ZAPROSZENIE do LEKTURY „NIEREGULARNIKA POLANICKIEGO”

724 1

W tym numerze przeczytamy m.in.

– w cyklu Polaniczanie materiał przybliżający nam postać płk. Witolda Cieślińskiego. Nazwisko znane starszym mieszkańcom, dla młodszych to już odległa historia.

– o uroczystości ustanowienia w polanickim kościele Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. O tym wydarzeniu jak i o historii Obrazu pisze ks. Antoni Kopacz kustosz polanickiego Sanktuarium.

– prof. Elżbieta Kościk kontynuuje temat – zarys rozwoju demograficznego Kłodzczyzny . Tym razem autorka omawia lata 1840-1905. Uruchomienie nowych linii kolejowych /1874-75 uruchomienie linii Wrocław-Wiedeń/ dało silny impuls do rozwoju położonych na tym szlaku miejscowości. Dzięki temu np. ludność Kłodzka w omawianych latach wzrosła o 110 proc. Niestety dzisiaj likwiduje się na ogół stare połączenia, zapominając jak wiele wniosła kolei w rozwój tego regionu.

– Marek Gałowski zaprasza nas z kolei do zapomnianej atrakcji turystycznej w Górach Orlickich jaką jest Złota Sztolnia / znajdująca się w dawnym kamieniołomie na wschodnim zboczu Orlicy/. Dawniej oprowadzał po niej przewodnik, obecnie to tylko dziura w ziemi poniżej zarośniętej hałdy.

– przeczytajmy ponadto materiał o laureatach „Polanickich Niedźwiedzi”. W tym roku laureatami zostało wspomniane już Towarzystwo za promocję Małej Ojczyzny, Koło Związku Sybiraków za upowszechnianie pamięci o tamtych latach oraz pensjonat „Villa Polanica” za rozwój życia kulturalnego miasta.

– w numerze przeczytamy również wspomnienia o Kłodzkich Wiosnach Poetyckich /niestety od ostatniej takiej Wiosny minęło już prawie 40 lat/ i Festiwalu Filmowym Pol-8.

Wiele też bieżących informacji o życiu kulturalnym miasta. Polecamy ten numer, dostępny również w naszym portalu.

Ten numer jak również wszystkie numery archiwalne są dostępne w postaci elektroniczne na stronie: http://nieregularnikpolanicki.ziemiaklodzka.pl

JANUSZ PUSZCZEWICZ

Share:

Author: admin