XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL im. I. REIMANNA

reiman

W tym roku zostanie wykonana po raz pierwszy po wojnie „Missa Solemnmis” Nr 4 Franza Reimanna – młodszego syna kompozytora. Ten punkt wykonają połączone chóry. W pierwszej części koncertu wysłuchamy dowolnych prezentacji indywidualnych, ale każdy z występujących chórów wykona utwór ojca lub syna. Chóry z Białorusi i Kłodzka zaśpiewają utwory Ignaza Reimanna, chór z Rychnova wykona Offertorium natomiast chór z Krosnowic pieśń ku czci św. Jana Chrzciciela – Franza Reimanna. W roku kanonizacji św. Jana Pawła II przewidywane jest również wspólne „Totus Tuus” M. Frisiny. Festiwalowi towarzyszy czwarta już edycja konkursu literackiego o „Złotą Nutę Reimanna”.

Korzystając z okazji organizatorzy proszą o pomoc w sfinansowaniu tego amitnego przedsięwzięcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.krosnowice.pl

j.p.

Share:

Author: admin