KONKURS ?POLSKA moich marzeń?

545_1

 

Regulamin konkursu ?POLSKA moich marzeń?


Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzka 20, tel.fax 74 8689207, www.bibliotekagmina.klodzko.pl, mail bibliotekaoldrzychowice@wp.pl

Przedmiot konkursu:

Wiersz i rysunek z ?Polską moich marzeń? w tle

* wiersz max 3 zwrotki powinien być umieszczony na pracy plastycznej w dowolnym miejscu

* technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage)

* obowiązujący format – A3

* na odwrocie pracy prosimy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, telefon kontaktowy

Uczestnicy konkursu:

Mieszkańcy Gminy Kłodzko i czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Zbąszyniu według kategorii wiekowych:

– uczniowie szkół podstawowych klas 1-3

– uczniowie szkół podstawowych klas 4-6

– gimnazjaliści

– pozostali.

Cele konkursu:

1. Propagowanie twórczości literackiej i plastycznej wśród Polaków

2. Kształtowanie świadomości historycznej i patriotycznej

3. Zachęcanie do odwiedzania bibliotek w Gminie Kłodzko

4. Utrwalanie wizerunku Polski jako miejsca przyjaznego.

Kryteria oceniania:

Oceny wierszy i rysunków dokona niezależne Jury.

Jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:

* sprawność językowa wiersza : poprawność stylistyczna, gramatyczna

i ortograficzna;

* pomysły plastyczne;

* estetyka wykonania;

* samodzielność!

Warunki uczestnictwa:

Każdy autor może złożyć jedną pracę (wiersz z rysunkiem); prace zbiorowe będą eliminowane z konkursu.

Uwagi końcowe

Prace należy dostarczyć do 9 listopada 2011 roku do Biblioteki Centralnej

w Ołdrzychowicach Kłodzkich za pośrednictwem filii bibliotecznych w Krosnowicach, Jaszkowej Górnej, Żelaźnie, Bierkowicach, Wojborzu, Szalejowie Górnym, Wojciechowicach i Starym Wielisławiu oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Zbąszyniu.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane w piątek 11 listopada 2011 roku podczas 6 Festiwalu Pieśni Patriotycznej Ziemi Kłodzkiej w Szalejowie Górnym.

Nagrody

W każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe sponsorowane za 1-3 miejsca oraz po 1 wyróżnieniu. Nagrody zostaną wręczone w środę 30 listopada 2011 roku podczas Polsko-Czeskiego Przeglądu Legend Ziemi Kłodzkiej w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Mariola Huzar

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

Share:

Author: admin