Wywiad z Prezesem Towarzystwa Miłośników Krosnowic ‘2011

502_1

 

Panie Prezesie skąd to zainteresowanie postacią i dorobkiem Ignazego Reimanna ?

Zainteresowanie  muzyką I. Reimanna  zrodziło się na I Festiwalu w Wambierzycach w październiku 2002 roku. Swoje zrobił urok wambierzyckiej bazyliki, niepowtarzalna atmosfera tamtego koncertu, świetni  wykonawcy oraz wspaniały  gospodarz parafii ks. Ryszard Szkoła, który zaprosił do wspierania i współorganizowania kolejnych festiwali. Zdeklarowałem więc  współpracę przy kolejnych festiwalowych edycjach.  Po powrocie do Krosnowic pierwsze kroki   skierowałem na  plebanię,  gdzie za zgodą śp. ks. proboszcza Mariana  Kobylarczyka ?przekopałem?  parafialne archiwa, z których wysortowałem ocalałe resztki nut  kompozytora. Festiwal wpisał się na trwale w kalendarz wydarzeń kulturalnych nie tylko Krosnowic, ale i całego kłodzkiego regionu począwszy od listopada 2002 roku ? gdy chór opolski uświetnił uroczystość poświęcenia kościoła po remoncie elewacji, dachu oraz wieży.

 

Proszę też o kilka słów nt. zbliżającego się Festiwalu.

W tym roku czeka nas jubileuszowa dziesiąta już festiwalowa odsłona / w dn. 8- 9 października/. W Wambierzycach spotkamy się już w lipcu br. Spodziewamy się wykonawców z kraju / z Opola, Wrocławia, Milicza, Nowej Rudy / i z zagranicy /z Czech i Niemiec /. Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne, będzie wyjątkowo uroczyście. To największy zawsze problem i nasze zmartwienie.  Na szczęście mamy kilku  dobroczyńców?.  oraz dofinansowanie ze Starostwa i pomoc Wójta Gminy Kłodzko w sfinansowaniu nagranie koncertu na płycie CD. Może po raz kolejny przyjadą też spadkobiercy kompozytora.

 

Wielokrotnie już pisałem o bogatej i wszechstronnej działalności TMK. Wielokrotnie też stawiam innym TMK za pewien wzór wspaniałego regionalnego działania.

Jakie były najważniejsze dokonania i sukcesy w ostatnich latach ?

W 2004 wydaliśmy książkę  ?Rankowo ? czyli Krosnowice ? wspomnienia pierwszych osadników piórem gimnazjalisty? projekt H. Krecha sfinansowany przez PAFW. W 2007 z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi  realizowaliśmy  artystyczne warsztaty wakacyjne dla 53 dzieci.  W 2008 podpisaliśmy z kolei umowę partnerską o współpracy z czeską Javornicą, która owocuje m.in. wymianą i wystawami ich malarzy w Krosnowicach czy projektem ? Krosnowice i Javornice ? bliskie spotkania I stopnia?. O festiwalu muzycznym już wspomniałem. Było kilka imprez o charakterze edukacyjno – biesiadno ? rozrywkowym.

Do tego dodać należy kilka wystaw z zaprzyjaźnionej Javornicy tamtejszych twórców V. Sedlaczka i J. Korejza ? Blatyńskiego, fotografii artystycznej Marii Dzierzyńskiej, malarstwa i komiksów Jacka Adamowskiego, Nasze Kresy-Lwów czy wieczór autorski krosnowickiej poetki Grażyny Sobczak.

Ogromnie ważna dziedziną jest działalność charytatywna.

Przywóz i rozdział żywności z Banku Żywności z Wałbrzycha którą otrzymują rodziny z Krosnowic, Marcinowa, Starkowa i częściowo z Żelazna ? około 250 rodzin i osób samotnych.

 

Marzenia i plany Pana Prezesa ?

Po dzisiejszej powodzi /22.07.2011/ śni mi się uregulowane i pogłębione koryto Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej, uprzątnięte z pni i pozostałości po 1997 roku.

A bardziej wzniośle – marzę o chórze w Krosnowicach. Niech nie będzie może tak wielki, żeby znowu rozbudować chór w kościele, jak za dawnych lat w Rengersdorf. Przeszkodą jest brak zapaleńca, który by się tego podjął nie wiedząc co za to będzie miał. Zanim to się wydarzy mamy pomysł na ?Opowieści starego dębu ? Czerwona Góra historia i legendy??, a za parę tygodni postawimy ?witacze? w siedmiu tradycyjnych dzielnicach Krosnowic.

Na szczęście mam kochającą żonę, przyjaciół i oddane sprawie 30 osobowe grono członków TMK z którym na pewno zdziałamy jeszcze niejedno. Jakby jeszcze do tego Pan Bóg dał zdrowie a św. Tekla będzie czuwała na kasą ? będzie extra.

 

Na końcu w naszym cyklu zadajemy zawsze pytanie o kilka słów, tak prywatnie o sobie ?

Najtrudniej proszę mi wierzyć mówić o sobie? bo też przez niektórych może to być odebrane jako przechwałki. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia. Emerytowany nauczyciel z 30-letnim stażem pedagogicznym.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko w l. 1990-94, radny w l.1994-98 i od 2010. Współinicjator i założyciel TMK a od września 2003 Prezes Zarządu.

Założyciel Teatru Amatorskiego w Krosnowicach, reżyser i scenarzysta jasełek ?Betlejem Polskie? wg. L. Rydla, w sumie 23 przedstawienia. Autor wielu kłodzkich wystaw kwiatowych, współorganizator korowodów KGW Krosnowice na dożynkach Gminy Kłodzko w l. 1985-93?

 

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

JANUSZ PUSZCZEWICZ

/tekst autoryzowany/

Share:

Author: admin