Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim

ofim

W wyniku realizacji projektu opracowano 10 polsko-czeskich strategii rozwoju współpracy lokalnej uwzględniających m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych. Strategie dotyczą możliwości współpracy polskich i czeskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie takich zagadnień jak np. edukacja, kultura, transport, ochrona środowiska, turystyka czy rynek pracy. Ponadto w ramach projektu zostały opracowane rekomendacje zmian w polskim i czeskim prawie krajowym.

Celem wspomnianych rekomendacji jest przede wszystkim ułatwienie współpracy jednostek publicznych oraz organizacji pozarządowych z Polski i Republiki Czeskiej.

Publikacje opracowane w ramach projektu ukażą się pod koniec czerwca br. na stronie: www.edutacu.eu/twincities

 

czpl

PL.3.22/3.1.00/11.02603 „Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

„Przekraczamy granice”

Share:

Author: admin