Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Informacje Ogólne

Uwaga: TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI !

Jedna z najpiękniejszych pod względem szaty naciekowej jaskiń Polski. W osadach zwanych namuliskami odnaleziono wiele zachowanych szczątków kostnych zwierząt plejstoceńskich, wśród których dominują kości niedźwiedzia jaskiniowego. Do zwiedzania udostępniono środkowe piętro jaskini z labiryntem korytarzy, unikalnymi stalaktytami i stalagmitami, kaskadami i draperiami kalcytowymi.

Plan Jaskini Niedźwiedzia

Korytarze Jaskini Niedźwiedziej są rozłożone horyzontalnie, w trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Najlepiej rozwinięte są piętra środkowe i dolne. Łączna długość korytarzy jaskini przekracza 2,5km, przy różnicy wysokości między najwyższym, a najniższym punktem około 60 m. Jest to największa jaskinia Sudetów i jedna z głębszych jaskiń w Polsce.

Unikalny mikroklimat jaskini (temperatura w granicach 6°C, o niewielkiej rocznej  amplitudzie, wilgotność powietrza w granicach 100%, słaby ruch mas powietrza) pozwala na tworzenie się zachwycającej szaty naciekowej, z której to Jaskinia Niedźwiedzia najbardziej słynie.

Jaskinia Niedźwiedzia leży w otulinie rezerwatu przyrody o tej samej nazwie “Jaskinia Niedźwiedzia”. Utworzony został w otulinie dla ochrony samej jaskini oraz występujących w jej sąsiedztwie zjawisk krasowych. Brak przemysłu i ograniczenie gospodarki leśnej, i rolnej warunkuje naturalne zalesienie, nie zniszczony krajobraz oraz występowanie wielu gatunków roślin i zwierząt.

Zdjęcia

Więcej

Mapa i Kontakt

Author: admin