki na początku XIV wieku. Zniszczony przez husytów. Składał się z zamku właściwego otoczonego murami i podzamcza od strony południowej. Była też wieża. Po najeździe już nigdy nie odbudowany.

Zamek LEŚNA na SZCZYTNIKU

Neogotycki zamek na skale góruje nad Szczytną. Zbudowany w roku 1831 na miejscu poprzedniego fortu. Punkty widokowe. Obecnie zagospodarowany.

ZAMEK w Nowej Rudzie

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1352 roku. Wzniesiony tuż obok rynku nad rzeką Włodzicą pełnił ważną rolę, miasto nie posiadało bowiem murów obronnych. Spustoszenie przynoszą wojny husyckie. Odbudowano zarówno zamek jak i miasto w XVII wieku. Ostatni właściciele / od początku XVIII wieku do roku 1945/ to rodzina Magnisów.

Fort WILHELMA koło Zalesia

Wzniesiony dla umocnienia granicy prusko- austriackiej w XVIII wieku. Ten pruski fort otaczała dawniej fosa. W pobliżu figura z 1872 roku tzw. Strażnika Wieczności, w miejscu zamarznięcia jednego z mieszkańców wioski.

PAŁAC w Wilkanowie

Dawny pałac Althanów, obecny kształt z lat 1681- 86. Przebudowany i znacznie rozbudowany z poprzedniego dworu przez włoskiego architekta Jacuba Carove. Wtedy panem był hr. Michał Wacław II Altana. Rozległy park, budynek dawnej bażanciarni.

PAŁAC w Trzebieszowicach

Zamek wzniesiony na skale, nad zakolem rzeki. Pierwsze ślady pochodzą z XV wieku. Gruntownie przebudowany na barokowy pałac /wiek XVII i XVIII/. Obecnie ośrodek wypoczynkowy “Zamek na Skale”. Polecam wstąpić na stronę Lądek/Trzebieszowice.

ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY w Bożkowie

Sam Bożków to jedna z najstarszych osad na Ziemi Kłodzkiej. Pałac od 1520 roku jest w posiadaniu rodziny von Raveck. Zmieniają się kolejni właściciele von Eisenhofowie, jezuici, von Gotzenowie. Ci ostatni rozbudowali znacznie zamek. Od 1780 roku w rękach von Magnisów. Tu ulokowali centrum zarządzania swoimi posiadłościami. Siedem lat później przebudowywują pałac w stylu klasycystyczno-barokowym. Zakładają park m.in. ze sztucznymi ruinami na górze Grodziszcze.

ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY w Gorzanowie

Pałac z XVI wieku wzniesiony w stylu renesansowym przez Jana Arbogosta. Rozbudowa w latach 1653-57 i w 1735 roku. przez ród Herbersteinów. Stary park zaprojektowany w XVII wieku.

ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY w Żelaźnie

Pochodzi z końca XVI wieku wzniesiony przez A. Hoffmanna.. Pałac otacza stary rozległy park. Będąc w Żelaźnie warto zobaczyć również wieżę mieszkalną z XV wieku, przebudowaną w 1727 roku. Na planie prostokąta, 4 kondygnacje, otoczona murem z bramą, ślady strzelnic.

ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY w Międzylesiu

Początkowo była tu warownia z XIV wieku powstała z inicjatywy Globusów /Glaubitzów/ którzy nabyli tutejsze dobra w latach 1315-18. W jego budowę angażował się król czeski Jan Luksemburski. We władaniu m.in. książąt głogowskich. W 1428 spalony przez husytów, ocalała tylko wieża. Na bazie zamku ród von Althannów wznosi barokowy pałac. Częściowo zniszczony w wyniku uderzenia pioruna w roku 1972.

ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY w Jeleniowie

Zbudowany w XV wieku jako renesansowy dwór. Przebudowany w 1788 roku przez hr. von Mitiusa na barokowy pałac. Remont w latach 60-tych.

Share:

Author: admin