Wywiad z p. M. Huzar – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

566_1

 

 

Może na początek krótka wizytówka biblioteki.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kłodzko. Powierzchnia gminy wynosi 252, 25 km2. W 35 wsiach zamieszkuje blisko 17 300 mieszkańców. W skład instytucji wchodzą biblioteka centralna z\s w Ołdrzychowicach Kłodzkich i 9 fili / w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach – 2, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie/ oraz 8 punktów bibliotecznych /w Marcinowie, Szalejowie Dolnym, Wilczej, Święcku, Piszkowicach, Gorzuchowie, Podzamku-2/. Stan księgozbioru wynosi ponad 132 000 woluminów. Liczba czytelników ponad 3 100. Zatrudnienie 14 osób, w tym 11 na stanowiskach bibliotekarskich. Wszystkie biblioteki wyposażone są w stały dostęp do Internetu. Zakres działania obejmuje udostępnianie zasobów bibliotecznych, edukację i promocję czytelnictwa, realizację bogatej oferty kulturalnej i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Więcej informacji polecam na www.bibliotekagmina.klodzko.pl

566_3

 

Biblioteka ? jak już wspominałem ? znana jest z wielu ciekawych pomysłów. Wymieńmy kilka z nich.

Swoje nowe miejsce pracy darzę sympatią od samego początku, czyli od lutego 2011 roku. Głównym celem do osiągnięcia był Program Rozwoju Bibliotek, który daje szereg możliwości. Udało się. Nowych inicjatyw jest wiele. Najważniejsze jest to, aby odpowiadały na zapotrzebowanie lokalnego środowiska. Tym kieruję się w tworzeniu oferty. Muszę wymienić Europejski Tydzień z Internetem, gdzie za wirtualną poradnię zdrowia dla seniorów Biblioteka otrzymała wyróżnienie. Nie mogę pominąć Nocy z Andersenem, gdzie w rolę bajkopisarza wcielił się osobiście Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa. Potem był atrakcyjny Tydzień Bibliotek, w każdej bibliotece coś się działo. Rozpoczęliśmy warsztaty komputerowe dla seniorów, zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Ruszył nordic walking, gdzie spotykają się trzy pokolenia. W akcji prewencyjnej ?bezpieczny maluch na wsi?, współfinansowanej przez PZU udział wzięło około 500 dzieci. Czytelnicy poznają legendy polskie i czeskie, i nie tylko. Teraz seniorzy mają zajęcia z Make UP, a dzieci w wieku 6-12 lat rozpoczynają interaktywne kursy języka angielskiego FunEnglish. A głowa nadal pełna jest jeszcze kolejnych pomysłów? 

566_2566_5

 

Mnie osobiście szczególnie zainteresowała inicjatywa ?zostań przyjacielem- ambasadorem biblioteki? . Proszę przybliżyć nam to działanie.

W całym kraju powstają lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju bibliotek. To jeden z efektów budowania Planu Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W naszej instytucji również trwają prace nad utworzeniem Samorządowej Rady Bibliotek NOVA10, jako nieformalnego ciała wsparcia. Tworzą ją przedstawiciele różnych obszarów życia społecznego gminy, których ma połączyć wspólna wola wspierania rozwoju naszej biblioteki. Rada swoje cele będzie realizowała m.in. poprzez rzecznictwo w sprawie realizacji planów rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko na poziomie gminy i powiatu. Dbałość o to, aby biblioteki były uwzględniane w planach rozwoju lokalnego \plany inwestycyjne, strategie, programy itp.\. Wsparcie organizacyjne i finansowe dla planów rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. Współpracę i wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Także promowanie działań podejmowanych dla społeczności lokalnej oraz Programu Rozwoju Bibliotek.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 7 grudnia. Od tych, co nie mogli być są akcesy udziału. Podpisanie porozumienia zaplanowane jest na dzień 5 stycznia, podczas noworocznego spotkania Wójta Gminy Kłodzko z biznesem Dolnego Śląska.

 

566_4

 

Będzie nam miło, jeżeli i my zostaniemy zaliczeni do grona ?ambasadorów? kłodzkiej biblioteki.

Z wielu wizyt i spotkań wiem, że tutejsza biblioteka to nie tylko przysłowiowe wypożyczanie. To również miejsce spotkań miejscowej społeczności, miejsce kulturalnego życia danej miejscowości. Tak jest np. w Wojborzu, ale nie tylko tam?

Współczesne biblioteki stają się ośrodkami życia społecznego, gdzie książka współistnieje z komputerem, kulturą, sztuką, edukacją i nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Moi bibliotekarze przygotowują się do tej roli bardzo solidnie. Uczestniczą w warsztatach z planowania pracy biblioteki, szkoleniach informatycznych, z pisania projektów czy też pracy z seniorami. Każda wieś ma swoje miejsce, gdzie można się spotkać, poświętować , poczytać czy złożyć zamówienie na coś nowego. Biblioteki w tym zakresie współpracują ze świetlicami i odwrotnie. I to się udaje w różnym stopniu. Cenię sobie ?zielone światło? od Wójta Gminy Kłodzko.

 

566_6

 

Kończąc zapytam o najbliższe plany a i marzenia?

Oczywiście, że są. Dotyczą złożonego wniosku na realizację przygranicznego mikroprojektu ?Bajeczne Animacje Kulturalne? o wartości blisko 28 000 euro. Wyniki w styczniu.

 

Może jeszcze kilka słów o sobie?

Jestem pędziwiatrem. Od zawsze fascynuje mnie biografia angielskiej królowej Elżbiety 1, córki Henryka VIII. Podróżowanie po świecie mam w genach, ale Polska to jest moje miejsce?

 

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

JANUSZ PUSZCZEWICZ, ? 2011-12-14

Zdjecia: arch. GBP Gmina Kłodzko

/tekst autoryzowany/

Share:

Author: admin