XII Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna

719 1

XII Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna

28 września 2013 g. 17.oo kościół św. Jakuba Ap. Krosnowice

29 września 2013 g.11.oo kościół św. Jana Chrzciciela Jaszkowa Dolna

wystąpią chóry i orkiestry: z Czech, Wrocławia, Opola, Nowej Rudy, Krosnowic

 

719 1

 

Hrabstwo Kłodzkie nasza mała Ojczyzna, przez wieki zwana Krajem Pana Boga, leżąca na pograniczu kultur trzech narodów, jest bogata pięknem krajobrazu, osobliwościami natury, źródłami leczniczych wód, złożami skał i minerałów, zabytkami architektury sakralnej i świeckiej wszystkich epok i stylów. Największym bogactwem tej ziemi byli i są ludzie wszystkich stanów i profesji : Czesi, Niemcy i Polacy, którzy wrastając w tą Ziemię pracowali i czynili dobro na chwałę Boga, ku pożytkowi własnemu i ogółu – tworzyli historię.

Jednym z nich był Ignaz Reimann – kamień milowy dziedzictwa kulturowego, z urodzenia – obywatel Wambierzyc, z wyboru miejsca zamieszkania i twórczej pracy – obywatel Krosnowic, a z dokonań – Świata Obywatel.

Duma z przynależności do krosnowickiej społeczności wynika z bogactwa dziedzictwa kulturowego i funkcjonującej od ponad dziesięciu lat „festiwalowej wioski”. Pomysł na organizację festiwali choć zrodził się w Wambierzycach, zainspirował natychmiast mieszkańców Krosnowic, jako, że tu Maestro spędził swoje dorosłe życie, tu komponował, dokonał żywota i jest pochowany pod krużgankami naszego kościoła. Z tego też powodu atmosfera koncertów wydaje się być szczególna. Koncerty odbywają się w kościele parafialnym. Goście festiwalowi z podziwem dostrzegają efekty kolejnych remontów i zmian we wnętrzu i w otoczeniu świątyni.

Rosnące zainteresowanie muzyką Ignazego Reimanna przekładające się na coraz liczniejszy udział mieszkańców , wirtuozów i chórzystów w koncertach wambierzycko – krosnowickich, inspiruje do rozwijania skrzydeł. Krosnowicka, jesienna odsłona festiwalu od lat wpisuje się w coraz to nowe projekty pozwalające ukazać postać i dorobek kompozytora z różnej perspektywy.

Krosnowicka odsłona festiwalu odbywa się w ramach projektu, z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 za pośrednictwem LGD Kłodzka Wstęga Sudetów – „Festiwalowa wioska – XII Międzynarodowy Festiwal im. Ignazego Reimanna” którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festiwalu muzyki sakralnej kompozytora I. Reimanna – mieszkańca Regensdorf – Krosnowic.

Warto zauważyć, że w tym roku mija 130 rocznica śmierci żony kompozytora, poślubionej mu w styczniu 1850 roku Caroliny Schimmel z pobliskiego Pilcza /dziś w granicach Krosnowic/. Z tej okazji wykonana zostanie jedna z najwcześniejszych mszy Pastoralmesse Nr.2 in D Und G skomponowana w tym samym tj.1850 roku. Podobnie jak większość jego utworów charakteryzuje ludowa i taneczna nuta, tak i w tej mszy dominują radosne, melodyjne i niemal taneczne frazy. Można więc domniemywać, że zawarte niedawno małżeństwo było szczęśliwe, a twórcza praca na chwałę bożą dodawała kompozytorowi skrzydeł.

Tegoroczny festiwal zatoczy koło do Jaszkowej Dolnej, gdzie Ignaz Reimann pracował krótko po powrocie ze studiów, a przed objęciem posady organisty i kantora w Krosnowicach. W kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciele podczas sumy wykonana będzie msza Pastoralmesse Nr.2 in D Und G.

PS. W 2008 roku na mocy porozumienia między proboszczami Wambierzyc i Krosnowic oraz przedstawicielami organizatorów uzgodniono, że festiwal będzie miał dwie odsłony: wambierzycką w lipcu i krosnowicką we wrześniu – i tak jest do dziś.

 

719 2

Share:

Author: admin