Międzynarodowy Festiwal Teatru w Ząbkowicach Śląskich

691 1

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój współpracy mieszkańców miast partnerskich : Ząbkowice Śląskie i Cerveny Kostelec poprzez wspólne realizacje działań o charakterze kulturotwórczym. Naszym zamierzeniem jest poznanie kultury pogranicza polsko-czeskiego, form spędzania czasu wolnego przez różne pokolenia mieszkańców miast partnerskich, zwracając przy tym szczególną uwagę na zakres zainteresowań teatrem, muzyką i fotografią.

Poprzez realizację projektu chcemy nawiązać kontakty osobiste między mieszkańcami z miast partnerskich: dziećmi i młodzieżą, członkami teatrów amatorskich oraz osobami interesującymi się szeroko rozumianą sztuką fotografowania, muzyką. Teatrem i historią obu regionów.

 

12 kwietnia 2013 r. godz. 17.00:

   STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY
   „Baśń o Krzywej Wieży, Diabelskim Łowcy i Anielskim Wysłanniku”

godz. 18.00:

  DS NA TAHU při MKS Červený Kostelec „PAMĚTI AMOROVY”

Miejsce: Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Sala widowiskowa

wstęp : BEZPŁATNY !


691

Share:

Author: admin