Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Opis

Muzeum Ziemi Kłodzkiej zostało oficjalnie otwarte 1 maja 1963 roku. Placówka od ponad 40 lat gromadzi i pielęgnuje spuściznę kulturalną Ziemi Kłodzkiej, obszaru który zachwyca pod względem geograficzno-krajobrazowym, zaś jego dzieje, zawirowania polityczne, etniczne i kulturowe – czynią zeń niezwykle interesujące pole badań i zbieractwa muzealnego.

Misją muzeum jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią, historii kultury materialnej i sztuki regionu Ziemi Kłodzkiej . Muzeum prowadzi badania naukowe oraz działalność oświatową oraz działa jako bodziec aktywizujący życie kulturalno-artystyczne mieszkańców Kłodzka i regionu.

Muzeum mieści się w barokowym budynku d. konwiktu jezuickiego z XVII/XVIII w. Na dziedzińcu lapidarium. Zbiory: wyroby cynowe konwisarzy kłodzkich i śląskich, zegary popularne na Śląsku z k. XIX i pocz. XX w., kłodzkie współczesne szkło unikatowe, stylowe wnętrza.

Ekspozycje muzealne można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem. Oferujemy również spotkania i prelekcje muzealne na tematy związane z historią, kulturą i zabytkami miasta oraz regionu.

W stałej sprzedaży w kasie Muzeum znajdują się informatory i katalogi muzealne oraz szeroki wybór różnorodnych publikacji dotyczących historii, zabytków i walorów turystycznych Ziemi Kłodzkiej, w tym również przewodniki, mapy i plany turystyczne Kotliny Kłodzkiej i Sudetów.

Wystawy stałe:

  • Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i XX w – prezentuje wiodącą kolekcję muzealną, liczącą ponad 500 zegarów schyłkowego okresu zegara mechanicznego i na ich tle działające na Śląsku największe fabryki zegarów – Gustawa Beckera w Świebodzicach i braci Eppnerów w Srebrnej Górze.
  • Współczesne Kłodzkie Szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej – Trzon ekspozycji tworzy ponad 205 unikatowych dzieł projektantów i artystów szkła mieszkających na Ziemi Kłodzkiej i działających w dolnośląskich hutach po roku 1945.

Zdjęcia

Więcej

Mapa i Kontakt

Author: admin