NOWY ?ZESZYT MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ?

634 1
  • Mieczysławy Chmielewskiej ?Średniowieczne instrumenty notarialne notariuszy publicznych związanych z Kłodzkiem 1395- 1511?
  • Daniela Wojtuckiego ?Rzemiosło katowskie w nowożytnym Kłodzku?
  • Arkadiusza Wojtyły ?Kłodzki kościół franciszkanów-reformatorów i jego dobrodzieje w świetle kroniki konwentu?
  • Andrzeja Prasały ?Z dziejów cecylianizmu w hrabstwie kłodzkim?
  • Macieja Batora ?Zakład organmistrzowski Josefha i Franza Luxów z Lądka??
  • Przemysława Dominasa ?Gustaw E. Baugmart Kłodzki inspektor budowlany?
  • Anny Franczukowskiej ?XIX wieczne stroje mieszkańców ziemi kłodzkiej?
  • Piotra Sroki ?Znaczenie ziemi kłodzkiej dla organizacji wczasów pracowniczych w Polsce w latach 40. i 50. XX wieku?
  • Łukasza R. Kasprzaka ?Życie gospodarcze Krosnowic w latach 1945-54??

W dziale ? recenzje, omówienia, polemiki warto zwrócić uwagę na przegląd publikacji regionalnych z lat 2009-10 /Irena Klimaszewska/ oraz ?Kłodzko w wydawnictwach krajoznawczo-turyst. /Grzegorz Garbicz i Krzysztof R. Mazurski/.

Działalność muzeum w latach 2009-10 przedstawia natomiast Barbara Frydrych.

Nas szczególnie zainteresowała publikacja materiału o znanej lądeckiej rodzinie Luxów, których organowe dzieła podziwiamy w licznych kościołach Ziemi Kłodzkiej. Wiele nowego wnosi też publikacja Piotra Sroki nt. wczasów pracowniczych w latach 40 i 50-tych. Warto pójść tym tropem bowiem wspomniane lata są nadal przysłowiową białą plamą. Z kolei w publikacji G. Garbicza i K.R. Mazurskiego ?Kłodzko w wydawnictwach krajoznawczo-turystycznych? jedynie wspomniano o obecności Kłodzka w internetowym świecie, chociaż autorzy piszą ?w dzisiejszych czasach znacznie częściej wertuje się strony internetowe aniżeli książkowe??. Może następną publikację warto poświęcić właśnie internetowi, gdzie Kłodzko ma już swoje godne miejsce?

Polecamy wspomniany ZESZYT wszystkich miłośników tego regionu. Publikacja dostępna w kłodzkim muzeum, dziękujemy jednocześnie za nadesłany egemplarz.

JANUSZ PUSZCZEWICZ

Share:

Author: admin